Hiviro İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

1. HİVİRO Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HİVİRO 245 mg film tablet, damla şeklinde ve açık mavi renklidir.

HİVİRO 245 mg film tablet, 30 veya 90 tablet içeren şişelerde tedarik edilmektedir.

HİVİRO, yetişkinlerde bir hepatit B virüsünün (HBV) etken olduğu kronik hepatiti tedavi etmek için kullanılır.

HİVİRO, aynca 18 yaş üstü yetişkinlerde İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonuna yönelik bir tedavidir.

Hepatit B virüsü (HBV) açısından HİVİRO ile tedavi edilmek için HIV enfeksiyonunuzun olması gerekmez.

HİVİRO, etkin madde tenofovir disoproksil içerir. Bu etkin madde, hepatit B virüsünü veya HIV ya da her ikisini tedavi etmek için kullanılan antiviral veya antiretroviral bir ilaçtır. Tenofovir, genellikle NRTI olarak bilinen bir nükleotid revers transkriptaz inhibitörüdür ve virüslerin kendilerini yeniden üretmesi için esas olan enzimlerin (hepatit B’de DNA polimeraz, HlV’de revers transkriptaz;) normal çalışmasını engelleyerek çalışır. HlV’de» HİVİRO, HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için her zaman diğer ilaçlarla kombine halde kullanılmalıdır.

Bu ilaç, HIV enfeksiyonunun çaresi değildir. HİVİRO’yu alırken, yine HIV enfeksiyonu ile ilişkili enfeksiyonlar veya başka hastalıklar geliştirebilir.

Aynca başkalanna da HIV veya HBV bulaştırabilirsiniz; dolayısıyla, başkalanm enfekte etmekten kaçınmak için önlemler alınması önemlidir.

4. Olası Yan Etkiler

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, HİVİRO, herkeste görülmese de yan etkilere yol açabilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birinin görülmesi durumunda doktorunuza söyleyin: Çok yaygın görülen yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 100 hastadan en az 10 hastayı etkileyebilir)

İshal, kusma, bulantı, baş dönmesi

Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

Kandaki fosfat değerlerinde azalma

Yaygın görülen yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 100 hastadan 1 ila 10 hastayı etkileyebilir)

Gaz

Seyrek görülen yan etkiler

(Bunlar, tedavi edilen her 10,000 hastadan en az 1 hastayı; ancak tedavi edilen her 1,000 hastada 1 hastadan azını etkileyebilir)

Laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası, ölümcül olabilen ciddi bir yan etki).

Aşağıdaki yan etkiler laktik asidoz belirtileri olabilir:

Derin hızlı nefes alıp verme

 • Uyuşukluk
 • Bulantı, kusma ve mide ağnsı

  Sizde laktik asidoz olabileceğini düşünüyorsanız, hemen doktorunuzla görüşün.

  Seyrek görülen diğer yan etkiler

  Kannda pankreas enflamasyonunun yol açtığı ağn

 • Böbrek yetmezliği dahil, böbrek sorunlarının yol açtığı idranmzın miktannda artış, susuzluk ve sırt ağnsı
 • Döküntü
 • Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

  Kanınızdaki kreatininde artış Karaciğer ve pankreas sorunlan

  Çok seyrek görülen yan etkiler

  (Bunlar, tedavi edilen her 10,000 hastada 1 ’den az hastayı etkileyebilir)

  Nefes darlığı

  Kannda karaciğer enflamasyonunun yol açtığı ağn Güçsüz hissetme

  Testler ayrıca şunları da gösterebilir:

  Böbrek tübül hücrelerinde hasar

  Diğer olası etkiler

  Aynca, kas ağnsı veya zayıflığı ve kemik mineral kaybına bağlı olarak kemiklerin güçsüzleşmesi (her ikisi de böbrek sorunlanyla ilişkili), böbreklerde enflamasyon, çok fazla idrara çıkma ve susama hissi yaşayabilirsiniz.

  HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavisi (HİVİRO dahil), vücut yağının dağılma şeklini değiştirerek vücut şeklinizde değişikliğe neden olabilir. Bacaklannızdan, kollannızdan ve yüzünüzden yağ kaybedebilirsiniz, karın ve iç organların civarı yağlanabilir, göğüsleriniz büyüyebilir veya boynunuzun arkasında yağ yumruları ("buffalo kamburu") oluşabilir. Bu değişikliklerin nedeni ve uzun vadede etkileri henüz bilinmemektedir.

  HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavisi hiperlipidemiye (kandaki yağlarda artış) ve insüline karşı dirence bağlı kan şekerinin yükselmesine yol açabilir. Doktorunuz bu değişiklikler için test uygulayacaktır.

  Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında sıralanmayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza söyleyin.

  HIVIRO Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinler: Her gün bir tablet.

  Yiyecekle beraber veya aç kamına alınabilir.

  Yutmada zorluk çekiyorsanız, tableti ezmek için bir kaşığın ucunu kullanabilirsiniz. Ardından, tozu yaklaşık 100 ml (yarım bardak) su, portakal suyu veya üzüm suyu ile karıştırın ve hemen için.

  HİVİRO’yu her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.

  Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emin olmak ve tedaviye karşı direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz söylemediği sürece dozu değiştirmeyiniz.

  • Sizde HIV varsa, doktorunuz HİVİRO’yu diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte reçete edecektir. Sizde hem Hepatit B virüsü (HBV) hem de HIV (ko-enfeksiyon) varsa, HİVİRO’yu doktorunuzun reçete ettiği diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte almanız önemlidir. Hepatit B hastasıysanız, doktorunuz, hem hepatit B virüsü hem de HIV virüsünün bulunup bulunmadığını görmek için HIV testi yaptırmanızı önerebilir.

  Bu ilaçların nasıl alınacağı ile ilgili kılavuz bilgiler için lütfen diğer antiretrovirallerin hasta kullanma talimatlarına bakm.

  Çocuklarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  • Böbreklerinizde sorunlar varsa, doktorunuz HİVİRO’yu daha az sıklıkta almanızı tavsiye edebilir.

  HIVIRO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HİVİRO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız tavsiye için bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya en yakındaki acil servisle görüşünüz. Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurunuz.

  HIVIRO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  HİVİRO dozunun atlanmaması önemlidir. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  HİVİRO dozunu atladıysanız, olabildiğince kısa süre içinde alın ve sonraki dozunuzu da zamanında alınız.

  Neredeyse sonraki dozunuzun zamanı geldiyse, atladığınız dozu ihmal ediniz. Bekleyiniz ve sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HİVİRO’yu aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet alın. HİVİRO’yu aldıktan sonra 1 saatten fazla bir süre İçinde hastalanırsanız, başka bir tablet almanıza gerek yoktur.

  HİVİRO’yu almayı keserseniz

  Doktorunuzun tavsiyesi olmadan HİVİRO’yu almayı kesmeyin. HİVİRO tedavisini kesmek, doktorunuzun önerdiği tedavinin etkinliğini azaltabilir. Herhangi bir nedenle HİVİRO’yu almayı kesmeden önce, özellikle de yan etkiler yaşıyorsanız veya başka bir hastalığınız varsa doktorunuzla konuşun, HİVİRO tabletlerini yeniden almaya başlamadan önce doktorunuzla görüşün.

  Sizde hepatit B veya aynı anda HIV ve hepatit B (ko-enfeksiyon) varsa, ilk önce doktorunuzla konuşmadan HİVİRO tedavinizi kesmemek özellikle önemlidir. Bazı hastalarda, tenofovir disoproksil i kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren kan testleri veya belirtiler bulunmuştur. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir (bkz. bölüm 2).

  Tedaviyi kestikten sonra, özellikle hepatit B enfeksiyonuyla ilişkilendirdiğinİz belirtiler olmak üzere yeni veya olağandışı belirtileri hemen doktorunuza söyleyin.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HIVIRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HIVIRO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Tenofovir disoproksil fumarat veya bu kullanma talimatının başında sıralanan HİVİRO’nun diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

  Bu sizin için geçerliyse, hemen doktorunuza söyleyiniz.

