Hyalgan Intraartikuler İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

HYALGAN INTRAARTIKULER nedir ve ne için kullanılır?

HYALGAN eklem içine (intraartiküler) uygulama için steril çözelti içeren enjektör; etkin madde olarak 2 mL’ sinde 20 mg hiyaluronik asit sodyum tuzu içermekte, 1 ve 3 kullanıma hazır enjektör içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarından olan kireçlenmeye bağlı oluşan, diz eklemindeki işlev bozukluğu ve ağrı şikayetlerinin rahatlamasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HYALGAN INTRAARTIKULER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

Çok yaygın: 10 kişide 1 ’den fazla

Yaygın: 10 kişide l’den az, 100 kişide l’den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide l’den az, 1,000 kişide l’den fazla

Seyrek: 1,000 kişide l’den az, 10,000 kişide l’den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide l’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden biri olursa HYALGAN INTRAARTIKULER’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık
 • El, ayak, bilek, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
 • Seyrek:

 • Titreme
 • Ödem (vücutta sıvı tutulması)
 • Düşük tansiyon
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
 • Solunum sıkıntısı
 • Alerjik deri reaksiyonu
 • Uygulama yerinde ağrı, kızarıklık, ısı artışı, şişlik, kaşıntı, akıntı, rahatsızlık hissi, hareket etmede bozukluk, yangı, rahatsızlık, aşırı duyarlılık, kurdeşen (ürtiker)
 • Altta yatan, süregelen ve iltihaplanma ile ilişkili süreçlerin HYALGAN uygulaması sonrasında şiddetlenmesi
 • Çok seyrek:

 • Septik artrit (eklem yangısı)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Anafılaktoid reaksiyon
 • Serum hastalığı
 • Döküntü, kaşıntı, egzama, kızarıklık (eritem), dermatit
 • Reaktif artrit,
 • Sinovit (eklem sıvısında iltihaplanma)
 • Eklem sertleşmesi
 • Uygulama yerinde şişlik (nodül), kanama, karıncalanma, su dolu kabarcık oluşumu (vezikül), iltihaplı kabarcık oluşumu (püstül)
 • Sıcak basması
 • Yüksek ateş
 • HYALGAN INTRAARTIKULER Nasıl Kullanılır?

  Genel uygulama 5 hafta süreyle haftada bir kez hasta ekleme yapılan enjeksiyondur.

  Eğer doktorunuz tarafından gerek duyulursa, birer hafta ara ile daha fazla sayıda enjeksiyon uygulanabilir.

  Hastalığınıza bağlı olarak doktorunuz ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Yalnızca eklem içi enjeksiyonla uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer HYALGAN’ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HYALGAN INTRAARTIKULER

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HYALGAN’ ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HYALGAN INTRAARTIKULER Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HYALGAN INTRAARTIKULER Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  HYALGAN INTRAARTIKULER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HYALGAN INTRAARTIKULER Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Ürünün içeriğindeki maddelere veya tavuk proteinlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Enjeksiyon yapılacak bölgede enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) veya deri hastalığınız varsa,
 • Eklem içine (her hangi bir ilacın) enjeksiyon uygulamasının sakıncalı olduğu diğer durumlardan biri varsa
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • HYALGAN INTRAARTIKULER Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  HYALGAN ile tedaviye başlamadan önce;

 • Bakterilere bağlı eklem iltihabı olma olasılığı nedeniyle enjeksiyon yerine yakın enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) bulunan hastalarda özel önlemler alınmalıdır.
 • Ürünün içeriğindeki maddelere, tavuk proteinlerine, tüye, yumurta ürünlerine alerji sorgulanmalıdır.
 • Vücudun alerji oluşturabilen maddelere karşı verebildiği şiddetli yanıt riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır.
 • Eklemde sıvı birikmesi bulunması durumunda biriken sıvı enjeksiyon yapılmadan önce boşaltılmalıdır.
 • Enjeksiyon yerinin temizlenmesi sırasında kuatemer amonyum tuzu içeren dezenfektanlar kullanılmamalıdır.
 • Uygulama yapılacak eklem akut iltihap varlığı açısından dikkatle incelenmeli ve iltihap varlığında tedaviye başlama kararı hekim tarafından değerlendirilmelidir.
 • HYALGAN tedavisi sırasında;

 • Eklem içine enjeksiyonun asepsi (mikroorganizmalardan arındırma işlemleri) kurallarına uygun şekilde yapılması çok önemlidir.
 • Eklem içi uygulama sırasında eklem dışına veya damar içine uygulamadan kaçınılmalıdır.
 • Enfeksiyonu deneyimli kişiler yapmalıdır.
 • HYALGAN tedavisi sonrasında;

 • Diğer girişimsel uygulamalarda olduğu gibi, eklem içi uygulama sonrası, ekleme dikkat edilmeli ve yüklenilmemelidir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HYALGAN INTRAARTIKULER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HYALGAN INTRAARTIKULER İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlardaki emniyeti kanıtlanmamış olduğundan; hamile olduğunuzdan şüphe ediyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız ve HYALGAN reçete edilmişse, ilacın uygulanması konusunda doktorunuza danışmanız önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  HYALGAN INTRAARTIKULER Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu, zarar verici bir miktar değildir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Yeterli deneyim olmadığından diğer eklem içi enjeksiyonlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Kuatemer amonyum tuzu içeren dezenfektanlar, HYALGAN’m etkin maddesi hiyaluronik asitle çökelme yaratabileceğinden birlikte kullanılmamalıdırlar.
 • HYALGAN’m bazı bölgesel (lokal) anestezi yapan ilaçların (lidokain gibi) etkisini uzatabildiği gösterilmiştir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HYALGAN INTRAARTIKULER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.