Hipokort Arti Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

HIPOKORT ARTI nedir ve ne için kullanılır?

• HİPOKORT ARTI, haricen kullanıma yönelik beyaz renkli bir losyondur. Zayıf etkili kortikosteroidlerle diğer kombinasyonlar olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100 gramında 2,5 g Hidrokortizon asetat ve 1 g Pramoksin hidroklorür ihtiva eder. Pramoksin hidroklorür, lokal anestezik (bölgesel olarak uyuşturan) etkisi olan bir bileşiktir.

• HİPOKORT ARTI, ağzı pompalı kafa ile kapatılmış, 50 g losyon içeren polipropilen (plastik) şişede kullanıma sunulmaktadır.

 • HİPOKORT ARTI, kortikosteroidlere duyarlı iltihabi ve kaşıntılı deri
 • hastalıklanmn tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi HIPOKORT ARTI’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, HİPOKORT ARTI’yı almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aleıjik tepkime belirtileri (döküntü, nefes almada zorluk, yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HİPOKORT ARTI’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  • Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma (Bunlar Hidrokortizon asetat’m kan dolaşımına geçmesine bağlı oluşan yan etkilerdir).

  • Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri

  • İdrar yapma sıklığında artış, aşın susama, ağız kumluğu ve deri kuruması gibi kan glukoz düzeyindeki artış belirtileri

  • Cilt hastalığınızın kötüleşmesi veya başka bir enfeksiyon oluşması (ikincil enfeksiyon)

  • Ciltte yanma, batma, kumluk, tahriş, şiddetli kaşıntı

  • Kıl kökü iltihabı

  • Aşın lallanma

  • Deride beyaz lekelerin oluşması

 • Ağız çevresi egzaması, aleıjik temas egzaması
 • • Epidermal incelme (derinin en üst tabakasımn kalınlığının incelmesi)

  • Deri yüzeyinde kılcal damarlann genişlemesi

  • Deri çatlaklan

  • İsilik

  • Sivilce türü kabarcıklar

  Bunlar HİPOKORT ARTI’mn hafif yan etkileridir. Tedaviyi hemen kesip doktomnuza danışınız.

  HIPOKORT ARTI Nasıl Kullanılır?

  Genellikle tedavi başlangıcında günde 3-4 kez ince bir tabaka halinde uygulamr. Doktorunuz tavsiye ettiği takdirde, psöriyazis (Sedef hastalığı) ve inatçı deri hastalıklarının tedavisinde kapalı bandaj altında uygulanabilir. Eğer enfeksiyon oluşursa, kapalı bandaja ara verilir ve uygun bir antimikrobiyal ile tedaviye devam edilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülerek uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Uzun süreli ve geniş yüzeylere uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullanımı, tedavinin etkili olmasım sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır.

  Sürekli kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  HİPOKORT ARTI’nın yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

  • Özel kullamm durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, özellikle deriden emilmeyi kolaylaştırıcı kapalı pansumamn gerekli olduğu durumlarda, Hidrokortizon asetat’ın kan dolaşımına geçişinin artması nedeniyle HİPOKORT ARTI’yı dikkatli bir şekilde gözlem altında kullanınız. İlacın kan dolaşımına geçişine bağlı etkiler oluşabilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hipotalamik-pituiter-adrenal (HPA) eksen fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir (idrar testi ve plazma serbest kortizol ve ACTH (adrenokortikotropik hormon) stimülasyon testi).

  Eğer HİPOKORT ARTI’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  HIPOKORT ARTI

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HİPOKORT ARTI, doz aşımı sonucu sistemik yan etkilere neden olabilecek oranda emilebilir.

  Akut doz aşımı oluşması pek olası değildir. Bununla birlikte; kronik doz aşımı ve yanlış kullamm sonucu, Cushing sendromu da dahil kortikosteroidlerin bölgesel veya sistemik yan etkilerinin oluşma riski vardır. Topikal kortikosteroidler, doktor kontrolünde ve kademeli şekilde azaltılarak kesilmelidir.

  HİPOKORT ARTI ‘dan kullanmanız gerekenden ‘fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HIPOKORT ARTI Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  HIPOKORT ARTI Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  HİPOKORT ARTI ile tedavi sonlandınldığında hastalık şiddetlenerek tekrarlayabilir.

  HIPOKORT ARTI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HIPOKORT ARTI Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Pramoksin hidroklorür’e, Hidrokortizon asetat’a veya HİPOKORT ARTI’nın herhangi bir bileşenine aleıjiniz veya aşın duyarhkğmız var ise,
 • Deride çatlaklar var ise,
 • Bakteriyel, mantar, viral deri enfeksiyonlan (su çiçeği, kızamık, uçuk, akne,
 • atlet ayağı dahil) var ise HİPOKORT ARTI’yı kullanmayınız.

 • Gözlere, yüze ve ano-genital bölgeye temas ettirmeyiniz.
 • Çocuk bezlerinin altında kullanmayınız.
 • Bölgesel uygulanan kortikosteroidlerin göz çevresine kullanımının, göz içi basıncının artışına ve göz tansiyonuna neden olduğu rapor edilmiştir.
 • HIPOKORT ARTI Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Çocuklardaki cilt rahatsızlıklan için kullanıyorsanız,
 • Karaciğer yetmezliğiniz var ise,
 • Kapalı bandaj altında kullanacaksamz,
 • Uzun süreli HİPOKORT ARTI tedavisi alıyorsanız dikkatli kullanınız.
 • Deri kıvnmlannda ve çocuklarda kısa süreli kullanılmalıdır.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HIPOKORT ARTI İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HIPOKORT ARTI İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hidrokortizon asetat ve Pramoksin hidroklorür’ün gebe kadınlarda kullanımına
 • ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

 • Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal
 • gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 • HİPOKORT ARTI kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak, zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.
 • Topikal kortikosteroidlerin geniş yüzeyli, fazla miktarda ve uzun süreli
 • uygulamalarından kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

  eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Pramoksin hidroklorür’ün ve Hidrokortizon asetat’ın insan sütüyle atılıp
 • atılmadığı bilinmemektedir.

 • Pramoksin hidroklorür’ün ve Hidrokortizon asetat’ın süt ile atılımı hayvanlar
 • üzerinde araştırılmamıştır.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, yarar/zarar oram dikkate alınmalıdır.

 • HİPOKORT ARTI, süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde
 • kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Cilt üzerine topikal olarak uygulanan HİPOKORT ARTI ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

  HIPOKORT ARTI Etken Maddesi Nedir?

  HİPOKORT ARTI’nın içeriğinde bulunan,

  • Sodyum metilhidroksibenzoat (E219) nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Fenitoin, Barbitüratlar ve Rifampisin (sırasıyla sara, konvülsiyon ve verem için kullanılabilen ilaçlar) ile beraber kullanıldığı takdirde Hidrokortizon’un karaciğerde yıkılımı hızlanabilir, buna paralel olarak ilacın etkisinde azalma görülebilir. Antikoagülanlara (kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar) cevap azalabilir.

  Pramoksin hidroklorür ile ilgili olarak bilinen bir geçimsizlik yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HIPOKORT ARTI prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.