Imatenil İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

IMATENIL nedir ve ne için kullanılır?

İMATENİL’in etkin maddesi imatinib mesilattır. İmatinib mesilat protein kinaz inhibitörleri denilen bir ilaç sınıfına aittir.

İMATENİL, 30 kapsül ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

İMATENİL, krem renkli kapsül içinde beyaz toz şeklindedir.

• Kronik faz miyeloid lösemi (KML). Lösemi, beyaz kan hücrelerinin bir kanser şeklidir. Bu beyaz kan hücreleri genelde vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur. Kronik miyeloid lösemi (KML), bazı anormal beyaz kan hücrelerinin (“miyeloid” hücreler olarak adlandırılan) kontrolsüz bir şekilde büyümesi şeklinde tanımlanan bir lösemi çeşididir.

• Philadelphia kromozomu pozitif akut lenfoblastik lösemi (Ph-pozitif ALL. Lösemi, beyaz kan hücrelerinin bir kanser şeklidir. Bu beyaz kan hücreleri genelde vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur. Akut lenfoblastik lösemi bazı anormal beyaz kan hücrelerinin (“lenfoblastlar” olarak adlandırılan) kontrolsüz bir şekilde büyümesi şeklinde tanımlanan bir lösemi çeşididir. İMATENİL bu hücrelerin büyümesini engeller.

• Hipereozinofılik sendrom (HES) ve sistemik mastosiztoz. Bu hastalıklar bazı hücrelerin (“eozinofıl” ve “mast hücresi”) kontrol dışı büyümeye başlaması ile meydana gelir. İMATENİL bu hastalıkların belirli alt tiplerinde bu hücrelerin büyümesini engeller.

İMATENİL, yukarıda listelenmiş olan hastalıklarda anormal hücrelerin büyümesini engeller.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IMATENIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa İMATENİL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz: • Şiddetli aleıjik reaksiyon (Döküntü, eklem ağrısı yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı [şişliklerle birlikte])

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İMATENİL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın veya çok yaygın olarak belirtilen ve hastaların %1-10’unu etkileyebilen yan etkiler:

• Hızlı kilo alımı. İMATENİL ile tedavi sırasında hasta vücudu sıvı tutabilir (sıvı retansiyonu).

• Ateş, şiddetli üşüme, boğaz ağrısı ve ağız ülseri gibi enfeksiyon belirtileri. İMATENİL kandaki beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltabrak enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırabilir.

• Sebebi açıklanamayan kanama veya herhangi bir yaralanma olmaksızın meydana gelen yara.

Oldukça nadir ve yaygın olmayan ve hastalann %0,01-1’ini etkileyebilen yan etkiler:

• Göğüs ağrısı, düzensiz kalp ritmi.

• Öksürük, nefes alma zorluğu veya nefes alırken ağrı

• Sersemlik, baş dönmesi, bayılma

• Bulantı, tat alma kaybı, açık renkli idrar, derinin ve gözlerin sararması.

• Döküntü, deride kızarıklık, dudaklarda, deride, gözlerde ve ağızda kabarma, deri soyulması, ateş, derideki kırmızı ve mor lekelerin artması, kaşınma, yanma hissi, püstül döküntü (deri hastalıklan belirtileri).

• Şiddetli karın ağrısı, kusmukta, dışkı ve idrarda kan, siyah dışkı.

• İdrara çıkmada azalma, susuzluk.

• Bulantı, diyare, kusma, karın ağrısı veya ateş (inflamatuar barsak hastalıklannın belirtisi).

• Şiddetli baş ağrısı, kollarda ve bacaklarda zayıflık veya felç, konuşma zorluğu, ani bilinç kaybı (sinir sistemi hastalıkları belirtileri).

• Deride solgunluk, bitkinlik, nefessiz kalma, koyu renkli idrar (kırmızı kan hücrelerinin seviyelerinin azalmasının belirtileri).

• Gözlerde ağrı veya görüntünün kötüleşmesi.

• Kalçada ağrı veya yürüme zorluğu.

• Hissiz veya soğuk el ve ayak parmakları (Reynaud’s sendromu belirtileri).

• Enfeksiyon yolu ile meydana gelen derinin akut inflamasyonu (selülit belirtileri).

• Duyma zorluğu.

• Kaslarda zayıflama, kas spazmları, anormal kalp ritmi (kandaki potasyum

seviyelerinde değişimin belirtileri).

• Yaralanma.

• Mide ağrısı, bulantı

• Kas spazmları, ateş, kırmızı-kahverengi idrar, kaslarda ağrı ve zayıflama (kas

hastalıkları belirtisi).

• Bazen bulantı ve kusmaya eşlik eden pelvik ağrı, açıklanamayan vajinal kanama, baş

dönmesi, baygınlık ve kan basıncında azalma (jinekolojik hastalıkların belirtisi).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Genellikle hastaların %10’undan daha fazlasını etkileyen yan etkiler:

• Baş ağrısı, bulantı, kusma, diyare, hazımsızlık,

• Döküntü,

• Kas kramplan, kas ve kemiklerde ağrı, eklem ağnsı,

• Halsizlik, kilo artışı.

Genellikle hastaların %1-10’unu etkileyen yan etkiler:

• Anoreksi, kilo kaybı,

• Baş dönmesi, uykusuzluk,

• Konjunktivit (göz iltihabı), gözyaşında çoğalma, bulanık görme, gözlerde kuruluk,

• Tat alma bozukluğu,

• Burun kanaması,

• Karında şişkinlik veya ağrı, midede gaz, kabızlık, ağız kuruluğu,

• Kaşıntı, deride kuruluk, deri duyarlılığında artma veya azalma,

• Anormal saç dökülmesi ve zayıflaması,

• Gece terleme, zayıflık, ateş basması, üşüme

• El ve ayaklarda uyuşma,

• Mide yanması, ağız ülseri,

• Eklemlerde şişme ve eklem ağnsı.

