I.e Laktatli Ringer İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

I.E nedir ve ne için kullanılır?

İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU 500 ve 1000 mililitrelik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi I.E’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

Çok yaygın görülen yan etkiler:

Kaşıntı

Alerjik reaksiyonlar veya yerel ya da yaygın kurdeşen (ürtiker), deride döküntü ve kızarıklık gibi belirtiler

Deride şişkinlik, göz çevresi, yüz ve/veya boğazda şişlik

Vücutta aşırı su birikimi ve kalp yetmezliği (kalp hastalığı ya da akciğer ödemi olan hastalarda)

Burunda tıkanıklık, öksürük, hapşırma, boğazda spazm ve/veya nefes alıp vermede zorluk

Yaygın görülen yan etkiler:

Elektrolit bozuklukları

Endişe durumu (anksiyete)

Kalbin normalden hızlı çalışması (taşikardi)

Kalbin normalden yavaş çalışması (bradikardi)

Göğüste sıkışma hissi, göğüs ağrısı (taşikardi ve bradikardiyle beraber)

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kasılmalar

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Panik atak

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

I.E Nasıl Kullanılır?

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

6 aydan küçük bebekler ve yenidoğanlarda laktat içeren çözeltiler özel dikkatle kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Kalp, böbrek, karaciğer ve diğer hastalıklar ile ilaç kullanımının daha sık olduğu dikkate alınmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Sodyum tuzlan böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

I.E

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

kaslarda zayıflık

hareket edememe / felç durumu (paralizi)

düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

bilinçte bulanıklık

Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

 • iştahta azalma (anoreksi)
 • bulantı
 • kusma
 • kabızlık
 • karın ağrısı
 • kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
 • çok miktarda su içme (polidipsi)
 • normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
 • böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
 • böbrek taşlan
 • koma (bilinç kaybı durumu)
 • ağızda tebeşirimsi tad
 • yüz ve boyunda kızarma
 • derideki kan damarlannda genişleme

  Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

 • mizaçta değişiklikler
 • yorgunluk
 • solukta kesilme
 • kaslarda sertleşme

  kaslarda seyirme

  kaslarda kasılmalar

  Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

  I.E Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  I.E Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  I.E kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  I.E Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

  sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

  Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

  Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda.

  Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu.

  Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumlan.

  Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumları.

  Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrann çok az olması ya da hiç olmaması).

  Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği.

  İlacm içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı).

  Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz).

  Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz).

  Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz).

  Dijital tedavisi altındaysanız.

  28 günlükten küçük yenidoğanlarda İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ayrı setlerden uygulansalar da KULLANILMAZ.

  Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

  I.E Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa;

  Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

  Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

  Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

  Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

  D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

  Böbreklerde taş;

  Gebelik tansiyonu;

  vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

  Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumlan gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar; doktorunuz size İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

  Doktorunuz İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

  Aynca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

  Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

  bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

  bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

  yalnızca şişe ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

  damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

  I.E İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  I.E İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  I.E Etken Maddesi Nedir?

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

  Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlann seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

  Amino kaproik asit

  Amfoterisin B

  Kortizon asetat

  Dietilstilbestrol

  Etamivan

  Etil alkol

  Fosfat ve karbonat solüsyonlan

  Oksitetrasiklin

  Thiopental sodyum

  Versenat di sodyum

  Seftriakson

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

  Tetrasiklin

  Ampisilin sodyum

  Minosiklin

  Doksi siklin

  Aynca İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı sırasında bu ilaçlann etkileri dikkate alınmalıdır.

  Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle).

  Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  Dijitalis grubundan kalp ilaçlan (bu ilaçlann etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

  Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle).

  Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklannda emilimleri azalır).

  Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçlann böbreklerden atılımları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).

  Sempatomimetik ilaçlar (öm efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçlann böbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

  İE LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  I.E LAKTATLI RINGER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.