Humira Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

1. HUMIRA Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HUMIRA romatoid artrit (eklemlerin iltihabi bir hastalığı), psöriyatik artrit (sedef hastalığında görülebilen eklem iltihabı), orta derecede veya şiddetli poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit (bir veya daha fazla eklemi etkileyen enflamatuar bir hastalık), ankilozan spondilit (omurganın iltihabi bir hastalığı), Crohn hastalığı (sindirim kanalının iltihabi bir hastalığı) ve psöriyazisin (sedef hastalığı) tedavisinde kullanılmak içindir. Bu hastalıklardaki iltihabi süreci azaltan bir ilaçtır. Etkin madde olan adalimumab kültür hücrelerinde üretilen bir insan monoklonal antikorudur. Monoklonal antikorlar başka özel proteinleri tanıyan ve onlara bağlanan proteinlerdir. Adalimumab, romatoid artrit, orta derecede veya şiddetli poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit, psöriyatik artrit, ankilozan spondilit, Crohn hastalığı ve psöriyazis gibi enflamatuar hastalıklarda yüksek düzeylerde bulunan özel bir proteine (tümör nekroz faktörü veya TNF-a) bağlanır.

Romatoid artrit

Romatoid artrit eklemlerin iltihabi bir hastalığıdır. Eğer orta dereceli veya şiddetli aktif romatoid artritiniz varsa, size öncelikle metotreksat gibi hastalık modifiye edici ilaçlar verilebilir. Eğer bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, romatoid artritin tedavisi için HUMIRA verilebilir.

HUMIRA’nın eklemlerdeki kıkırdak ve kemiklerde hastalığın neden olduğu harabiyeti yavaşlattığı ve fiziksel fonksiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir.

Romatoid artrit tedavisi için HUMIRA genellikle metotreksat ile birlikte kullanılmaktadır.

Eğer doktorunuz metotreksatın uygun olmadığına karar verirse HUMIRA tek başına verilebilir.

Poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit

Poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit (orta derecede veya şiddetli), genellikle 16 yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkma tanısı olan, bir veya daha fazla eklemi etkileyen enflamatuar bir hastalıktır. Size ilk olarak metotreksat gibi hastalığı modifiye edici başka ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz poliartiküler jüvenil idiyopatik artritinizi tedavi etmek için size Humira verilecektir.

Psöriyatik artrit

Psöriyatik artrit, sedef hastalığıyla ilişkili bir eklem iltihabıdır. Humira’nın, hastalığın neden olduğu eklemlerdeki kıkırdak ve kemik hasarını azalttığı ve fiziksel fonksiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir.

Ankilozan spondilit

Ankilozan spondilit omurganın iltihabi bir hastalığıdır. Eğer sizde ankilozan spondilit varsa, size öncelikle başka ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, hastalığınızın bulgu ve belirtilerinin azaltılması için HUMIRA verilebilir.

Crohn hastalığı

Crohn hastalığı sindirim kanalının iltihabi bir hastalığıdır. Eğer sizde Crohn hastalığı varsa önce başka ilaçlar verilecektir. Eğer bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, hastalığın belirtilerini ve semptomlarını hafifletmek için size HUMIRA verilecektir.

Psöriyazis

Psöriyazis (sedef hastalığı), derinin iltihabi bir hastalığıdır. Eğer sizde orta dereceli ve şiddetli psöriyazis varsa önce başka ilaçlar verilecektir veya fototerapi gibi başka tedaviler uygulanacaktır. Bu tedavilere yeterince cevap vermezseniz, psöriyazisin belirti ve semptomlarını hafifletmek için size HUMIRA verilecektir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Bütün ilaçlar gibi, HUMIRA da yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste ortaya çıkmaz. Bu etkiler konusunda daha fazla bilgi için bir doktor ya da eczacıya danışınız. Yan etkilerin çoğu hafif ile orta derecelidir. Ancak bazıları ciddi olabilir ve tedavi gerektirebilir. Yan etkiler son tedavinin uygulamasından en az 5 ay sonrasına kadar ortaya çıkabilirler.