  HIVIRO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Böbrek hastalığınız varsa veya testlerde böbreklerinizde sorunlar olduğu

  görüldüyse doktorunuza söyleyiniz. HİVİRO böbreklerinizi etkileyebilir. Tedaviye başlamadan önce, doktorunuz, böbrek fonksiyonunuzu değerlendirmek için kan testleri isteyebilir veya tabletleri daha az sıklıkta almanızı tavsiye edebilir. Doktorunuz aynca böbreklerinizi izlemek için tedavi sırasında kan testleri de isteyebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuzla konuşun. HİVİRO, 65 yaş üstü hastalarda

  incelenmemiştir. Bu yaşın üzerindeyseniz ve size HİVİRO reçete edilmişse, doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir.

  • Çocuklara ve 18 yaş altı gençlere HİVİRO vermeyiniz.

  • Hepatit dahil karaciğer hastalığı hikayeniz varsa doktorunuzla konuşunuz. Kronik hepatit B veya C dahil karaciğer hastalığı bulunan ve antiretrovirallerle tedavi edilen hastalar, şiddetli ve potansiyel olarak ölümcül karaciğer komplikasyonları açısından daha yüksek risk altındadır. Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin için en iyi tedavi rejimini dikkatle değerlendirecektir. Karaciğer hastalığı veya kronik hepatit B enfeksiyonu hikayeniz varsa, doktorunuz, karaciğer fonksiyonunuzu dikkatle izlemek için kan testleri yapabilir.

  Doktorunuzun tavsiyesi olmadan HİVİRO’yu almayı kesmeyiniz. HİVİRO’yu bıraktıktan sonra, tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiğiniz tüm yeni, olağandışı veya kötüleşen belirtileri hemen doktorunuza söyleyiniz. Sizde hepatit B (mono enfeksiyon) veya aynı anda hepatit B ve HIV (ko-enfeksiyon) varsa, bazı hastalarda, tenofovir disoproksil tedavisini kestikten sonra hepatitlerinin kötüleştiğini gösteren belirtiler veya kan testleri bulunmaktadır.

  HİVİRO tedavisi kesildikten sonra doktorunuzun sağlığınızı izlemesi en iyisidir. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

  HİVİRO’yu almaya başladıktan sonra, olası laktik asidoz belirtilerine dikkat ediniz.

  HİVİRO karaciğer büyümesiyle birlikte laktik asidoza (kanınızda laktik asit fazlası) yol açabilir. Hayvanlardaki ve insanlardaki veriler, tenofovir disoproksil tedavisi sırasında laktik asidoz görülme riskinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Derin ve hızlı nefes alıp verme, uyuşukluk ve bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi özel olmayan belirtiler laktik asidoz gelişimine işaret edebilir. Bu nadir, ancak ciddi yan etki bazen ölümcül olmaktadır. Nükleozid analoglarının neden olduğu laktik asidoz daha sık kadınlarda özellikle de aşın kilolularsa görülmektedir. Karaciğer hastalığınız varsa, bu rahatsızlığa daha yüksek yakalanma riski altında da olabilirsiniz. HİVİRO ile tedavi edilirken, doktorunuz, laktik asidoz gelişimine dair tüm belirtiler açısından sizi yakından izleyecektir.

  • Başkalarını enfekte etmemeye dikkat edin. HİVİRO, cinsel temas veya kan yoluyla başkalanna Hepatit B virüsü (HBV) veya HIV bulaştırma riskini azaltmaz. Bundan kaçınmak için önlemler almaya devam etmelisiniz.

  Diğer önlemler

  HIV tedavisinde, antiretroviral kombinasyon tedavileri (HİVİRO dahil) kan şekerini yükseltebilir, kandaki yağlan artırabilir (hiperlİpemi), vücut yağı dağılımında değişimlere ve insüline karşı dirence bağlı kan şekerinin yükselmesine yol açabilir (bkz. bölüm 4, Olası yan etkiler).

  Diyabetiniz varsa, aşırı kiloluysanız veya kolesterolünüz yüksekse, doktorunuzla konuşunuz.

