Humulin-r Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HUMULIN-R nedir ve ne için kullanılır?

HUMULIN R berrak, renksiz, steril, sulu bir çözeltidir.

HUMULIN R kutusunda 3 ml’lik 5 adet çözelti içeren kartuş bulunur.

HUMULIN R etkin madde olarak şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan insan insülini içermektedir. Eğer pankreasınız kanınızdaki şeker düzeyinizi kontrol edecek kadar insülin üretmezse şeker hastalığı (diyabet) oluşur. HUMULIN R glukozun uzun süreli kontrolü için kullanılır. HUMULIN R hızlı etkili bir insülin preparatıdır.

Her farklı tür insülin için ayrı kullanma talimatı bulunmaktadır. Doktorunuz size söylemeden insülininizi değiştirmeyiniz. İnsülininizi değiştirirseniz çok dikkatli olunuz. Her insülin türü için ayırt edebileceğiniz şekilde ambalaj ve kartuş üzerinde farklı renk ve sembol bulunmaktadır. HUMULIN R’yi hayvan insülinleriyle ya da başka bir üretici tarafından üretilen insülinlerle karıştırarak kullanmayınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

I’üm ilaçlar gibi, HUMULIN R’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HUMULIN R’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)

Sistemik alerji

Kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir:

Tüm vücutta döküntüler

Nefes almada zorluk

Hırıltılı solunum

Kan basıncında düşme

Kalp atışında hızlanma

Terleme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HUMULIN R’ye karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Lokal alerji: Bazı insanlar insülin enjeksiyonu yapılan bölgede kızarıklık, şişme veya kaşıntı hissedebilir. Bu durum genellikle birkaç gün veya hafta içerisinde düzelir.

• Enjeksiyon bölgesi değişiklikleri: Sık enjeksiyona bağlı olarak o bölgede derinin kalınlaşması (lipodistrofi). Eğer enjeksiyon bölgesinde derinizin kalınlaştığını veya çukurlaştığını fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Bunlar HUMULIN R’nin hafif yan etkileridir.

A. Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi)

Kan şekerinizin düşmesi (hipoglisemi) kanınızda yeterince şeker olmadığı anlamına gelir. Bunun sebebi aşağıdakiler olabilir;

• Eğer HUMULIN R ya da başka insülini çok fazla kullanıyorsanız

• Eğer öğün atlıyor ya da geciktiriyor veya diyetinizi değiştiriyorsanız

• Eğer bir öğünden hemen önce ya da hemen sonra çok fazla fiziksel aktivitede bulunuyor ya da iş yapıyorsanız,

• Eğer bir enfeksiyon ya da hastalığınız (özellikle ishal ya da kusma) varsa,

• Eğer insülin ihtiyacınızda bir değişiklik, ya da

• Böbrek ya da karaciğerinizde var olan bir sorun daha da kötüleşiyorsa.

Alkol ve bazı ilaçlar kandaki şeker düzeyinizi etkileyebilir.

Kan şekerinizin düşmesinin ilk belirtileri genellikle çabuk belli olur ve aşağıdakileri içerir:

 • Yorgunluk
 • • Sinirlilik ya da titreme

 • Baş ağrısı
 • • Kalp atışında hızlanma

  • Kendini hasta hissetmek

  • Soğuk terleme

  Uyarı semptomlarını tanımakta henüz çok emin olmadığınızda, hipoglisemi nedeniyle araba kullanma gibi sizi veya başkalarını riske sokabilecek durumlara engel olunuz.

  B. Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) ve şeker koması (diyabetik ketoasidoz)

  Kan şekerinin yükselmesi vücudunuzda yeterince insülin olmadığı anlamına gelir.

  Kan şekerinizin yükselmesi aşağıdaki nedenlerden olabilir:

  • HUMULIN R ya da diğer insülininizi almamak

  • Doktorunuzun size söylediğinden daha az insülin almak

  • Diyetinizin İzin verdiğinden çok daha fazlasını yemek ya da

  • Ateş, enfeksiyon veya duygusal stres

  Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) şeker hastalığının en sık rastlanan ve iyi tedavi edilseler bile hayatı tehdit eden akut komplikasyonlarından olan şeker komasına (diyabetik ketoasidoz) neden olabilir. Bu rahatsızlıkta, vücuttaki insülin seviyelerinin yetersiz oluşu, kan şekerinin (glukoz) yüksek olmasına vc kanda ketonlar adı verilen maddelerin birikmesine (ketoasidoz) neden olur. Diyabetik ketoasidoz, tedavi edilmeden bırakıldığı takdirde, komaya, nihai anlamda ölüme sebebiyet verir.