Aşağıdakilerden biri olursa, HUMIRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli döküntüler, kurdeşen veya başka alerji belirtileri

• Yüz, eller ve ayaklarda şişlik

• Nefes alıp vermede güçlük, yutma güçlüğü

• Egzersiz ile veya yatarken nefes darlığı veya ayakların şişmesi

• İnatçı ateş, çürük/bere, kanama ve derinin soluklaşması gibi kan hastalıklarını düşündürebilecek belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin HUMIRA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş, kırıklık hali, yaralar, diş problemleri, idrar yaparken yanma gibi enfeksiyon belirtileri

• Kendini halsiz veya yorgun hissetme

• Öksürük

• Karıncalanma

• Uyuşmalar

• Çift görme

• Kol ya da bacaklarda dermansızlık

• İyileşmeyen şişlik veya açık yara

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Yukarıda verilen belirtiler, HUMIRA ile gözlenmiş olan aşağıdaki yan etkilerin işaretleri olabilir:

Çok yaygın (hastaların 10’da 1’inden fazlasında):

Enjeksiyon yeri reaksiyonları (ağrı, şişme, kızarıklık veya kaşıntı dahil)

Solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı, burun akıntısı, sinüs enfeksiyonu, akciğer iltihabı dahil)

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma

Döküntü

Kas ve kemiklerde ağrı

Yaygın (hastaların 100’de 1’i ile 10’da 1’i arasında):

Ciddi enfeksiyonlar (grip ve kan zehirlenmesi dahil)

Deri enfeksiyonları (selülit ve zona dahil)

Kulak enfeksiyonları

Ağız enfeksiyonları (diş enfeksiyonları ve uçuk dahil)

Üreme yollarında enfeksiyonlar

İdrar yolu enfeksiyonları

Mantar enfeksiyonları

İyi huylu tümörler

Deri kanseri

Alerjik reaksiyonlar (mevsimsel alerjiler dahil)

Mizaç değişikliği (depresyon dahil)

Endişe hali

Uykulu hissetme veya uyumada zorluk

Ürperme, karıncalanma veya hissizlik gibi duyu bozuklukları

Migren

Siyatik (sırt ağrısı ve bacak ağrısı dahil)

Görme bozuklukları

Göz iltihabı

Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)

Kalbin hızlı atma hissi

Yüksek tansiyon

Kızarma

Hematom (bölgesel kan birikmesi)

Öksürük

Astım

Nefes darlığı

Mide barsak kanaması

Dispepsi (hazımsızlık, midede şişkinlik, mide ekşimesi)

Reflü

Sicca sendromu (göz ve ağız kuruluğu dahil)

Kaşıntı

Kaşıntılı döküntü

Çürükler

Derinin enflamasyonu (ekzema gibi)

El ve ayak tırnaklarının kırılması

Terlemede artış

Kas kasılmaları

İdrarda kan

Böbrek problemleri

Göğüs ağrısı

Ödem (su toplama)

Trombositelerde azalma, kanama veya çürük riskini arttırır

Yara yerinde iyileşmede gecikme

Yaygın olmayan (hastaların 1000’de 1’i ile 100’de 1’i arasında):

Fırsatçı enfeksiyonlar (verem ve hastalığa karşı direnç düştüğünde ortaya çıkan diğer enfeksiyonlar)

Nörolojik enfeksiyonlar (viral beyin zarı iltihabı dahil)

Eklem yeri enfeksiyonları

Göz enfeksiyonları

Mikrobik enfeksiyonlar

Kanser

Lenf sistemini etkileyen kanser

Melanom (bir çeşit deri kanseri)

Su kaybı

Titreme

Göz kapağının iltihaplanması ve göz şişmesi

Çift görme

İşitme kaybı, kulak çınlaması

Kalbin düzenli atmadığı hissi

Nefes darlığı veya ayak bileği şişmesine sebep olabilen kalp problemleri

Nefes darlığına sebep olan akciğer hastalıkları (enflamasyon dahil)

Karın ve sırtta şiddetli ağrılara sebep olan pankreasın enflamasyonu

Yutmada güçlük

Yüzde şişme

Safra kesesi enflamasyonu ve safra kesesi taşı

Yağlı karaciğer

Gece terlemeleri

Yara izi

Normal olmayan kas zayıflığı

Uyku bozuklukları

İktidarsızlık

Enflamasyonlar

Seyrek (hastaların 10.000’de 1’i ile 1000’de 1’i arasında):

