Hipersar Combo Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HIPERSAR COMBO nedir ve ne için kullanılır?

HIPERSAR COMBO olmesartan medoksomil ve amlodipin (amlodipin besilat olarak) adında iki etkin madde içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) düşürülmesi için kullanılır.

HIPERSAR COMBO 28 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.

 • Olmesartan medoksomil, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşüren “anjiyotensin-II reseptör antagonistleri” olarak adlandırılan ilaç sınıfındandır.
 • Amlodipin “kalsiyum kanal blokörleri” olarak adlandırılan ilaç sınıfındandır. Amlodipin damar duvarlarının içerisine kalsiyumun girmesini durdurarak kan damarlarının kasılmasını durdurur ve böylece kan basıncını düşürür.
 • Bu maddelerin ikisinin de etkisi kan damarlarının kasılmasını durdurmaya katkıda bulunur, böylece kan damarları gevşer ve kan basıncı azalır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi HIPERSAR COMBO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Birçok insanda görülmese de aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir:

  HIPERSAR COMBO tedavisi sırasında tüm vücudu etkileyen, yüzde, ağız ve/veya larenksde (ses telleri) şişmeye neden olan ve kaşıntı veya deri döküntüsünün ortaya çıktığı alerjik reaksiyonlar

  görülebilir. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa, HIPERSAR COMBO kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza danışınız.

  HIPERSAR COMBO hassas kişilerde veya bir alerjik reaksiyon neticesinde kan basıncının çok fazla düşmesine neden olabilir. Bu şiddetli baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa, HIPERSAR COMBO kullanmayı durdurunuz, derhal doktorunuza danışınız ve düz uzanınız.

  HIPERSAR COMBO ile ortaya çıkabilecek diğer olası yan etkiler:

  Yaygın (10 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Baş dönmesi; baş ağrısı; ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme; bitkinlik.

  Yaygın olmayan (100 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Ayağa kalkarken baş dönmesi; enerjisiz kalmak; eller veya ayaklarda iğne batma hissi veya hissizlik; vertigo; kalp atımlarının güçlü hissedilmesi; nabzın yükselmesi; sersemlik ve baş dönmesi gibi belirtilere neden olan tansiyon düşüklüğü; nefes darlığı; öksürük; bulantı; kusma; hazımsızlık; ishal; kabızlık; ağış kuruluğu; mide ağrısı; deri döküntüleri; kas spazmları; kollar ve bacaklarda ağrı; idrar kaçırma; cinsel işlevsizlik; ereksiyon güçlüğü veya erken boşalma; güçsüzlük.

  Kan testlerinde de bazı değişiklikler görülebilir. Bunların arasında aşağıdakiler sayılabilir: kandaki potasyum düzeyinde yükselme veya düşme, kandaki kreatinin düzeyinde yükselme, ürik asit düzeyinde yükselme, bir karaciğer fonksiyon testinde yükselme (gama glutamil transferaz düzeyi).

  Seyrek (ilacı kullanan 1,000 hastadan Tinden daha azında görülenler):

  İlaca karşı aşırı duyarlılık; bayılma; yüzde ateş basması; kurdeşen; yüzde şişme.

  HIPERSAR COMBO kullanımı ile değil, tek başına olmesartan medoksomil veya amlodipin kullanımıyla görülen veya yüksek sıklıkta görülen yan etkiler:

  Olmesartan medoksomil

  Yaygın (10 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Bronşit; boğaz ağrısı; burun akıntısı veya tıkanıklığı; öksürük; karın ağrısı; mide üşütmesi; ishal; hazımsızlık; bulantı; eklemler veya kemiklerde ağrı; sırt ağrısı; idrarda kan görme; idrar yolu enfeksiyonu; göğüs ağrısı; grip benzeri belirtiler; ağrı. Kandaki yağ oranında artma (Hipertrigliseridemi), kandaki üre veya ürik asit düzeyinde artma ve karaciğer ve kas fonksiyonları testlerinde artma gibi kan testleri değişiklikleri.

  Yaygın olmayan (100 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Trombositler olarak bilinen bir tür kan hücresinin sayısında azalma (ki bu kolay morarmalara veya kanama zamanının uzamasına neden olabilir); tüm vücudu etkileyebilen, nefes almada problemlere yol açabilen ve kan basıncındaki hızlı düşme nedeniyle bayılmaya (Anafılaktik reaksiyon) neden olabilen hızlı alerjik reaksiyonlar; anjina (anjina pektoris adıyla bilinir, göğüs ağrısı anlamına gelir); kaşıntı; deri döküntüleri; alerjik deri döküntüleri; kurdeşen; yüzde şişme; kas ağrısı; kötü hissetme.