  Diyabetik ketoasidoz genellikle hastalık veya başka bir sağlık sorunu gibi, stresli bir olay ile tetiklenir. Bu rahatsızlık aynı zamanda insülin tedavisinin yetersiz olmasından da ileri gelebilir. Diyabetik ketoasidoz en çok tip 1 diyabeti bulunan kişilerde yaygındır, ancak tip 2 diyabeti bulunan kişilerde de görülebilir. Diyabetik ketoasidoz zaman zaman kişinin şeker hastalığına yakalandığına dair ilk işaret olur. İlk belirtiler yavaş yavaş birkaç saatten ya da günden sonra görülmeye başlar.

  Belirtiler aşağıdakileri içerir:

  • Uykulu hissetmek

  • Yüz kızarması

  • Susuzluk

  • İştahsızlık

  • Nefeste aseton kokusu

  • Hasta hissetmek ya da hasta olmak

  Ciddi belirtiler, nefes almada zorlanma ve nabzın hızlanmasıdır. Böyle bir durumda hemen tıbbi yardım almız.

  C. Hastalık

  Özellikle eğer hasta hissediyor ya da hastaysanız ihtiyaç duyduğunuz insülin miktarı değişebilir. Normal olarak yemek yemediğinizde bile insüline ihtiyacınız vardır. İdrar ya da kan testi yaptırınız, hasta iken uyguladığınız kuralları uygulayınız ve doktorunuza bildiriniz.

  HUMULIN-R Nasıl Kullanılır?

  3 ml’lik kartuş sadece 3 ml’lik kalemler ile kullanı m içindir.

  İlacınızı eczaneden aldığınızda kutu ve kartuş etiketini her zaman insülin ismi vc tipi için kontrol ediniz. Bunun doktorunuzun size kullanmanızı söylediği HUMULIN tipi olduğundan emin olunuz.

  HUMULIN R’yi her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumda doktorunuza sorarak kontrol ediniz.

  HUMULIN R’yi yemeklerden 20 30 dakika önce enjekte edebilirsiniz.

  Doktorunuz hangi insülini kullanacağınızı, tam olarak ne kadar, ne zaman ve hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini size söylemiştir. Sadece sizin için olan bu talimatları tam olarak uyunuz ve doktorunuzu düzenli olarak ziyaret ediniz.

  Eğer kullandığınız insülin tipini (örn. hayvan insülininden insan insülinine geçerseniz) değiştirirseniz, eskisinden daha az ya da çok miktarda almanız gerekebilir. Bu durum sadece ilk enjeksiyon için uygulanabilir ya da haftalar veya aylarca süren kademeli bir değişiklik yapılabilir.

  HUMULIN R’yi cilt altına enjekte ediniz. Değişik uygulama yolları kullanarak uygulamayınız. Ancak doktorunuz tarafından söylendiği durumlarda enjeksiyonu kas içine yapabilirsiniz.

  HUMULIN R kartuş yalnızca doktorunuz tarafından damar yoluyla da (intravenöz) enjekte edilebilir.

  HUMULIN R’nin hazırlanması

  HUMULIN R suda çözünmüş olduğundan kullanmadan önce karıştırılması gerekmez. Kartuşlar sık sık kontrol edilmeli ve ancak su görünümde, renksiz ve berrak ise kullanılmalıdır. İçinde katı parçacıklar varsa HUMULIN R’nin kullanılmaması gerekir. Yapacağınız her enjeksiyondan önce kontrol ediniz.

  Kalemin kullanıma hazırlanması

  • öncelikle ellerinizi yıkayınız. Kartuşun kauçuk contasını dezenfekte ediniz.

  • HUMULIN R kartuşları yalnızca uygun CE işaretli kalemler ile kullanmalısınız. Lütfen kalem ile birlikte sunulan talimatta HUMULIN R ya da Lilly kartuşlarının

  belirtilmiş olduğundan emin olunuz. 3 ml’lik kartuş sadece 3 ml’lik kalem için uygundur

  • Kalem ile birlikte gelen talimatlara uyunuz. Kartuşu kaleme yerleştiriniz.