Multipl skleroz

Kalbin pompalamayı durdurması

Ana arter duvarında kese oluşumu, toplardamarın enflamasyonu ve pıhtı oluşumu, damar tıkanıklığı

Sistemik lupus eritematozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık, derinin, kalbin, akciğerin, eklemlerin ve diğer organ sistemlerinin enflamasyonu dahil)

HUMIRA ile yapılan klinik çalışmalarda görülen istenmeyen etkilerin bazılarının belirtileri yoktur ve sadece kan testleri ile anlaşılabilir. Bunlar:

Çok yaygın (hastaların 10’da 1’inden fazlasında):

Düşük akyuvar sayımı

Düşük alyuvar sayımı

Kanda yükselmiş lipid değerleri

Yükselmiş karaciğer enzimleri

Yaygın (hastaların 100’de 1’i ile 10’da 1’i arasında):

Yüksek akyuvar sayımı

Düşük trombosit sayımı

Anormal kan potayum değerleri

Kanda yükselmiş ürik asit değerleri

Anormal kan sodyum değerleri

Düşük kan kalsiyum değerleri

Düşük kan fosfat değerleri

Yüksek kan şekeri

Yüksek kan laktat dehidrojenas değerleri

Kanda otoantikor varlığı

Seyrek (hastaların 10.000’de 1’i ile 1000’de 1’i arasında):

Düşük akyuvar, alyuvar ve trombosit sayımı

Aşağıdaki yan etkiler, HUMIRA alan hastalarda görülmüştür, ancak görülme sıklığı bilinmemektedir:

Şokun eşlik ettiği ciddi alerjik reaksiyonlar

Sinir bozuklukları (göz siniri enflamasyonu ve kas güçsüzlüğü, normal olmayan hisler, kollarda ve vücudun üst kısmında ürpermelere sepep olabilen Guillan-Barre sendromu gibi)

İntestinal perforasyon (bağırsak delinmesi)

Hepatit B reaktivasyonu

Derideki kan damarlarının iltihabı

Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap, bu hastalığın erken belirtileri kırıklık, ateş, baş ağrısı ve kurdeşendir)

Alerjik reaksiyonlara bağlı olarak yüzde şişme

Lupus benzeri belirtiler

Hepatosplenik T hücreli lenfoma (sıklıkla ölümcül olan nadir bir kan kanseri)

Sedef hastalığı oluşumu veya kötüleşmesi

Kalp krizi

Felç

Eritema multiforme (iltihaplı cilt döküntüsü)

Saç dökülmesi

Divertikülit (kalın bağırsak iltihabı ve enfeksiyonu)

Pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması)

Plevral efüzyon (akciğer zarında anormal sıvı toplanması)

Kan kanseri (lösemi)

Sarkoidoz (akciğerde yara)

Pulmoner fibroz (vücudun organlarında bilinmeyen nedenle nodül oluşumuyla karakterize kronik hastalık)

HUMIRA Nasıl Kullanılır?

HUMIRA ‘yı daima doktorunuzun belirttiği şekilde uygulayınız. Emin değilseniz

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HUMIRA derialtına enjekte edilir (subkütan uygulama). Romatoid artrit, psöriyatik artrit ve ankilozan spondiliti olan yetişkinler için olağan doz 2 haftada bir tek doz olarak verilen 40 mg adalimumabtır.

Crohn hastalığı için erişkin hastalarda önerilen HUMIRA doz rejimi subkutan enjeksiyon yoluyla ilk haftada 80 mg, 2 hafta sonra 40 mg ve sonra her iki haftada bir 40 mg’dır. Cevabınıza bağlı olarak doktorunuz dozu her hafta 40 mg ‘a artırabilir. Psöriyazisli erişkin hastalarda olağan doz rejimi, başlangıçta 80 mg ve bu başlangıç dozundan bir hafta sonra, her iki haftada bir 40 mg’dır. HUMIRA enjeksiyonuna doktorunuz tarafından belirtildiği sürece devam etmelisiniz.

Romatoid artritte HUMIRA kullanırken metotreksata devam edilir. Eğer doktorunuz metotreksatın uygun olmadığına karar verirse, HUMIRA tek başına verilebilir.