  Seyrek (1000 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Yüzde, ağızda ve/veya larinkste (ses telleri) şişme; akut böbrek yetmezliği ve böbrek yetmezliği; halsizlik.

  Amlodipin

  Yaygın (10 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Karın ağrısı; bulantı; ayak bileklerinde şişme; uykulu hissetmek; yüzde ateş basması.

  Yaygın olmayan (100 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Uyuma bozuklukları; uyku problemleri; endişeli hissetmek dahil ruh durumu değişiklikleri; depresyon; huzursuzluk, titreme nöbeti; tat alma bozukluklan; bayılma; çift görme gibi görme problemleri; kulak çınlaması; anjina pektorisin kötüleşmesi (göğüs ağrısı); burun akması veya tıkanıklığı; saç dökülmesi; küçük kanamalar nedeniyle deri üzerinde iğne başı şeklinde veya leke şeklinde morluklar (purpura); ciltte renk değişikliği; aşırı terleme; deri döküntüleri; kaşıntı; eklem veya kaslarda ağn; idrar yapma problemleri; geceleri idrara çıkma; idrar kaçırma; erkeklerde memelerin büyümesi; göğüs ağnsı; ağrı; kötü hissetmek; kilo alma veya kaybetme.

  Seyrek (1000 hastadan Tinden azını etkileyen):

  Zihin kan şıklığı

  Çok seyrek (10000 hastadan Tinden daha azını etkileyen):

  Kandaki beyaz hücrelerin sayısında azalma (ki bu durum enfeksiyon riskini artırır); trombositler olarak bilinen bir tür kan hücresinin sayısında azalma (ki bu kolay morarmalara veya kanama zamanının uzamasına neden olabilir); kan şekerinde artma; kaslann sertliklerinde artma veya pasif kas hareketlerinin yapılmasında güçlük (hipertoni); eller ve ayaklarda iğne batması veya hissizlik; kalp krizi veya kalp ritminde düzensizlik; kan damarlannda iltihaplanma; karaciğer veya pankreasta iltihaplanma; mide çeperinde iltihaplanma; diş etlerinde kalınlaşma; karaciğer enzimlerinde yükselme; cilt rengi ve gözlerde sararma; cildin ışığa hassasiyetinde artma; aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, deri döküntüsü, yüzde, ağız ve/veya larenksde (ses telleri) şişme; ciltte iltihap ve soyulma ile beraber diğer alerjik durumlar; bazen hayatı tehdit edebilir)

  HIPERSAR COMBO Nasıl Kullanılır?

  ■ HIPERSAR COMBO’yu daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

  ■ Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ■ HIPERSAR COMBO’nun günlük kullanım dozu günde bir tablettir.

  ■ Tabletler aç veya tok karnına alınabilir. Tableti bir miktar sıvı (örneğin bir bardak su) ile yutunuz. Tablet çiğnenmemelidir.

  ■ Eğer mümkünse günlük dozunuzu her gün aynı zamanda alınız (örn. kahvaltı zamanı).

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, kan basıncınızın çok düşmediğinden emin olmak için her doz artışında doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

  Siyah ırktan hastalar

  Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi HIPERSAR COMBO’nun kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

  Eğer HIPERSAR COMBO ’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HIPERSAR COMBO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Eğer almanız gerekenden fazla HIPERSAR COMBO alırsanız baş dönmesi, hızlı veya yavaş kalp hızı gibi düşük kan basıncı semptomları yaşayabilirsiniz. Bu durumda doktorunuza veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  HIPERSAR COMBO ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HIPERSAR COMBO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HIPERSAR COMBO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz bırakmanızı söylemedikçe HIPERSAR COMBO’yu kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

  Bu ilacın kullanımı üzerine ilave sorularınız varsa doktor veya eczacınıza sorunuz.

  HIPERSAR COMBO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HIPERSAR COMBO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  ■ Olmesartan medoksomil veya amlodipin veya kalsiyum kanal blokörlerinin bir grubu olan dihidropiridinlere veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa, Aleıjik olabileceğinizi düşünüyorsanız HIPERSAR COMBO almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.

