Hiperalamine Amino Asit Ne İlacıdır?

PF HIPERALAMINE nedir ve ne için kullanılır?

PF HİPERALAMİNE %8.5 vücut için besleyici maddelerden proteinlerin yapıtaşı olan amino asitleri içeren bir çözeltidir. 500 ve 1000 mililitrelik şişelerde bulunur ve 500 mFlik bir şişesi 41 gram amino asit; 1000 ml’lik bir şişesi 82 gram amino asit sağlar.

Tek başına ya da diğer besleyici maddelerle karıştırılarak damar içi yoldan uygulanan PF HİPERALAMİNE %8.5, kandaki amino asit derişimlerini normalleştirir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PF HIPERALAMINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın Linden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla gprülebilir. 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Vücudun bazı bölgelerinde veya tümünde kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, yanma hissi; solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı; vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi: ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzdp veya tüm vücutta şişme; baş dönmesi, bayılma hissi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PF HİPERALAMİNE %8.5’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok cİddİ yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları dışında aşağıdaki yan etkiler de görülebilir:

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

Uygulamanın yapıldığı damar çevresinde kızarıklık, şişlik ya da ağrı (enfeksiyon) ve uygulamanın yapıldığı yerden damar boyunca yayılabilen damar içi iltihaplı pıhtılaşmalar (venöz tromboz ve flebit);

Vücudunuzdaki sıvı hacminin artışıyla ilgili belirtiler: Ayak bilekleri ya da bacaklarda şişlik, gözlerde şişme (ödem);

Kanınızdaki üre düzeylerinin (BUN) yükselmesi;

Vücut sıvılarının asiditesinin (pH) asit yönde değişmesi (asidoz);

Cildinizde bölgesel renk değişikliği, kızarıklık, sıcaklık hissi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. İlacınıza ya da yapılan damar içi uygulamaya bağlı olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Diğer ciddi olmayan yan etkiler Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

Genel bir halsizlik durumu Kilo artışı

Bunlar PF HİPERALAMİNE %8.5hn hafif yan etkileridir.

PF HIPERALAMINE Nasıl Kullanılır?

İlacınızın uygulama sıklığı, her defa uygulanacak miktarı ve ne kadar süreyle uygulamaya devam edeceğiniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

damar içi

Protein ve kalori gereksiniminin ileri derecede arttığı travma ve ağır beslenme bozukluğu durumlarında, vücudun protein gereksinmesini karşılamak ve pozitif bir azot bilançosu sağlamak için, yeterli kalori ile birlikte yetişkinlere günde kilo başına yaklaşık 1.5 gram, çocuklara ise günde kilo başına 2-3 gram amino asit verilir. Ağır katabolik durumlarda daha yükşek dozlar gerekebilir.

PF HİPERALAMİNE %8.5 toplardamarlarınıza yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla damar içi yoldan kullanılır. Damar içi uygulama kol veya bacaklarınızdaki damarlardan olabileceği gibi boyun bölgenizdeki büyük toplardamarlardan yapılabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz beslenme sıvısının toplam hacmini ve uygulama hızını çocuğun yaşı, vütjut ağırlığı ve böbrek fonksiyonlarına göre bireysel olarak hesaplayacaktır.

Doktorunuz, hastanın yeni doğan ve küçük bebek olması durumunda kan şeker düzeyleri dahil bir çok kan değerini yakından izleyecektir. Özellikle böbrek yetmezliği olan, ani başlayan şiddetli bir iltihabi durumu (akut sepsis) olan ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PF HİPERALAMİNE %8.5’i kullanırken özel dikkat edecek ve tedaviyi dikkatle izleyecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastaların, daha genç olanlara göre sıvı yüklenmesi ve tuz dengesizliklerine olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda daha sık görülen böbrek fonksiyonlarında

daha yatkın bozulmayla

ilişkili olabilir. Sonuç olarak yaşlılarda sıvı-tuz tedavileri sırasında dikkatle izlem gerekliliği daha fazladır.

Yaşlılar için belirlenmiş Özel bir dozu bulunmamasına rağmen tüm parenteral beslenme uygulamaları sırasında, hekiminiz ilacınızın dozunu yaşlılar dahil tüm hastalarda vücut ağırlığınız, klinik durumunuz ve izleme sırasında yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına gore vakadan vakaya bireysel olarak belirleyecektir.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer PF HİPERALAMİNE %8.5 ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir Ifleniminiı var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PF HIPERALAMINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PF HİPERALAMİNE %8.5’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF HIPERALAMINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF HİPERALAMİNE %8.5 ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz PF HİPERALAMİNE %8.5 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

PF HIPERALAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF HIPERALAMINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

PF HIPERALAMINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

Böbrek işlevleriniz bozuksa ya da mide bağırsak kanamanız varsa;

Size uzun süredir damar yoluyla beslenme ya da sıvı uygulaması yapılıyorsa ve buna bağlı olarak vücudunuzda aşırı sıvı toplanması (ödem) veya akciğerlerinizde sıvı birikimi varsa; Karaciğer işlevleriniz bozuksa ve ilacın size uygulanmasıyla kandaki amonyalj düzeyleri yükseliyorsa;

Astım hastalığınız varsa;

Kalp yetmezliğiniz varsa;

Bu ilacı diğer besleyici maddelerle birlikte kullanıyorsanız ve sizde şeker hasthlığı ya da bu hastalığa yatkınlık durumu varsa;

Bu ürün size kol veya bacaklarınızdaki damarlardan veriliyorsa (Bu durumda PF HİPERALAMİNE %8.5 uygun oranda sulandırılmak ve yeterli miktarda kalori ile birlikte verilmelidir).

Doktorunuz bu ilacı zamanından önce doğmuş (prematüre) bebeklerde kullanırken özel bir dikkat gösterecektir. Ayrıca uzun süredir damar yoluyla beslendiğiniz durumlarda doktorunuz size düzenli aralıklarla kan testleri ya da klinik değerlendirmeler yapacak ve normal değerlerden sapma durumunda ek ilaçlar kullanacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen do danışınız.

ktorunuza

PF HIPERALAMINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Damar yoluyla beslenme sırasında normal yiyecek içeceklerinizi tüketebilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde PF HİPERALAMİNE %8.5‘in kullanılıp kullanılmayacağına, bu size sağlayacağı faydalar ile olası zararlarını karşılaştırdıktan sonra doktorunuz karar ve

tedavinin

recektir.

eczacınıza

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Bebeğinizi emzirirken doktorunuz tarafından bu ilacın size sağlayacağı faydalar, olası zararlarından fazla olduğu düşünülürse, doktorunuzun kararıyla ilacı kullanabilirsiniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yoldan beslenme sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Tedaviniz sonlandıktan sonra araç ve makina kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

PF HIPERALAMINE Etken Maddesi Nedir?

PF HİPERALAMİNE %8.5’in içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu ürün yardımcı madde olarak sodyum bisülfıt içermektedir. Sülfıt bazı duyarlı kişilerde aleıjik tipte reaksiyonlara, anafılaksiye ya da ağır ve yaşamı tehdit eden astım atağına yol açabilir. Toplumda sülfıte karşı duyarlılığın genel yaygınlığı bilinmemekle birlikte çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sülfıt duyarlılığı astımı olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülmektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Hekiminiz içine katacağı herhangi bir ilacın çözeltiyle geçimli olup olmadığını kontrol edecektir. PF HİPERALAMİNE %8.5’in herhangi bir ilaç eklendiği ya da ilacın diğer besleyici maddelerle karıştırılarak kullanıldığı durumlarda, karışım hemen uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HIPERALAMINE AMINO ASIT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.