Gripin Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

GRIPIN nedir ve ne için kullanılır?

GRİPİN, her birinde; etkin madde olarak 250 mg parasetamol ve 15 mg kafein içeren kırmızı -lacivert renkli kapsüldür.

4 adet kapsül ve 8 adet kapsül olmak üzere iki ayrı ambalaj formu mevcuttur.

GRİPİN hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumların giderilmesinde

kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRIPIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GRİPİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri döküntüsü (kurdeşen), kaşıntı

• Diğer alerjik reaksiyonlar (yüz, dil, boğazda şişme),

• Ciltte kırmızı noktalar görülmesi (trombositopenik purpura),

• Nefes darlığı, hırıltılı soluma,

• Kan basıncında aşırı düşme, kalp atım düzensizliği,

• Kan şekerinde düşme, denge kaybı, baş dönmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GRİPİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma,

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar),

• Üst solunum yolları enfeksiyonu,

• El ve/veya ayakta şişme (ödem),

• Uykusuzluk, sinirlilik, titreme,

• Halsizlik, denge bozukluğu,

• Ateş, yorgunluk,

• Hafif deri döküntüsü,

• İdrar miktarında artış.

Bunların hepsi ciddi yan etkileridir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

• Hafif bulantı, İshal,

• Halsizlik.

Bunlar GRİPİN’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya durdurulduğunda yok olur.

GRIPIN Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda: 4-6 saat ara ile 2 kapsül veya günde 3-4 kez 2-4 kapsül kullanılır. Günde 16 kapsülü aşmamalıdır.

GRİPİN ağız yolu ile kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan GRİPİN’i kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği doz şemasını uygulayınız.

GRİPİN; aşağıdaki durumlarda ilacın kullanılması gerektiğinde, yeniden değerlendirilmelidir:

• Ağrı için alınırken erişkinlerde ağrı 10 gün içinde, çocuklarda 5 gün içinde geçmez ise, hastalık ağırlaşırsa ve/veya yeni belirtiler ortaya çıkarsa veya ağrılı bölge kızarıp şişerse;

• Ateş için alınırken ateş 3 günden fazla sürerse, hastalık ağırlaşırsa veya yeni belirtiler ortaya çıkarsa;

• Boğaz enfeksiyonu (farenjit) için alınırken ağrı 2 günde geçmez veya ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, bulantı ve kusma varsa.

Eğer GRİPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GRIPIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GRİPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GRIPIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tedavinize sonraki dozu normal alacağınız zamanda alarak devam ediniz.

GRİPİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

GRİPİN tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

GRIPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRIPIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Parasetamol ve kafein ile bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

• Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde,

• Kalp-damar hastalığı olanlarda,

• Psikolojik rahatsızlıklarda,

• Aspirine (asetilsalisilik asit) karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

• İlerlemiş akciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

GRIPIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Kansızlığı (anemi) olanlar, akciğer hastaları,

• Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

• Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

• Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Başka bir ilaç kullanıyor iseniz GRİPİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GRIPIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

• İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.

• Düzenli olarak zararlı olabilecek miktarda alkollü içki kullananlarda, akut toksik dozda veya kronik yüksek dozda parasetamolün karaciğere toksisite riski artar. Bu hastalar parasetamol yerine başka bir analjezik kullanmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamileler doktora danışmadan kullanmamalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Süt emziren anneler doktora danışmadan kullanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

• Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

GRIPIN Etken Maddesi Nedir?

GRİPİN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

GRİPİN’in içeriğindeki Karmoizin (E122) ve Tartrazine (E102) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

GRİPİN’in;

• Uyku verici (hipnotik) ve sedasyon için kullanılan barbitüratlar,

• Alkol alan hastalar,

• Yüksek dozlarda kullanıldığında kan pıhtılaşmasını önleyen kumarin ve benzeri oral antikoagülanlar,

• Konvülziyon tedavisinde kullanılan antikonvülsanlar,

• Doğum kontrolü için kullanılan ve ağızdan alınan kontraseptif ilaçlar,

• Bulantı önleyici metoklopramid,

• Mide ülseri tedavisinde kullanılan simetidin,

• Bazı bitkisel ürünler, ile ilaç etkileşimi vardır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GRIPIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.