  • Kalemi 1 ya da 2 üniteye ayarlayınız, ve kalemi iğne yukarı gelecek şekilde tutunuz. Kalemin kenarına hafifçe vurarak varsa hava kabarcıklarının yukarıda toplanmasını sağlayınız. Kalemi aynı şekilde tutarken enjeksiyon mekanizmasına basın ve iğnenin ucundan bir damla HUMULIN R gelene kadar basmaya devam ediniz. Yine de kalem içerisinde bazı küçük hava kabarcıkları kalmış olabilir ki bunlar zararsızdır. Ancak hava kabarcıkları çok büyükse insülin dozunu etkileyebilir.

  İnsülinin enjekte edilmesi

  • Enjeksiyon yapmadan önce enjeksiyon yapılacak bölgeyi size belirtildiği şekilde temizleyiniz.

  • Size öğretildiği şekilde cilt altına (kolun üst kısmına, uyluk, kalça ya da karın bölgesine) enjekte ediniz. Doğrudan damar içine enjeksiyon yapmayınız.

  • Dozun tamamını aldığınızdan emin olmak için enjeksiyonu tamamladıktan sonra iğneyi cilt altında 5 saniye kadar tutunuz. Enjeksiyon yaptıktan hemen sonra enjeksiyon bölgesini ovuşturmayınız.

  • Enjeksiyonu en son uygulanan noktanın en az 1 cm uzağına yapınız ve her seferinde size gösterildiği gibi enjeksiyon yapılan bölgeleri sıra ile değiştirdiğinizden emin olunuz.

  Enjeksiyon sonrası

  Enjeksiyonu yapar yapmaz, İğne dış kapağının yardımıyla iğneyi kalemin ucundan çıkarınız. Bu işlem insülini steril tutacak ve sızıntıyı önleyecektir. Ayrıca havanın kalem içine tekrar girmesini ve iğnenin tıkanmasını da engelleyecektir. İğnelerinizi ve kaleminizi başkalarıyla paylaşmayınız. Kapağı kaleme takınız.

  Daha sonraki enjeksiyonlar

  Kartuşu kalemin içinde bırakınız. Her enjeksiyondan önce, 1 veya 2 ünite çeviriniz ve kalemi iğnesi yukarı gelecek şekilde tutarak iğnenin ucundan bir damla HUMULIN R çıkana kadar enjeksiyon mekanizmasına basınız. Kartuş Üzerindeki skala size ne kadar HUMULIN R kaldığını gösterir. Skaladaki her işaret arası yaklaşık 20 ünitedir. Eğer yeterli doz kalmamışsa, kartuşu değiştirmelisiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  HUMULIN R

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda insülin gereksinimi belirgin oranda değişir.

  Böbrek ve karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda glukoz düzeylerinin izlenmesi ve insülin dozunda ayarlama yapmak gerekebilir.

  Herhangi bir HUMULIN R kartuşun içine başka bir insülin karıştırmayınız. Kartuş boşalmışsa, tekrar kullanmayınız.

  İğneleri tekrar kullanmayınız. Kullanılmış iğneleri ve boş kartuşları size tarif edildiği şekilde atınız.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Eğer HUMULIN R ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HUMULIN-R

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HUMULIN R ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile komşunuz.

  HUMULIN-R

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Ciddi kan şekeri düşüklüğü glukagon enjeksiyonu ile tedavi edilebilir. Glukagon enjeksiyonundan sonra glukoz ya da şeker yiyiniz. Eğer glukagona yanıt vermezseniz, hastaneye gitmeniz gerekecektir. Glukagon hakkında bilgi almak için doktorunuza danışınız.

  HUMULIN-R Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer gerekenden daha az HUMULIN R kullanırsanız, kan şekeriniz yükselebilir. Kan şekerinizi kontrol ediniz.

  Eğer kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) veya kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlara yol açabilir ve baş ağrısı, bulantı, kusma, susuzluk, şuur kaybı, koma hatta ölümle sonuçlanabilir (Bölüm 4’ün “Olası yan etkiler” A ve B kısımlarına bakınız).

  • Her zaman yedek bir şırınga ile birlikte yedek bir HUMULIN R flakonu yanınızda bulundurunuz.

  • Her zaman, şeker hastası (diyabetik) olduğunuzu gösteren bir uyarıyı yanınızda taşıyınız.

