Humulin-nph Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HUMULIN-NPH nedir ve ne için kullanılır?

HUMULIN N beyaz, steril bir süspansiyondur.

HUMULIN N kutusunda 10 mPlik I adet süspansiyon içeren flakon bulunur.

HUMULIN N etkin madde olarak şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan insan insülini içermektedir. Eğer pankreasınız kanınızdaki şeker düzeyinizi kontrol edecek

kadar insülin üretmezse şeker hastalığı (diyabet) oluşur. HUMULIN N glukozun uzun süreli kontrolü için kullanılır, insülinin etki süresi süspansiyon içerisinde protamin sülfat ilavesi ile uzatılmıştır.

Doktorunuz size HUMULIN N ile birlikte hızlı etkili bir insülin de kullanmanızı söyleyebilir.

Her farklı tür insülin için ayrı kullanma talimatı bulunmaktadır. Doktorunuz size söylemeden insülininizi değiştirmeyiniz. İnsülininizi değiştirirseniz çok dikkatli olunuz. Her insülin türü için ayırt edebileceğiniz şekilde ambalaj ve kartuş üzerinde farklı renk ve sembol bulunmaktadır. HUMULIN N’yi hayvan insülinleriyle ya da başka bir üretici tarafından üretilen insülinlerle karıştırarak kullanmayınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HUMULIN-NPH’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HUMULIN N’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)

Sistemik alerji

Kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir:

Tüm vücutta döküntüler

Nefes almada zorluk

Hırıltılı solunum

Kan basıncında düşme

Kalp atışında hızlanma

Terleme

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HUMULIN N’ye karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Lokal alerji: Bazı insanlar insülin enjeksiyonu yapılan bölgede kızarıklık, şişme veya kaşıntı hissedebilir. Bu durum genellikle birkaç gün veya hafta içerisinde düzelir.

• Enjeksiyon bölgesi değişiklikleri: Sık enjeksiyona bağlı olarak o bölgede derinin kalınlaşması (lipodistrofi). Eğer enjeksiyon bölgesinde derinizin kalınlaştığını veya çukurlaştığını fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Bunlar HUMULIN N’nin hafif yan etkileridir.

HUMULIN-NPH Nasıl Kullanılır?

İlacınızı eczaneden aldığınızda kutu ve flakon etiketini her zaman insülin ismi ve tipi için kontrol ediniz. Bunun doktorunuzun size kullanmanızı söylediği HUMULIN tipi olduğundan emin olunuz.

HUMULIN N’yi her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumda doktorunuza sorarak kontrol ediniz.

HUMULIN N’yi yemeklerden 20-30 dakika önce enjekte edebilirsiniz.

Doktorunuz hangi insülini kullanacağınızı, tam olarak ne kadar, ne zaman ve hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini size söylemiştir. Sadece sizin İçin olan bu talimatları tam olarak uyunuz ve doktorunuzu düzenli olarak ziyaret ediniz.

Eğer kullandığınız insülin tipini (Örn. hayvan insülininden İnsan insülinine geçerseniz) değiştirirseniz, eskisinden daha az ya da çok miktarda almanız gerekebilir. Bu durum sadece ilk enjeksiyon için uygulanabilir ya da haftalar veya aylarca süren kademeli bir değişiklik yapılabilir.

HUMULIN N’yi cilt altına enjekte ediniz. Değişik uygulama yolları kullanarak uygulamayınız. Ancak doktorunuz tarafından söylendiği durumlarda enjeksiyonu kas içine yapabilirsiniz.

HUMULIN N hiçbir koşulda damar yoluyla (intravenöz) enjekte edilmemelidir. HUMULIN N’nin hazırlanması

Kullanmadan hemen önce HUMULIN N içeren flakonu, içerdiği insülin süspansiyonu bulanık ya da süt gibi bir görünüm alıncaya kadar, iki elinizin arasında on kez ileri geri yuvarlayın ve ardından yine on kez bir elinizle 180° yukarı aşağı çevirerek karıştırın. Bulanık ya da süt gibi bir görünüm oluşmazsa, yukarıda belirtilen işlemi içerik karışmcaya kadar tekrar edin. Dozun tam olarak ölçülmesini engelleyebilecek köpürmelere neden olabileceğinden, flakon çok şiddetli çalkalan manialıdır. Flakonlar sık sık kontrol edilmelidir. İçinde topaklar varsa ya da beyaz parçacıklar flakonun dibi ya da duvarına yapışarak donuk bir görünüm oluşturuyorsa HUMULIN N’nin kullanılmaması gerekir. Yapacağınız her enjeksiyondan önce kontrol ediniz.

