Heksa Deri Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

HEKSA DERI nedir ve ne için kullanılır?

HEKSA DERİ MERHEMİ 15 g’lık tüplerde kullanıma sunulmuştur. Özel bir vazelin sıvağı içinde süspansiyon halinde kristal oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin B sülfat içerir.

HEKSA DERİ MERHEMİ yumuşak, sarı homojen merhemdir.

HEKSA DERİ MERHEMİ lokal (topikal) olarak kullanılan diğer antibiyotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

HEKSA DERİ MERHEMİ duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu iltihaplı deri (piyoderma), iltihaplı deri kabarcıklarından oluşan bir tür deri hastalığı (püstüler dermatit) gibi lokal cilt enfeksiyonlarının (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların koruma ve lokal tedavisinde kullandır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HEKSA DERI’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Lokal oksitetrasiklin düşük toksisiteli bir antibiyotiktir. Kişisel aşırı duyarklığa bağlı temasla ortaya çıkan deri hastabğı (kontakt dermatit) dahil alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonlar görülecek olursa oksitetrasiklin tedavisi kesilmelidir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sulanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

• Aşırı duyarlılık

• Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatit)

HEKSA DERI Nasıl Kullanılır?

Uygun kullamm ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafmdan başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde cildinizi özenli bir şekilde temizledikten sonra steril bir gazlı bez üzerine konulan merhemi hasta bölgeye günde en az 23 kez uygulayınız. Merhemi hasta yüzey ile sürekli temas halinde bırakınız. Tedavinizin süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaç günle birkaç hafta arasında değişebilir. Tedavinizin erken kesilmesi durumunda hastalık yapıcı organizmanın yeniden üremesi söz konusu olacağından, tam iyileşme sağlanana kadar tedaviye devam ediniz.

HEKSA DERİ MERHEMİ’ni sadece lokal olarak uygulayınız. Haricen kullanım içindir.

Eğer ElEKSA DERİ MERHEMİ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

HEKSA DERI

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HEKSA DERİ MERHEMİ’nden kullanmanız gerekenden ‘fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HEKSA DERİ MERHEMİ’ni kullanmayı unutursamz:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HEKSA DERI Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavinin erken kesilmesi durumunda hastalık yapıcı organizmanın yeniden üremesi söz konusu olacağından tam iyileşme sağlanana kadar tedaviye devam ediniz.

HEKSA DERI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HEKSA DERI Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

 • HEKSA DERİ MERHEMİ içeriğindeki bileşenlere karşı aşırı hassasiyet (nadir olarak bildirilen kişide aşırı duyarlılığa bağlı, temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatit) dahil alerjik reaksiyonlar) gösterdiyseniz.
 • HEKSA DERI Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri ya da mantarlara bağlı yeni enfeksiyonların ortaya çıkarsa dikkatli kullanınız, bu durumu önlemek için doktorunuz sizi sürekli gözlemleyecek, gerekli tetkikleri yapacaktır.
 • Bu ilacın tüm vücudu etkileyen (sistemik) uygulaması sonucu iskelet gelişiminde gerilik, dişlerde kahcı renk değişimi ve diş minesinin yetersiz gelişimi oluştuysa dikkatli kullanınız. Diş gelişimi boyunca (hamileliğin son yarısındaysanız veya hastanın yaşı 8’den küçükse) bu dikkate alınmalıdır. Her ne kadar topikal tetrasiklin uygulamasında kullanılan dozların düşük olması nedeniyle, bu etkilerin ortaya çıkması mümkün değilse de, böyle bir ihtimalin olduğu da düşünülmelidir. Cilt enfeksiyonunun ağır olması ya da tüm vücudu etkileyen (sistemik) enfeksiyona dönüşme eğilimi göstermesi durumunda. HEKSA DERİ MERHEMİ deri merhemi tedaviniz tüm vücudu etkileyen (sistemik) tedavi ile desteklenecektir.
 • Haricen kullanılır ve yalnız deriye tatbik edilmeye mahsustur.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda HEKSA DERİ MERHEMİ kullanımı üzerine kontrollü çalışmalar yoktur.

  Hamile kadınlarda bir antibiyotik grubu olan tetra siklinlerin sistemik kullanımı, ceninde iskelet gelişimi ve kemik büyümesinin gecikmesi ile sonuçlanmıştır. Buna rağmen lokal tetrasiklinler, gebelik boyunca sadece muhtemel yararları, olası risklerden daha fazla olduğu zaman kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Lokal uygulanan tetrasiklinlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tetrasiklinler, lokal uygulamalar dışında tüm vücudu etkileyecek şekilde uygulandığında (sistemik) anne sütüne geçmektedir.

  Anne sütü alan bebeklerde, ciddi zararlı reaksiyonların olma ihtimali nedeniyle, ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak annenin süt vermeyi veya ilacı kesmesi yönünden doktor karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Lokal oksitetrasiklin ilaçlarının araç ve makine kullanımı üzerinde etkili olması beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  HEKSA DERİ MERHEMİ’nin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  HEKSA DERI prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.