IMATENIL Nasıl Kullanılır?

İMATENİL’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KML tedavisi için uygun doz:

Tavsiye edilen başlangıç dozu,

Eğer 400 mg’lık doz alınacaksa günde 1 kere 400 mg’lık 1 kapsül,

Eğer 600 mg’lık doz alınacaksa 400 mg’lık 1 kapsül ve 100 mg’lık 2 kapsül alınmalıdır.

Ph-pozitif ALL tedavisi için uygun doz:

Başlangıç dozu 600 mg’dır. Bu doz günde bir kere 400 mg’lık 1 kapsül ve 100 mg’lık 2 kapsül olarak alınmalıdır.

HES ve sistemik mastositoz tedavisi için uygun doz:

Başlangıç dozu 100 mg’dır. Günde 1 kere 100 mg’lık 1 kapsül alınabilir. Hastanın verdiği yanıta göre doktor dozu 400 mg’a arttırmaya karar verebilir.

İMATENİL’i doktorunuz tedavinizi kesene kadar, her gün almanız gerekmektedir.

TM A TENTE ne zaman ve nasd verilir?

İMATENİL’i yiyecekler ile birlikte almak midenin korunmasına yardımcı olacaktır. Kapsüller bütün olarak büyük bir bardak dolusu su ile yutulmalıdır.

Kapsülleri yutamayan hastalarda kapsül, bir bardak suda veya elma suyunda dağıtılabilir.

• İhtiyaç duyulan sayıda kapsülün içeriği, uygun hacimde içeceğin (100 miligramlık

kapsül için yaklaşık 50, 200 miligramlık kapsül için yaklaşık 400 mL) içerisine

boşaltılır.

• Kapsül içeriği tamamen çözülene kadar bir kaşıkla karıştırılır.

• Daha sonra bardağın içindeki tüm içerik bekletilmeden derhal içilir.

TM A TENTE ne kadar süre kullandmalıdır?

Doktorunuz ilacı kullanmayı durdurmanızı söyleyene kadar ilaç kullanımına devam edilmelidir. İlaç reçete edildiği süre boyunca alınmalıdır.

Eğer İMATENİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz İMATENİL kapsülleri çocuğunuza nasıl vereceğiniz hakkında size bilgi verecektir.

İMATENİL miktan çocuğun kilo ve boyuna göre ayarlanmalıdır. Günlük İMATENİL dozu

1 defada verilebileceği gibi, sabah ve akşam olmak üzere 2 eşit doza bölünerek günde

2 defada da verilebilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliğinde tedaviye önerilen en düşük doz olan 400mg/gün ile başlanmalıdır. Tolere edilemediğinde doz azaltılabilir veya yeterli etki görülmediğinde doz artırabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Hafif, orta veya şiddetli karaciğer yetmezliğinde tedaviye önerilen en düşük doz olan 400mg/gün ile başlanmalıdır. Tolere edilemediğinde doz azaltılmalıdır.

IMATENIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

TE kullandıysanız:

IMATENIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

IMATENIL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IMATENIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IMATENIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMATENIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer, imatinib ya da İMATENİL’in içerdiği herhangi bir maddeye aşın duyarlılığınız (aleıjik) varsa kullanmayınız.

IMATENIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa veya önceden olduysa,

• Tiroid beziniz alındığı için levotroksin tedavisi alıyorsanız,

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa (veya emin değilseniz); İMATENİL’i kullanmayınız ve İMATENİL’in herhangi bir dozunu kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İMATENİL kullanırken şiddetli sıvı tutulumu meydana gelebilir. Eğer aşırı kilo alımı gözlenirse acilen doktora bildirilmelidir.

İMATENİL’in etkilerini değerlendirmek için doktorunuz durumunuzu düzenli olarak kontrol edecektir. İMATENİL kullanırken, düzenli aralıklarla kan testleri ve kilo kontrolü yapılacaktır.

İMATENİL çocuklarda KML tedavisinde kullanılır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması ile ilgili herhangi bir tecrübe mevcut değildir. Çocuklarda Ph-pozitif ALL ile ilgili deneyimler sınırlıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IMATENIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

IMATENIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İMATENİL’in yemeklerle birlikte alınması midenizin korunmasına yardımcı olur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

İMATENİL hamilelik sırasında eğer gerçekten çok gerekli değil ise kullanılmamalıdır. Doktorunuz size hamilelik sırasında İMATENİL kullanımının potansiyel risklerini anlatacaktır.

Hamile kalma olasılığı olan bayanlar tedavi sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi sırasında çocuk emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

İmatinib sersemlik veya bulanık görmeye sebep olabileceğinden araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz (örneğin parasetamol) ve bitkisel ilaçlar (örneğin St. John’s Wort) da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakm zamanda kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildirmeniz gerekmektedir. Bazı ilaçlar İMATENİL ile birlikte kullanılırsa İMATENİL’in etkisini değiştirebilir. Bu ilaçlar İMATENİL’in etkisini azaltarak veya arttırarak İMATENİL’i etkisiz kılabilir ya da yan etkilerin oranını arttırabilir. Benzer şekilde İMATENİL’de bazı ilaçlann etkisini değiştirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

IMATENIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.