Haemaccel Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

HAEMACCEL nedir ve ne için kullanılır?

HAEMACCEL, kanama sonucu veya kan eksikliğine bağlı dolaşım yetmezliğinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan, etkin madde olan poligelin ve elektrolitleri içeren, damara uygulanmak üzere hazırlanmış steril bir çözeltidir.

HAEMACCEL, 500 mİ renksiz ve berrak çözelti içeren plastik şişe olarak ambalajlanmıştır. HAEMACCEL aşağıda belirtilen durumlarda uygulanır:

• Dolaşımdaki kan hacminin azalmasına bağlı şok durumunda,

• Kan ve plazma kaybında (öm. yaralanma, yanıklar, cerrahi operasyon öncesi kan veya

plazma nakli),

* Kalp-akciğer makinasının doldurulmasında.

HAEMACCEL’in kullanımı hakkında sorulanmz için lütfen doktorunuza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HAEMACCEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HAEMACCEL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes alma güçlüğüne, dudaklarda ve dilde şişkinliğe ve kan basıncında ani bir düşüşe yol açan şiddetli alerjik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık anlamına gelen anaflaksi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin HAEMACCEL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla):

• Bulantı, kusma

• Ateş, titreme

Seyrek (1.000 hastanın birinden az):

• Kalp atışının hızlanması ya da yavaşlaması

• Tansiyon düşmesi

• Kurdeşen, döküntüler

HAEMACCEL Nasıl Kullanılır?

HAEMACCEL sadece deneyimli bir doktor tarafından ya da doktorun denetimi altında sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Sağlıklı erişkin kişiler için aşağıdaki hacimler uygundur:

-Kan veya plazma kaybı şok profılaksisi 500-1500 mİ

-Kan hacim eksikliği şoku 2000 ml’ye kadar

-Acil durumlarda Gerektiği kadar

Doktorunuz, kişisel durumunuzu ve kan basıncınız gibi özelliklerinizi dikkate alarak, HAEMACCEL tedavinizin dozu ve süresini belirleyecektir.

HAEMACCEL, damar içine damla damla (yavaş enjeksiyon) verilerek (intravenöz olarak) uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Büyük çocuklara, erişkinler için önerilen şekilde ve mg/kg vücut ağırlığı bazında hesaplanan dozda uygulanır. Bununla birlikte, süt çocukları ve küçük yaştaki çocuklarda protein depolarının yetersiz olduğu dikkate alınmalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, yetişkinler için verilen genel kullanım şekli ve dozaj tavsiyeleri aynen geçerlidir. Bununla birlikte, yaşlı kimselerde protein depolarının yetersiz olduğu dikkate alınmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

HAEMACCEL, diyaliz hastalannda yeterli düzeyde vücuttan atılamadığı için dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

HAEMACCEL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

HAEMACCEL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HAEMACCEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HAEMACCEL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar HAEMACCEL ile tedaviye son vermeyiniz.

HAEMACCEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HAEMACCEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• İçerdiği maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,

• Ağır alerjik reaksiyonlar geçiriyorsanız.

HAEMACCEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hekim gerekli gördüğü taktirde, HAEMACCEL’in sadece sınırlı bir oranda endike olduğu aşağıdaki durumlarda, özel Önlemler alınarak verilmelidir:

-Damar içi hacimde artış ve bunun sonuçlan (örneğin; artan atım hacmi, yükselen kan basıncı) veya hücrelerarası sıvı hacminde bir artış ya da kanın seyrelmesi gibi koşullar hasta için özel bir risk gösterebilir. Bu gibi koşullara örnekler şunlardır: Dolaşım bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, yemek borusu varisleri, akciğerde sıvı toplanması, kanamalı hastalıklara yatkınlık, böbreklerle ilgili veya başka nedenlerle idrara çıkamama.

-Histamin salıverilmesinde artış riski altındaki hastalar (örneğin; aleıjik kişiler ve histamine tepki geçmişi olan hastalar; ayrıca son 7 gün içerisinde histamin salıverilmesi yapan bir ilaç almış hastalar). Histamin salıverilmesi yapan ilaç alanlarda, HAEMACCEL sadece uygun profilaktik (koruyucu) önlemlerin alınmasından sonra verilebilir. Histamin salıverilmesinden kaynaklanan reaksiyonlar H1 ve H2 reseptör antagonistlerinin (alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar) koruyucu kullanımı ile önlenebilir.

-HAEMACCEL’in özellikle kan hacmi normal olan hastalara uygun olmayan hızda uygulanması, damarlar üzerinde etkili olan maddelerin salıverilmesine neden olabilir. Bu histamin salıverilme mekanizması tam olarak tammlanmamıştır.

HAEMACCEL infüzyonu eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) sedimentasyon (çökelme) hızında geçici bir artışa yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAEMACCEL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

HAEMACCEL’in kullanımı üzerinde yiyecek ve içeceğin etkisi yoktur. Aç ya da tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HAEMACCEL gebelik döneminde kullanılmasında bir sakınca olmamakla birlikte, genel olarak gebelik sırasında sıvı veya hacim değişimi yapılacaksa özel bir dikkat gösterilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HAEMACCEL’in emziren anneler tarafından kullanılmasında bir sakınca olmamakla birlikte, gebelikten hemen sonra sıvı veya hacim değişimi yapılacaksa özel bir dikkat gösterilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Geçerli değildir.

HAEMACCEL Etken Maddesi Nedir?

HAEMACCEL’in bileşiminde bu tür madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Birlikte kullanılmaları halinde, HAEMACCEL’in bileşiminde bulunan kalsiyum, kalp glikozidlerinin (bazı kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) etkilerini arttırabilir.

HAEMACCEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.