Hipnodex İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

HIPNODEX nedir ve ne için kullanılır?

 • HİPNODEX 5 adet flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • Her flakonda 2 mİ konsantre infüzyon çözeltisi içerisinde etkin madde olarak 200 gg deksmedetomidin (100 gg/mL) içerir. HİPNODEX, berrak ve renksiz bir çözeltidir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi HIPNODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  HİPNODEX’in yan etkileri şunlardır:Çok yaygın

 • Kalp atımının yavaşlaması
 • Düşük ya da yüksek kan basıncı
 • Yaygın

 • Dolaşan kan hacminin azalması (hipovolemi)
 • Kan şeker düzeyinde artış
 • Kan potasyum düzeyinde azalma
 • Huzursuzluk
 • Kalp atımının hızlanması
 • Kalp krizi
 • Solunumun baskılanması
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
 • Kan ve dokularda oksijen eksikliği
 • Akciğerlerin su toplaması
 • Bulantı
 • Ağız kuruluğu
 • Kusma
 • Yoksunluk belirtileri
 • Vücut ısısının 40°C’nin üstüne çıkması
 • Üşüme-titreme
 • Kol ve bacaklarda şişme
 • İdrara çıkmada azalma
 • İşlem sonrası kanama
 • Yaygın olmayan

 • Vücutta asit birikmesi
 • Kan albümin düzeyinde azalma
 • Hayal görme
 • Azalmış kalp işlevi
 • Nefes darlığı, geçici solunumun durması
 • Karın şişliği
 • İlacın etkisiz olması
 • Susama
 • Bilinmiyor

 • Kansızlık
 • Vücutta solunuma bağlı olarak asit birikmesi
 • Kan potasyum düzeyinde artma
 • Alkalin fosfataz artışı
 • Kan şeker düzeyinde azalma
 • Huzursuzluk
 • Zihin karışıklığı
 • Taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu
 • Yanılsama
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Sinir boyunca hissedilen ağrı
 • Sinir iltihabı
 • Konuşma bozukluğu
 • Havale
 • Gözün önünde ışık çakmaları
 • Anormal görme
 • Kanama
 • Solunum yollarının daralması
 • Vücut sıvılarında karbondioksit birikmesi
 • Solunum yetersizliği
 • Akciğerde tıkanıklık
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Anormal karaciğer fonksiyonu
 • Kan bilirubin düzeyinde artma
 • Terlemede artış
 • Kanda üre artışı
 • Az ya da aşırı miktarda idrar yapma
 • Ateş
 • Yüksek ateş
 • Hafif uyuşma
 • Ağrı
 • Sertlik
 • HIPNODEX Nasıl Kullanılır?

  HİPNODEX yalnızca yoğun bakımdaki veya ameliyathanedeki hastalar konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır

  Doktorunuz sizin için uygun doza karar verecektir. HİPNODEX dozu, yaşınıza, kilonuza, genel sağlık durumunuza, gerekli sakinleştirme (sedasyon) düzeyine ve ilaca nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Gerekli olduğunda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz tedavi boyunca kalbinizi ve kan basıncınızı takip edecektir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  HİPNODEX uygulaması, kontrollü bir infüzyon cihazı kullanılarak damar içine yapılmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  HİPNODEX 18 yaşından küçük çocuklarda kullanıma ilişkin herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Eğer HİPNODEDC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HIPNODEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HİPNODEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

  HİPNODEX kullanmanız gerekenden veya reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir

  doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HIPNODEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  HİPNODEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HİPNODEX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  HIPNODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HIPNODEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Deksmedetomidine ya da bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Kalp atımlarınızda düzensizlik (2. ve 3. derece kalp bloğu) varsa,
 • Tedaviye cevap vermeyen düşük kan basıncınız varsa,
 • Yakın zamanda inme veya beyninize kan sağlanmasını engelleyen diğer ciddi bir rahatsızlık geçirdiyseniz.
 • HİPNODEX almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  HIPNODEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer anormal düşük kalp hızınız varsa (hastalık ya da yüksek derecede fiziksel form nedeniyle),
 • Eğer düşük kan basıncınız varsa,
 • Eğer düşük kan hacminiz varsa, örneğin kanama sonrası,
 • Eğer bazı kalp rahatsızlıklarınız varsa,
 • Eğer yerleşik olarak kan basıncınız yüksekse,
 • Eğer şeker hastalığınız varsa,
 • Eğer yaşınız 65’in üzerindeyse,
 • Eğer nörolojik bir rahatsızlığınız varsa (baş veya omuriliğinizde bir yaralanma veya inme),
 • Eğer ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
 • Eğer bazı ilaçlardan özellikle anestezi yapan ilaçlardan sonra ateşiniz çok yükseliyorsa,
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

  HIPNODEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HİPNODEX tedavisi ile yiyecek ya da içecekler arasında etkileşim meydana gelmesi olası değildir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, HİPNODEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz ancak gerekli olması halinde size HİPNODEX verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, HİPNODEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. HİPNODEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, doktorunuz, tedaviniz süresince emzirmeyi durdurmanızı isteyebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  HİPNODEX uygulanmasını takiben araç ve makine kullanma kabiliyetinizde azalma olabileceği için herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  HIPNODEX Etken Maddesi Nedir?

  HİPNODEX her bir flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  HİPNODEX birlikte uygulandığında anestetikler, sedatifler (sakinleştiriciler), hipnotikler (uyku verici ilaçlar) ve opioidlerin (afyon benzeri ilaçlar) etkilerinde artışa yol açabilmektedir. Birlikte uygulandıkları zaman, HİPNODEX ya da eşlik eden anestetik, sedatif, hipnotik ya da opioid dozunun azaltılması gerekebilir.

  Sevofluran, izofluran, propofol, alfentanil ve midazolam ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır, doz azaltılması gerekebilir.

  HİPNODEX’in, amfoterisin B (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve diazepam (kaygı giderilmesinde kullanılan bir ilaç) ile geçimsiz olduğu gösterildiğinden bu ilaçlarla birlikte aynı setle damar yoluna verilmemelidir.

  HİPNODEX, damar genişletici ve kalp atım hızını azaltıcı (negatif kronotropik ilaç) ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

  HIPNODEX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.