Heparin Sodyum Panpharma Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HEPARIN SODYUM PANPHARMA nedir ve ne için kullanılır?

HEPARIN SODIUM PANPHARMA, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

HEPARIN SODIUM PANPHARMA, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak solüsyon halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 10 adet veya 1 adet flakon bulunur.

HEPARIN SODIUM PANPHARMA, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

HEPARIN SODIUM PANPHARMA aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek İçin (tedavi amaçlı),
 • Damarlarınızdaki (arteler ve yenlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),
 • Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında,
 • Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa,
 • Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi HEPARIN SODYUM PANPHARMA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, HEPARIN SODIUM PANPIIARMA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada zorluk çekiyorsanız,
 • Yüzünüz ve boğazınız şişiyorsa,
 • Cildinizde şiddetli döküntü oluşuyorsa,
 • Enjeksiyon yapılan bölgedeki cildinizde kabarcıklar oluşursa.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HEPARIN SODIUM PANPHARMA’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, sizde felç oluşabilir:

 • Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında),
 • Sırt ağrısı,
 • Tuvalete gitme sorunları.
 • Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi oluşursa doktorunuza hemen söylemelisiniz. Sizde ciddi kanamanın başladığı anlamına gelir;

 • Kırmızı veya kahverengi idrar,
 • Katran gibi siyah dışkı,
 • Sıra dışı morarma,
 • Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama.
 • Görülebilecek diğer yan etkiler:

  Çok Yaygın (10 hastanın Tinden fazla görülebilir) yan etkiler

 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları; cilt altına lokal enjekte edildiğinde tahriş meydana gelebilir.
 • Yaygın (10 hastanın Tinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Döküntü,
 • Kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker),
 • Saç dökülmesi.
 • Yaygın olmayan (100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir) yan etkiler

 • Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinizde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.
 • Seyrek (1000 hastanın Tinden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla görülebilir) yan etkiler

 • Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınızda daha zararlı pıhtılarda oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok azalması, bu belirtileri gösterebilir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Çeşitli aşırı duyarlılık belirtileri ile her tür ve şiddetli alerjik reaksiyonlar (konjonktivİt-gözü koruyan zarın iltihaplanması, rinit-nezle, astım, taşİkardikalp atışının artması, ateş..), anafılaktik reaksiyonlar ve anafılaktik şok. Özellikle yüz ve ellerde deri altı dokusunda büyük şişlikler.
 • Kan testi sonuçlarınızda değişiklik olabilir. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yükselmiş transamİnaz, gamma-GT, LDH ve lipaz düzeyleri görülebilir. Genellikle heparin kesildikten sonra düzelirler. Doktorunuz bunu size daha iyi açıklayabilir.
 • Yüksek dozda kullanım sonucu kanama oluşabilir.
 • Ciltte doku ölümü gerçekleşebilir. Bu durumda tedavi derhal kesilmelidir.
 • Çok seyrek (10,000 hastanın 1 ’den az görülebilir) yan etkiler

 • Erkeklerde uzun süreli, ağrılı ereksiyon
 • Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut İse doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA Nasıl Kullanılır?

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA’nın heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I,U. olarak belirlenmelidir.

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

  Damar içine veya cilt altına uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda HEPARIN SODIUM PANPHARMA almamza karar verebilir.

  Eğer HEPARIN SODIUM PANPHARMA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Sizde hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız),

  Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

  HEPARIN SODIUM PANPHARMA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı aleıjİniz varsa,
 • Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından İndüklenen trombositopeni olarak adlandırılan reaksiyon),
 • Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa,
 • Çok yüksek tansiyonunuz varsa,
 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,
 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma varsa,
 • Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,
 • Düşük yapma ihtimaliniz varsa,
 • Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

  Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Böbrek problemleriniz varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,
 • Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),
 • Bilinen şeker hastalığınız varsa,
 • Lumbar ponksiyon yapılmışsa,
 • Mctabolik asidoz denilen durumunuz varsa,
 • Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hİperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa veya emin değilseniz,
 • Amilorİd ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz,
 • 1 -3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa, doktorunuza danışınız.
 • Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,
 • HEPARIN SODYUM PANPHARMA Etken Maddesi Nedir?

  Doktorunuz HEPARIN SODIUM PANPHARMA’yı size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

  Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

  Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

  Araç ve makina kullanımı

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA’nın genellikle araç veya makine kullanıma yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA Etken Maddesi Nedir?

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  HEPARİN SODIUM PANPHARMA koruyucu olarak benzİl alkol (lOmg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Eğer hamile iseniz HEPARİN SODIUM PANPHARMA’yı alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi İçin; Anjitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 • Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-steroid antienflamatuvar ilaçlan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kan pıhtılarım eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Zararlı kan pıhtılarını için durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonİstini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 • Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infiizyonu heparinin etkisini azaltabilir.
 • Aktive edilmiş protein C; kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 • Sefalosiporinler: Heparin İle birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefıksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini arttırabilirler.
 • Sigara içmek: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde arttırılabilir.
 • Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 • Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir.

  HEPARIN SODYUM PANPHARMA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.