Heksoben Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HEKSOBEN nedir ve ne için kullanılır?

* HEKSOBEN ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.

* HEKSOBEN nane tadında ve kokusunda, renksiz ve berrak bir çözeltidir. 200 ml’lik Amber renkli PET şişelerde ve 15 ml’lik ölçeği ile birlikte, karton kutu İçerisinde bulunur Her bir kutuda 1 adet 200 ml’lik gargara vardır.

* HEKSOBEN ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, yutma fonksiyonunun rahatlamasında ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Diş hekimliğinde işlemlerden önce koruma amaçlı kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HEKSOBEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın yan etkiler:

* Ağız içinde hissizlik

* Tad almada değişiklik

* Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme ve diş taşı oluşumunda artış

Seyrek yan etkiler:

* Yanma ve batma hissi

Çok seyrek yan etkiler:

* Baş dönmesi

* Baş ağrısı

* Uyuşukluk

* Bulantı

* Kusma

* Öğürme

* Mide barsak hastalıkları

* Yerel kuruluk

* Susuzluk

* Sızlama

* Ağızda serinlik hissi

HEKSOBEN Nasıl Kullanılır?

HEKSOBEN’in yetişkin dozu 15 ml’dir. Gün boyunca 1,5-3 saatlik aralıklarla uygulanır.

HEKSOBEN ağzı çalkalamak veya gargara yapmak İçindir.

HEKSOBEN seyreltilmeden kullanılır.

En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur.

Kullanımdan sonra ağızdan atılır.

HEKSOBEN’in içeriğinde yer alan klorheksİdin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında azalma yapar. Eğer HEKSOBEN diğer ağız İçi temizlik uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyorsa, ağız en az 1 dakika süreyle HEKSOBEN ile çalkalanmalıdır. HEKSOBEN’deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Çocuklarda Kullanımı

5-15 mİ HEKSOBEN ile her 1,5-3 saatte bir 30 saniye süre ile gargara yapılır.

Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyre bilmelidir.

Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle, 6 yaşın altındaki çocuklarda HEKSOBEN’in kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla atıldığı için şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yıkıldığı için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz HEKSOBEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü islenen sonucu alamazsınız.

Eğer HEKSOBEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız İle konuşunuz.

HEKSOBEN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HEKSOBEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEKSOBEN yanlışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri yoktur.

HEKSOBEN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEKSOBEN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

HEKSOBEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEKSOBEN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

* Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen aşın duyarlılığınız varsa,

* Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.

HEKSOBEN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

* Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.

* Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle HEKSOBEN 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.

* Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınınız.

* Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir,

* HEKSOBEN yutulmamak ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştınlmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.

* Boğaz ağrısı bakteri yel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa HEKSOBEN kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HEKSOBEN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Uygulama yöntemi itibari ile yiyecek ve İçecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz HEKSOBEN’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyor iseniz HEKSOBEN’i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

HEKSOBEN Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse HEKSOBEN’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

HEKSOBEN, gliserol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Klorheksİdin;

* Klorheksİdin tuzlan sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.

* Klorheksİdin tuzlan katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlİdir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kul lanı Idıklannda bağlanma sebebiyle klorheksidinin etkinliği azalabilir,

* Setrimid ve lissapol NX gibi yüzey direnci azaltıcılarla ise çözünürlükleri arttınlabilİr.

* Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı İle geçimsizdir, aym zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.

* Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.

* Sert sularla seyreltildiğinde Ca+2 ve Mg+2 katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.

* Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen klorheksİdin tuzlarının çözeltileri %0.05’ten daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökmeler olmaz.

* Klorheksİdin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakteri öldürücü etkisini eşgüdümlü olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.

* Klorheksİdin glukonat hariç klorheksİdin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksİdin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda etanol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken emilebilirler.

Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HEKSOBEN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.