İnsülinin enjekte edilmesi

• Ellerinizi yıkayınız.

• Enjeksiyon yapmadan önce enjeksiyon yapılacak bölgeyi size belirtildiği şekilde temizleyiniz. Flakon üzerindeki lastik tıpayı temizleyiniz ancak tıpayı çıkarmayınız.

• istediğiniz miktarda Humulin N’i çekmek ve lastik tıpayı delmek olan temiz, steril bir şırınga ve iğne kullanınız. Doktorunuz ya da kliniğiniz siz bunu nasıl yapacağınızı anlatacaktır. İğne ve şırıngalarınızı başkalarıyla paylaşmayınız. Size öğretildiği şekilde cilt altına (kolun üst kısmına, uyluk, kalça ya da karın bölgesine) enjekte ediniz. Doğrudan damar içine enjeksiyon yapmayınız.

• Dozun tamamını alındığınızdan emin olmak için enjeksiyonu tamamladıktan sonra iğneyi cilt altında 5 saniye kadar tutunuz. Enjeksiyon yaptıktan hemen sonra enjeksiyon bölgesini ovuşturmayınız.

• Enjeksiyonu en son uygulanan noktanın en az 1 cm uzağına yapınız ve her seferinde size gösterildiği gibi enjeksiyon yapılan bölgeleri sıra ile değiştirdiğinizden emin olunuz.

• Eğer Humulin R ile Humulin N’yi karıştırmanız gerekiyorsa doktorunuz size söyleyecektir, örneğin eğer bir karışım enjekte etmeniz gerekiyorsa, uzun etkili insülinden önce Humulin R’yi, daha sonra Humulin N’yi şırıngaya çekin.Her seferinde aynı şeyi tekrarlayın. Normalde Humulin N’yi diğer insan insülin karışımlarıyla karıştırmamalısınız. Başka insülin üreticilerinin ürettiği insülinlerle ve hayvan insülinleriyle Humulin N’yi hiçbir zaman karıştırmamalısınız.

• HumulinN’yi, damara enjekte edemezsiniz. HumulinN’yi diyabet hemşireniz ya da doktorunuzun size öğrettiği şekilde enjekte ediniz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda insülin gereksinimi belirgin oranda değişir.

Böbrek ve karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda glukoz düzeylerinin İzlenmesi ve insülin dozunda ayarlama yapmak gerekebilir.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer HUMULIN N’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HUMULIN-NPH

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HUMULIN N ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HUMULIN-NPH

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ciddi kan şekeri düşüklüğü glukagon enjeksiyonu ile tedavi edilebilir. Glukagon enjeksiyonundan sonra glukoz ya da şeker yiyiniz. Eğer glukagona yanıt vermezseniz, hastaneye gitmeniz gerekecektir. Glukagon hakkında bilgi almak için doktorunuza danışınız.

HUMULIN-NPH Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer gerekenden daha az HUMULİN N kullanırsanız, kan şekeriniz yükselebilir. Kan şekerinizi kontrol ediniz.

Eğer kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) veya kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlara yol açabilir ve baş ağrısı, bulantı, kusma, susuzluk, şuur kaybı, koma hatta ölümle sonuçlanabilir (Bölüm 4’ün “Olası yan etkiler” A ve B kısımlarına bakınız).

• Her zaman yanınızda yedek bir HUMULİN N flakon bulundurunuz.

• Her zaman, şeker hastası (diyabetik) olduğunuzu gösteren bir uyarıyı yanınızda taşıyınız.

• Her zaman yanınızda şeker bulundurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Böyle bir durumda lütfen doktorunuza danışınız.

HUMULIN N He tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer almanız gerekenden daha az HUMULIN N kullanırsanız kan şekerinizde bir yükselme ortaya çıkabilir. Doktorunuz aksini söylemediği takdirde aldığınız insülini değiştirmeyiniz.

