Iesetum Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

IESETUM IM/IV+ERT nedir ve ne için kullanılır?

İESETUM bir flakonluk ambalajlar halindedir.

İESETUM, bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren bir ilaçtır.

Duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde tek başına veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılır. Bu enfeksiyonlar; şiddetli enfeksiyonlar (örn; menenjit-beyin zarı iltihabı, septisemi-bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan bir hastalık, bakteriyemi-bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi, karın zarı iltihabı, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki enfeksiyonlar ve yoğun bakım hastalarının enfeksiyonları), solunum yolları enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz

enfeksiyonları, idrar yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, diyaliz ile ilgili enfeksiyonlardır. Koruma amaçlı (ameliyatlardan sonra) olarak da kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IESETUM IM/IV+ERT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa IESETUM IM/IV+ERT’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (yüzde, dilde, dudaklarda ya da vücudun diğer yerlerinde şişme, solunum güçlüğü, döküntü, kaşıntı)
 • Koma (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz İESETUM almamış hastalarda)
 • Nöbet (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz İESETUM almamış hastalarda)

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

 • İshal
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Enjeksiyon sonrası ağrı

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Mantar oluşumu
 • Baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı
 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Ateş

Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Kan hücresi sayısında azalmaya bağlı kansızlık, ateş, sık enfeksiyon gelişmesi
 • Ağızda kötü tat hissi
 • Ani alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) (bronkospazm ve/veya hipotansiyon dahil)
 • Uyuşma
 • Sarılık
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde şişlik ve kızarıklıkla seyreden aşırı alerjik reaksiyon)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Uzun sürekli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı
 • Toplardamar iltihabı veya toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 • Baş ağrısı, baş dönmesi

IESETUM IM/IV+ERT Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

İESETUM’u kendi kendinize uygulayamazsınız. Sağlık personelleri tarafından uygulanmalıdır. Bu ilaç sağlık personeli tarafından damar içine ya da kas içine enjeksiyon ile uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuğun yaşına ve kilosuna göre doz ayarlanmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

80 yaşından büyük hastalar için günlük doz 3 mg’ı (6 adet İESETUM) geçmemelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek bozukluğunuz varsa veya diyalize giriyorsanız doz ayarlanmasına gerek vardır.

Eğer İESETUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

IESETUM IM/IV+ERT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yüksek dozlarda, ensefalopati (beyin hastalıkları), nöbet ve komaya neden olabilir. Kanınızdaki ilaç miktarı diyaliz ile azaltılabilir.

İESETUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IESETUM IM/IV+ERT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IESETUM IM/IV+ERT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İESETUM kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

IESETUM IM/IV+ERT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IESETUM IM/IV+ERT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Seftazidim veya İESETUM’un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlı iseniz.

IESETUM IM/IV+ERT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer, penisilin ve diğer beta laktamlara (antibiyotik çeşidi) karşı alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz,
 • Aminoglikozidler (antibiyotik çeşidi) veya etkin idrar söktürücüler (örneğin furosemid) gibi böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanırsanız böbrek fonksiyonlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Eğer, böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
 • Uzun süreli kullanımlarda mantar enfeksiyonları oluşturabilir, bu da ilacın kesilmesi veya gerekli önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Bu durumu düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IESETUM IM/IV+ERT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Bilinmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İESETUM gebeliğin ilk aylarında dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İESETUM anne sütüyle küçük miktarlarda atılır, bu yüzden emzirme dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bildirilmemiştir.

IESETUM IM/IV+ERT Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren bir ilaç kullanıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız olumsuz etkilenebilir.

Kloramfenikol (antibiyotik çeşidi) İESETUM ile karşıt etki gösterir, etkinlikleri azalır.

Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.