Eğer romatoid artritiniz varsa ve HUMIRA tedavisiyle birlikte metotreksat almıyorsanız, doktorunuz her hafta 40 mg adalimumab almanıza karar verebilir.

13 yaş ve üzerindeki orta derecede veya şiddetli poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit hastaları için önerilen Humira dozu subkutan enjeksiyon ile tek doz olarak iki haftada bir uygulanan 40 mg adalimumab’dır.

HUMIRA enjeksiyonunu hazırlama ve uygulama talimatları:

Aşağıdaki talimatlar HUMIRA’nın nasıl enjekte edileceğini açıklamaktadır. Lütfen bu talimatları dikkatle okuyunuz ve adım adım izleyiniz. Kendi kendine enjeksiyon yapma tekniği doktorunuz veya yardımcısı tarafından size öğretilecektir. Enjeksiyondan önceki hazırlıkları ve uygulamayı anlamadan kendi kendinize enjeksiyon yapmayı denemeyiniz.

Uygun eğitim aldıktan sonra enjeksiyonu kendiniz yapabilirsiniz veya bu eğitimi alan başka

biri, örneğin bir aile üyesi ya da arkadaşınız da yapabilir.

HUMIRA , aynı enjektör veya ilaç şişesinde başka bir ilaçla karıştırılmamalıdır. 1) Ön hazırlık

• Ellerinizi iyice yıkayınız.

• Aşağıdaki malzemeleri temiz bir yüzeyin üzerine koyunuz:

◦ Bir adet kullanıma hazır HUMIRA enjektörü

◦ Bir adet alkollü ped

Şekil No: 1

• Enjektörün üzerindeki son kullanma tarihine bakınız. Son kullanım tarihi geçmiş ise, ilacı kullanmayınız.

2) Enjeksiyon yerinin seçilmesi ve hazırlanması

• Karnınızda veya uyluğunuzda bir yer seçiniz.

Şekil No: 2

• Her yeni enjeksiyon son enjeksiyon yerinden en az 3 cm uzağa yapılmalıdır.

◦ Derinin kızarık, zedeli veya sert olduğu bir alana enjeksiyon yapmayınız. Bunlar o bölgedeki bir enfeksiyonun belirtisi olabilir.

◦ Enjeksiyon yerini kutudan çıkan petle dairesel hareketler yaparak içten dışa doğru siliniz.

◦ Enjeksiyondan önce silinen alana dokunmayınız.

3) HUMIRA’nın enjekte edilmesi

• Enjektörü çalkalamayınız.

• Kullanıma hazır enjektör iğnesinin kılıfını çıkarınız, iğneye dokunmamaya veya bir yüzeye dokundurmamaya dikkat ediniz.

• Bir elinizle derinin temizlenmiş alanını nazikçe kavrayınız ve sıkıca tutunuz.

Şekil No: 3

• Diğer elinizle enjektörü deriye 45 derecelik açıyla ve oluklu kenarı yukarı gelecek biçimde tutunuz.

• Tek bir hızlı ve kısa hareketle iğneyi derinin içine batırınız.

• Elinizde tuttuğunuz deriyi bırakınız.

• Enjektörün pistonunu iterek solüsyonu enjekte ediniz. Kullanıma hazır enjektörün boşalması 2-5 saniye sürebilir.

• Enjektör boşaldığında, iğneyi deriden çıkarınız, bu sırada iğneyi batırdığınız açıda tutmaya dikkat ediniz.

• Başparmağınız veya bir parça gazlı bez ile enjeksiyon yerine 10 saniye süreyle bastırınız. Biraz kanama olabilir. Enjeksiyon yerini ovmayınız. İsterseniz enjeksiyon yerinin üzerini bir yara bandı ile kapatabilirsiniz.

4) Kullanılmış malzemelerin atılması

(E) • •

• HUMIRA kullanıma hazır enjektör KESİNLİKLE tekrar kullanılmamalıdır. İğneyi KESİNLİKLE tekrar kullanmayınız.

• Evsel atıklar ile bir arada atmayınız. Uygun şartlarda imha edilmek üzere en yakın sağlık kuruluşuna teslim etmeniz önerilir.

• Bu kutuyu çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde saklayınız.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Humira ile bu hasta popülasyonlarında çalışma yapılmamıştır. Doz önerileri yapılamaz.

