Ieforan Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

IEFORAN nedir ve ne için kullanılır?

İEFORAN’ın içerdiği sefotaksim sodyum, sefalosporin olarak adlandırılan bir antibiyotik grubunda yer alır. Sefotaksim hastalığa neden olan bakterilerin hücre duvarının oluşumunu engelleyerek etki gösterir. Enfeksiyon hastalıklarına neden olan duyarlı bakterileri ortadan kaldırarak iyileşme sağlar.

Ameliyat öncesinde enfeksiyonların önlenmesinde ve aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları Kan enfeksiyonları (Septisemi)

Bakteriyel endokardit (Kalbin iç zarının iltihabı)

Beyin zarı iltihabı (Menenjit)

Karın boşluğu enfeksiyonları (Peritonit)

İlaçların damar yoluyla (parenteral) verildiği tedavilerin uygun olduğu diğer ciddi enfeksiyonlar

İEFORAN 500 mg IM/IV Enjektabl Flakon, 500 mg sefotaksime eşdeğer sefotaksim sodyum içeren 1 flakon ve çözücü olarak 2 mİ enjeksiyonluk su içeren 1 ampulden oluşan ambalajlarda bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IEFORAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her bir sistem organ sınıfı içinde yan etkiler, aşağıdaki tanımlamalara uygun olarak sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100); seyrek (>1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın

Döküntü

Kaşıntı

Kalın bağırsak iltihabı (Kolit)

İshal Bulantı Kusma Karın ağrısı

Sertleşme (Damar içi uygulama sonrası)

Enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet

Yaygın olmayan

Kurdeşen (ürtiker)

Yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafılaksi)

Ateş

Kanda eozinofıl (bir tür aleıji hücresi) sayısında artış (Eozinofıli)

Herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması (Süperenfeksiyon)

Seyrek

Böbrek problemleri Damar iltihaplanması (Flebit)

Bir tür kansızlık (Hemolitik anemi), ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıkla seyreden iltihap durumu (Stevens-Johnson Sendromu, eritema), deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (Toksik epidermal nekroliz)

Çok seyrek

Kalp atışlarında düzensizlik (Aritmi)

Bilinmiyor

Trombositopeni (Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin kanda düşük olması)

Nötropeni (Kanda nötrofıl denilen kan hücrelerinin eksik olması)

Lökopeni (Kanda beyaz kan hücresinin eksik olması)

Eozinofıli (Kanda eozinofıl denilen kan hücrelerinin sayısının artması)

Agranülositoz (Granülosit denilen kan hücrelerinizin sayısında artma)

Kansızlık (Anemi)

Baş ağrısı Baş dönmesi

Böbrek yetmezliği hastalarında yüksek dozların kullanımında, ensefalopati (bilinç bozukluğu, anormal hareketler ve nöbetlerin görüldüğü bir beyin hastalığı)

Vajinal bölgede kaşıntı ve akıntı, ağız içinde beyaz pamukçukların oluşması gibi uzun süreli kullanımda kandida denilen mantarların aşırı üremesine bağlı enfeksiyon bulguları oluşması Karaciğer problemleri (kan testleri ile gösterilebilir) geçici sarılık Kreatinin düzeylerinde geçici yükselme

IEFORAN Nasıl Kullanılır?

Uygun doz ve uygulama yolu, genel durumunuza, enfeksiyonun şiddetine ve etken mikroorganizmanın duyarlılığına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

Yetişkinler:

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda doz 12 saat ara ile uygulanan 1 g sefotaksim’dir. Ciddi enfeksiyonlarda günlük doz 3 veya 4’e bölünmüş olarak 12 g’a kadar arttırılabilir.

Doktorunuz İEFORAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedaviyi erken kesmeyiniz.

İEFORAN kas içi (intramüsküler) ya da damar içi (intravenöz) enjeksiyon veya damar içi (intravenöz) infüzyon yolu ile bir sağlık çalışanı tarafından uygulanmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir. Çocuklar:

Genel doz aralığı iki veya dörde bölünmüş dozlar halinde uygulanan 100-150 mg/kg/gün’dür. Çok ciddi enfeksiyonlarda 200mg/kg/gün dozunda uygulanması gerekebilir.

Yenidoğan:

Tavsiye edilen günlük doz iki veya dört eşit doz halinde uygulanan 50 mg/kg’dır. Çok ciddi enfeksiyonlarda 150-200mg/kg/gün dozunda uygulanması gerekebilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarının durumuna göre dozun ayarlanması gerekebilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek probleminiz varsa doktorunuz size bazı testler uygulayacak ve gerekirse İEFORAN’ ın dozunu düşürecektir.

Karaciğer yetmezliği ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Eğer İEFORAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

IEFORAN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

lEFORAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

IEFORAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

IEFORAN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İEFORAN ile tedavi sonlandırıldıgında hiçbir etki ile karşılaşmanız beklenmez. Eğer bazı etkiler olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza danışınız. İEFORAN kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

IEFORAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IEFORAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer

• Sefalosporinlere karşı ya da İEFORAN’ın içerdiği herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz var

ise,

• Daha önce penisilin veya diğer beta laktam antibiyotiklere karşı erken ve/veya ciddi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyon göstermiş iseniz. Aleıjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.

IEFORAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Daha önce sizde penisilin ya da diğer beta laktam antibiyotiklere karşı herhangi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşmuş ise, (Penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda, sefalosporinlere karşı da alerji görülebilir.)

• Mide-bağırsak rahatsızlıklarınız var ise ve özellikle de doktorunuz size kolit (kalın bağırsak iltihabı) teşhisi koymuş ise

• Böbrek yetmezliğiniz var ise

• Hamileyseniz veya bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız veya emzirme dönemindeyseniz; •İEFORAN ile aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikler (idrar söktürücüler) veya

aminoglikozid grubu antibiyotik veya yüksek dozda probenesid kullanıyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IEFORAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

IEFORAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan, tüm diğer ilaçlar gibi doktor tarafından zorunlu görülmedikçe gebelikte (özellikle ilk üç ayda) kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sefotaksim, düşük miktarlarda anne sütüne geçer, emzirme konusunu doktorunuzla konuşmanız gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

İEFORAN baş dönmesine neden olabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve İEFORAN’ı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

IEFORAN Etken Maddesi Nedir?

İEFORAN 500 mg flakon 1.1 mmol (25.3 mg) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aminoglikozid grubu antibiyotikler veya furosemid gibi güçlü bir idrar söktürücü ilacın sefalosporin grubu antibiyotiklerle birlikte uygulanması böbreklerde zehirleyici (toksik) etki olması riskini artırabilir. Bu nedenle İEFORAN’ın bu ilaçlar ile birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

İEFORAN’ın yüksek doz probenesid ile birlikte kullanımı serum İEFORAN düzeyinin artmasına ve buna bağlı olarak zehirleyici etkilerin artmasına neden olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

IEFORAN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.