  • Her zaman yanınızda şeker bulundurunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Böyle bir durumda lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer almanız gerekenden daha az HUMULIN R kullanırsanız kan şekerinizde bir yükselme ortaya çıkabilir. Doktorunuz aksini söylemediği takdirde aldığınız insülini değiştirmeyiniz.

  Eğer bu ürünün kullanımı hakkında ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HUMULIN-R kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HUMULIN-R Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Kan şekerinizin düşmeye başladığını (hipoglisemi) düşünüyorsanız. Bu kullanma talimatının ileriki bölümlerinde (Bölüm 4 A) hafif kan şekeri düşüklüğü ile nasıl başa çıkabileceğiniz anlatılacaktır.

  • İnsüline ya da HUMULIN R’nin içindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlık) varsa (Bölüm 1)

  HUMULIN-R Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Mevcut insülin tedaviniz ile kan şekeri düzeyiniz iyi kontrol ediliyorsa, kan şekeriniz çok düştüğünde ortaya çıkan uyan belirtilerini hissedemeyebi lirsin iz. Bu uyarı belirtileri kullanma talimatınızın ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir. Yemeklerinizi ne zaman yemeniz gerektiğini, ne sıklıkta ve ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini dikkatle düşünmelisiniz. Bununla birlikte kan şekerinizi sık sık ölçerek kan şeker seviyenizi yakından takip etmelisiniz.

  • Hayvan kaynaklı insülin kullanımından insan insülinine geçen ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayan birkaç kişide daha az belirgin veya daha farklı şekilde erken uyarı belirtilerinin olduğu gözlenmiştir. Eğer sık olarak kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız veya kan şekeri düşüklüğünü hissetmekte güçlük çekiyorsanız, lütfen bunu doktorunuzla konuşunuz.

  • Aşağıdaki sorulardan herhangi birini ‘EVET’ şeklinde cevaplıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

  Son zamanlarda hastalandınız mı?

  Böbrek veya karaciğer hastalığınız var mı?

  Normalden fazla fiziksel aktivitede bulunuyor musunuz?

  • Alkol alırsanız, ihtiyacınız olan insülin miktarı değişebilir.

  • Yurt dışı seyahatine çıkmayı düşünüyorsanız bunu da doktor veya eczacınıza bildirmelisiniz. Ülkeler arası saat farkı, enjeksiyonlarınızı ve öğünlerinizi evdekinden farklı zamanlarda uygulamanızı gerektirebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HUMULIN-R İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HUMULIN R yemeklerden 20 30 dakika önce uygulanabilir.

  Alkol kullanımı insülin ihtiyacınızı değiştirebilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren diyabetli annelerin insülin dozunda, beslenme tarzında ya da her ikisinde değişiklik yapılması gerekebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumunda yaptığınız işe konsantre olabilme ve reaksiyon gösterme yetileriniz azalabilir. Lütfen kendinizi ve başkalarını risk altına sokabilecek bütün koşullarda (örneğin taşıt veya makine kullanırken) bu olası problemi aklınızda bulundurunuz. Aşağıdaki durumlarda taşıt kullanımı için doktorunuzun tavsiyesine başvurunuz;

  • Sık sık geçirilen kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) atakları

  • Azalmış veya tamamen kaybolmuş uyarıcı kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtileri

  HUMULIN-R Etken Maddesi Nedir?

  HUMULIN R’nİn her bir mililitresinde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek metakrezol maddesinden 2.5 mg bulunur.

  Sodyum: Bu tıbbi ürünün her mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder ; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı tıbbi ürünler glukozun vücudunuzdaki durumunu etkiler ve bu da insülin dozunu etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız insülin ihtiyacınız değişebilir:

  Steroidler, izoniazid, niasin gibi lipid düşürücü ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, fenotiyazinler veya tiroid hormon yerine koyma tedavisinde kullanılan bileşikler, büyüme hormonu, danazol, beta^-stimulanları (ritodrin, salbutamol, terbutalin) ve tiazidler gibi hiperglisemik aktivite gösteren ürünler, hipoglisemi için ağızdan alınan ilaçlar (antidiyabetik tedavi), asetilsalisilik asit(aspirin), sülfa grubu antibiyotikler, bazı antidepresanlar (monoamin oksidaz inhibitörleri), bazı anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (kaptopril, enalapril) ya da anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB), beta-blokörler ya da alkol gibi hipoglisemik aktivite gösteren bileşikler, oktreotid, lanreotid.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HUMULIN-R prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.