  ■ 3

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ■ Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, eğer safra salgınız bozulmuşsa veya safra kesesinden safra akımı engelliyse (örneğin safra taşı nedeniyle) ya da eğer sarılığınız varsa (deri renginin veya gözlerin sarımsı renkte olması).

  ■ Kan basıncınız çok düşükse,

  ■ Dokularınıza kan akımının yetersiz olmasından muzdaripseniz ve kan basıncınızın düşük olması, nabzınızın düşük olması, kalp atım hızınızın yüksek olması (kardiyojenik şok gibi şoklar) gibi bir şikayetiniz varsa,

  Kardiyojenik şok kalp problemleri nedeniyle meydana gelen şok anlamına gelir.

  ■ Kalbinizden çıkan kanın akışı tıkalıysa (örneğin aort daralması (aortik stenoz),

  ■ Eğer bir kalp krizi (akut miyokardiyal enfarktüs) geçirmişseniz ve bunun sonucunda kalbinizin randımanı düşmüşse (bu durum nefes darlığı veya el ve ayaklarınızda şişmelere neden olur).

  HIPERSAR COMBO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  ■ Böbrek hastalığınız varsa veya böbrek nakli yapılmışsanız,

  ■ Karaciğer hastalığınız var ise,

  ■ Kalp yetmezliğiniz var ise ya da kalp kapaklan veya kalp kası hastalığınız var ise,

  ■ Şiddetli kusmanız, ishaliniz var ise, idrar söktürücülerin yüksek dozlan ile tedavi görüyorsanız veya düşük tuz diyeti uyguluyorsanız,

  ■ Kanınızda artmış potasyum düzeyi var ise,

  ■ Adrenal bezlerinizde hastalık var ise (böbreklerinizin üstündeki hormon-üreten bezler).

  Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HIPERSAR COMBO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  HIPERSAR COMBO aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz.

  Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda HIPERSAR COMBO’yu kullanmayı bırakmanızı ve HIPERSAR COMBO yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin erken döneminde HIPERSAR COMBO kullanılması önerilmez ve eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz, bu ilacı kullanmamalısınız. Çünkü bu dönemde kullanılırsa bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederşeniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza bildiriniz. HIPERSAR COMBO emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yenidoğan veya prematüre ise doktorunuz tedaviniz için başka bir ilaç seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncınız için tedavi edilirken uykulu hissedebilirsiniz, mideniz bulanabilir veya başınız ağnyabilir veya baş dönmeniz olabilir. Böyle bir durum olursa belirtileriniz azalana kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiyeleri için doktorunuza danışınız.

  ■ Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz bileşikleri, “idrar söktürücüler” (diüretikler) veya heparin (kanı sulandırmak ve kan pıhtılaşmasını önlemek için). Bu ilaçlan HIPERSAR COMBO ile aynı zamanda kullanmak kanınızdaki potasyum düzeyini yükseltebilir.

  ■ Lityumun (ruhsal dalgalanmaları ve bazı depresyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) HIPERSAR COMBO ile aynı zamanda alınması lityumun toksisitesini arttırabilir. Eğer lityum almanız gerekiyorsa doktorunuz lityum kan düzeylerinizi ölçecektir.

  ■ Non Steroidal Antiinflamatuvar ilaçlann (ağn, şişlik gibi iltihap bulgulannı geçirmek için

  kullanılan ilaçlar, NSAİİ’ler), HIPERSAR COMBO ile aynı anda kullanımı böbrek

  yetmezliği riskini arttırabilir. HIPERSAR COMBO’nun etkisi NSAİİ’ler tarafından azaltılabilir.

  ■ Diğer kan basıncı düşürücü ilaçlar HIPERSAR COMBO’nun etkisini artırabilir.

  ■ HIPERSAR COMBO’nun etkisi hafif olarak azalabileceği için bazı antiasidler (hazımsızlık veya mide yanması için kullanılan ilaçlar).

  ■ HIV/AIDS (örn. ritonavir) veya fungal enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol).

  ■ Kalp ritim bozuklukları ve yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan bir ilaç olan diltiazem.

  ■ Sara hastalığı (Epilepsi) tedavisi için kullanılan antikonvülzan ilaçlar (örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidonel).

  ■ Tüberküloz ve diğer enfeksiyonlar için kullanılan rifampisin.

  ■ St. John’s wort (Hypericum perforatum-san kantaron) bitkisi veya bu bitkiden elde edilmiş ekstre.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HIPERSAR COMBO prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.