Eğer HUMIRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HUMIRA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer yanlışlıkla doktorun söylediğinden daha fazla/sık HUMIRA enjeksiyonu yapmışsanız doktorunuza haber veriniz. Boş da olsa ilacın dış karton kutusunu daima yanınıza alınız.

HUMIRA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer kendinize enjeksiyon yapmayı unutursanız, hatırladığınızda HUMIRA dozunu enjekte ediniz. Sonraki dozu, önceki dozu unutmasaydınız planlanmış olan normal gününde yapmalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

HUMIRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HUMIRA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer adalimumaba veya HUMIRA’nın içindeki diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz. Bu maddeler kullanma talimatının başında verilmiştir. Eğer sizde böyle bir durum varsa, HUMIRA kullanmadan önce sizi tedavi eden doktorunuza söyleyiniz.

Aktif tüberküloz dahil ciddi bir enfeksiyonunuz (mikrobik hastalık) varsa (bakınız

"HUMIRA kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar"). Örneğin ateş, yaralar, yorgunluk, diş sorunları gibi enfeksiyon belirtileri varsa bunları doktorunuza söylemeniz gerekir.

Orta dereceli veya şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa. Geçmişinizde veya şimdi ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir (bakınız "HUMIRA kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar").

HUMIRA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Nefes darlığı, hırıltılı soluma, baş dönmesi, şişlikler veya döküntü gibi alerjik olaylar geçirdiyseniz HUMIRA’yı enjekte etmeden derhal doktorunuza haber veriniz.

Enjektör iğnesinin koruyucu kılıfı doğal kauçuk (lateks) içermektedir. Bu koruyucu kılıf, latekse duyarlı olan hastalarda şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eğer kauçuğa karşı alerjiniz varsa, ambalajın içindeki bu koruyucu kılıfa dokunmayınız.

Uzun süreli veya lokalize enfeksiyonlar (örneğin bacak ülseri) dahil bir enfeksiyon (iltihabi hastalık) varsa, HUMIRA’ya başlamadan önce doktorunuza başvurunuz. Emin değilseniz lütfen doktorunuzu arayınız.

HUMIRA tedavisi sırasında enfeksiyonlara daha kolay yakalanabilirsiniz. Bunların arasında ender olarak ölüm ile sonuçlanabilen ağır enfeksiyonlar, tüberküloz, fırsatçı enfeksiyonlar ve sepsis (kan zehirlenmesi) gibi tablolar da bulunmaktadır. Ateş, yaralar,

halsizlik veya diş sorunları gibi belirtiler varsa bunları doktorunuza söylemeniz gerekir.

HUMIRA, fırsatçı mantar enfeksiyonların ortaya çıkması için zemin oluşturur. Eğer

sizde mantar enfeksiyonu veya yayılmaya müsait mantar enfeksiyonu riski varsa

HUMIRA ‘ya başlamadan önce doktorunuza başvurunuz.

HUMIRA tedavisi gören hastalar arasında tüberküloz vakaları bildirildiğinden

doktorunuz HUMIRA ‘ya başlamadan önce tüberküloz belirtilerini kontrol edecektir. Bu kontroller tıbbi öykü, akciğer filmi ve bir tüberküloz deri testini içerir. Daha önce tüberküloz geçirdinizse veya tüberkülozlu biriyle yakın temas halinde iseniz bunu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Tüberküloz belirtileri (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik, hafif ateş,) varsa veya tedavi sırasında ya da sonrasında başka bir enfeksiyon ortaya çıkmışsa derhal doktorunuza haber veriniz.

Geçmişte tekrarlayan enfeksiyonlar geçirdiyseniz veya enfeksiyon riskini artıran başka durumlar varsa doktorunuza danışınız.

Hepatit B virüsü (HBV) taşıyıcısı iseniz, aktif HBV hastalığınız varsa, veya HBV kapma

riski taşıdığınızı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. HUMIRA bu virüsü taşıyan kişilerde hastalığının tekrar aktif hale geçmesine neden olabilir. Bazı ender durumlarda, özellikle bağışıklık sistemini baskılayan başka ilaçlar da almakta iseniz, HBV’nin tekrar aktif hale geçmesi hayatı tehdit edici olabilir.