  Enfeksiyonlara dikkat ediniz. İlerlemiş HIV enfeksiyonunuz (AIDS) veya bir enfeksiyonunuz varsa, HİVİRO tedavisine başlandıktan sonra iltihabi belirtiler ortaya çıkabilir veya var olan iltihabi belirtilerde kötüleşme görülebilir. Bu belirtiler, vücudunuzun iyileşmiş immün sisteminin enfeksiyonla savaştığına işaret edebilir. HİVİRO’yu almaya başladıktan hemen sonra iltihabi belirtilere dikkat edin. İltihabi belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Kemik sorunları. Kombine antiretroviral tedavi alan bazı HIV hastalarında osteonekroz (kemik kanlanmasının kaybı sonucu kemik dokusunun ölümü) görülebilir. Diğerlerinin yanı sıra antiretroviral kombinasyon tedavisinin uzunluğu, kortikosteroid kullanımı, alkol tüketimi, şiddetli immünosupresyon ve yüksek vücut kütle indeksi osteonekrozun görülmesinde pek çok risk faktöründen birkaçı olabilir. Osteonekroz belirtileri eklemlerde sertlik, sızı ve ağn (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket güçlüğüdür. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Doktorunuzla görüşmeden tedavinizi kesmeyiniz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  HIVIRO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HİVİRO, yiyecekle beraber veya aç karnına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuzla özel olarak görüşmediğiniz sürece HİVİRO’yu gebelik sırasında almamalısınız. HİVİRO’nun gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili klinik veri bulunmamaktadır ve genellikle kesin gerekli olmadığı sürece kullanılmaz.

  • HİVİRO tedavisi sırasında gebe kalma olasılığınız varsa, gebe kalmamak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanmalısınız.

  Gebe kalırsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza antiretroviral tedavinizin siz ve çocuğunuz üzerindeki olası faydalarını ve risklerini sorunuz.

  Gebeliğiniz sırasında HİVİRO’yu aldıysanız, doktorunuz çocuğunuzun gelişimini izlemek için düzenli kan testleri ve başka tanısal testler isteyebilir. Gebeliği sırasında NRTI alan annelerin çocuklarında, virüse karşı korumadan sağlanan fayda yan etki riskine ağır basmıştır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  HİVİRO tedavisi sırasında emzirmeyiniz. Bu ilaçtaki etkin maddelerin insan sütüne geçip geçmediği henüz bilinmemektedir.

  Hepatit B virüsü (HBV) olan veya HIV’li bir kadınsanız, virüsü anne sütüyle bebeğe geçirmemek için emzirmemeniz önerilir.

  Araç ve makina kullanımı

  HİVİRO baş dönmesine yol açabilir. HİVİRO’yu alırken başınızın döndüğünü hissederseniz, araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

  HIVIRO Etken Maddesi Nedir?

  Laktoza veya diğer şekerlere intoleransınız varsa doktorunuza söyleyiniz. HİVİRO, laktoz monohidrat içerir. Laktoza karşı intoleransınız olduğunuzu biliyorsanız veya diğer şekerlerden herhangi birine intoleransınız olduğu size söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Tenofovir disoproksil fumarat içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız, HİVİRO’yu almamalısınız. HİVİRO ve Hepsera’yı (adefovir dipivoksil) aynı anda almamalısınız.

  * Böbreklerinize zarar verebilecek başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söylenmeniz özelikle önemlidir.

  Bu ilaçlara aşağıdakiler dahildir:

 • aminoglikozidler (bakteriyel enfeksiyon için) amfoterisin B (mantar enfeksiyon için)
 • foskamet (viral enfeksiyon için)
 • gansiklovir (viral enfeksiyon için)
 • pentamidin (enfeksiyonlar için)
 • vankomisin (bakteriyel enfeksiyon için)
 • interlökin-2 (kanser tedavisinde kullanılır) sidofovir (viral enfeksiyon için) adefovir dipivoksil (HBV için)
 • takrolimus ve siklosporin (immün sistemin supresyonu için)
 • Didanozin içeren diğer ilaçlar (HIV enfeksiyonu için): HİVİRO’nun didanozin

  içeren diğer antiviral ilaçlarla birlikte alınması kanınızdaki didanozin düzeylerini yükseltebilir ve CD4 hücre sayımlarını düşürebilir. Tenofovir disoproksil fumarat ve didanozin içeren ilaçlar birlikte alındığında nadiren, bazen ölüme neden olan pankreas enflamasyonu ve laktik asidoz (kanda laktik asit fazlası) rapor edilmiştir.

  Doktorunuz sizi tenofovir ve didanozin kombinasyonları ile tedavi edip etmeme

  konusunu dikkatle değerlendirecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HIVIRO prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.