Eğer bu ürünün kullanımı hakkında ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HUMULIN-NPH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HUMULIN-NPH Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Kan şekerinizin düşmeye başladığını (hipoglisemi) düşünüyorsanız. Bu kullanma talimatının ileriki bölümlerinde (Bölüm 4 A) hafif kan şekeri düşüklüğü ile nasıl başa çıkabileceğiniz anlatılacaktır.

• insüline ya da HUMULIN N’nin İçindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlık) varsa (Bölüm 1)

HUMULIN N ’yi aşağıdaki durumlarda DIKKATLİ KULLANINIZ

• Mevcut insUlin tedaviniz İle kan şekeri düzeyiniz iyi kontrol ediliyorsa, kan şekeriniz çok düştüğünde ortaya çıkan uyan belirtilerini hissedemeyebilirsiniz. Bu uyarı belirtileri kullanma talimatınızın ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir. Yemeklerinizi ne zaman yemeniz gerektiğini, ne sıklıkta ve ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini dikkatle düşünmelisiniz. Bununla birlikte kan şekerinizi sık sık ölçerek kan şeker seviyenizi yakından takip etmelisiniz.

• Hayvan kaynaklı insülin kullanımından insan insülinine geçen ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayan birkaç kişide daha az belirgin veya daha farklı şekilde erken uyarı belirtilerinin olduğu gözlenmiştir. Eğer sık olarak kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız veya

$ kan şekeri düşüklüğünü hissetmekte güçlük çekiyorsanız, lütfen bunu doktorunuzla

konuşunuz.

• Aşağıdaki sorulardan herhangi birini ‘EVET’ şeklinde cevaplıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

Son zamanlarda hastalandınız mı?

Böbrek veya karaciğer hastalığınız var mı?

Normalden fazla fiziksel aktivitede bulunuyor musunuz?

• Alkol alırsanız, ihtiyacınız olan insülin miktan değişebilir.

• Yurt dışı seyahatine çıkmayı düşünüyorsanız bunu da doktor veya eczacınıza bildirmelisiniz. Ülkeler arası saat farkı, enjeksiyonlarınızı ve öğünlerinizi evdekinden farklı zamanlarda uygulamanızı gerektirebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HUMULIN N yemeklerden 20-30 dakika önce uygulanabilir.

Alkol kullanımı insülin ihtiyacınızı değiştirebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren diyabetli annelerin insülin dozunda, beslenme tarzında ya da her ikisinde değişiklik yapılması gerekebilir.

Araç ve makina kullanımı

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumunda yaptığınız işe konsantre olabilme ve reaksiyon gösterme yetileriniz azalabilir. Lütfen kendinizi ve başkalarını risk altına sokabilecek bütün koşullarda (örneğin taşıt veya makine kullanırken) bu olası problemi aklınızda bulundurunuz. Aşağıdaki durumlarda taşıt kullanımı için doktorunuzun tavsiyesine başvurunuz;

• Sık sık geçirilen kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) atakları

• Azalmış veya tamamen kaybolmuş uyarıcı kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtileri

HUMULIN-NPH Etken Maddesi Nedir?

HUMULIN N’nin her bir mililitresinde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek nıetakrezol maddesinden 1.6 mg bulunur.

Sodyum: Bu tıbbi ürünün her mPsİnde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (3.78 mg/ml dibazik sodyum fosfat) ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı tıbbi ürünler glukozun vücudunuzdaki durumunu etkiler ve bu da insülin dozunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız insUlin ihtiyacınız değişebilir:

Steroidler, izoniazid, niasin gibi lipid düşürücü ilaçlar, doğum kontrol ilaçlan, fenotiyazinler veya tiroid hormon yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar, büyüme hormonu, danazol, beta2-stimulanları (ritodrin, salbutamol, terbutalin) ve tiazidler gibi hiperglisemİk aktivite gösteren ürünler, hipoglisemi için ağızdan alman ilaçlar (antidiyabetik tedavi), asetilsalisilik asit (aspirin), sUlfa grubu antibiyotikler, bazı antidepresanlar (monoamin oksidaz inhibitörleri), bazı anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (kaptopril, enalapril) ya da anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB), beta-blokörler ya da alkol gibi hipoglisemik aktivite gösteren bileşikler, oktreotid, lanreotid.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HUMULIN-NPH prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.