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, veya dişlerinize tedavi uygulanacaksa, doktorunuza

HUMIRA almakta olduğunuzu bildiriniz

Eğer multipl skleroz gibi demiyelinizan bir hastalığınız var ise HUMIRA alıp

almamanıza doktorunuz karar verecektir.

Bazı aşılar HUMIRA tedavisi sırasında uygulanmamalıdır. Aşı yapılacaksa önce doktorunuza haber veriniz. Orta derecede veya şiddetli poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit hastalarının eğer mümkünse, Humira tedavisine başlamadan önce güncel

bağışıklama kılavuzlarına uygun olarak tüm aşılarını tamamlamaları önerilmektedir.

Hafif kalp yetmezliğiniz varsa ve HUMIRA ile tedavi ediliyorsanız kalp yetmezliği durumunuz doktorunuz tarafından yakından izlenmelidir. Geçmişte veya şimdi ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. Yeni kalp yetmezliği belirtileri gelişirse veya mevcut belirtiler kötüleşirse (örn. nefes darlığı veya ayaklarda şişme) derhal doktorunuza haber vermeniz gerekir.

Bazı hastalarda, vücudun enfeksiyonlara karşı savaşında yardımcı olan veya kanamanın durmasını sağlayan kan hücreleri yeterince üretilemeyebilir. Eğer düşmeyen bir ateş ortaya çıkarsa, vücudunuzda kolayca çürükler/bereler ya da kanama oluşuyorsa veya teniniz çok soluk görünüyorsa, derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tedaviyi durdurmaya karar verebilir.

HUMIRA ya da diğer TNF bloke edici ilaçları almakta olan hastalarda, çok ender olarak belirli türlerde kanser vakaları ortaya çıkmıştır. Hastalıklarının geçmişi uzun süreli olan ve daha ağır seyretmekte olan romatoid artrit hastalarında, lenf sistemini tutan ve lenfoma adı verilen bir kanser türünün ortaya çıkma riski, ortalamadan daha yüksek olabilir. Eğer HUMIRA alıyorsanız sizde bu risk artabilir. Seyrek olarak, HUMIRA almakta olan

hastalarda özel ve ciddi seyreden bir tip lenfoma gözlenmiştir. Bu hastaların bazıları, aynı

zamanda azatiyoprin ve 6-merkaptopürin ile de tedavi görmekteydi. HUMIRA almakta olan hastalarda ayrıca, çok ender olarak bazı (melanoma dışı) deri kanserleri gözlenmiştir. Tedavi esnasında veya tedaviden sonra yeni deri lezyonları oluşursa veya mevcut lezyonların görünümde değişiklik olursa doktorunuza haber veriniz.

Başka bir TNF bloker ile tedavi gören ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) adında özel bir akciğer hastalığı olan hastalarda, lenfoma dışındaki kanserler bildirilmiştir. Eğer sizde KOAH varsa, veya yoğun sigara içicisiyseniz, TNF blokeri ile tedavinin sizin için uygun olup olmadığını doktorunuz ile görüşünüz.

HUMIRA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

HUMIRA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• HUMIRA’nın hamile kadınlarda etkileri bilinmemekte ve bu nedenle hamilelerde kullanımı önerilmemektedir. HUMIRA kullanırken ve son HUMIRA enjeksiyonundan sonra en az beş ay süreyle hamile kalmaktan kaçınmalı ve yeterli doğum kontrol önlemleri uygulamalısınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HUMIRA ‘nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Eğer emziren bir anne iseniz HUMIRA tedavisi sırasında ve son HUMIRA enjeksiyonundan sonra en az beş ay süreyle emzirmeyi kesmelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

HUMIRA ‘nın araba ve diğer makineleri kullanma becerisi üzerinde etkili olması öngörülmemektedir.

HUMIRA Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 0.8 ml’sinde 1 mmol( 23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum" içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

HUMIRA metotreksat veya hastalık modifiye edici belirli anti-romatizmal ilaçlarla (sulfasalazin, hidroksiklorokin, leflunomid ve enjeksiyonluk altın preparatları), kortizon grubu

ilaçlar veya non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar dahil ağrı kesicilerle birlikte alınabilir.

HUMIRA , etkin madde olarak anakinra veya abatacept içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu konuda sorunuz olursa doktorunuza danışınız!

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HUMIRA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.