Gripin Kase Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

GRIPIN nedir ve ne için kullanılır?

GRİPİN, etkin madde olarak 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içerir. Tek kaşe içeren lamine alüminyum folyo ambalajdadır. Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumların giderilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRIPIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

GRİPIN’e bağlı istenmeyen etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesi ile kaybolur. Parasetamolün 10 gramın (20 kaşe GRİPIN) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

Kafeinin günlük 520 mg’a kadar kullanımının sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar: titreme, aşın tepki verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağnsı, kulak çınlaması, kalp atım bozukluğu, idrarda artış, mide-kalmbağırsak rahatsızlıktan ve hızlı solunumdur.

Bu istenmeyen etkilerin görüldüğü kişiler GRİPIN veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımım durdurmalıdırlar.

Kafeinin düzenli kullanımı sonrası kullanımına ara verilmesi, 1 hafta sürecek bazı belirtilerin geri gelmesine sebep olabilir. Bunlar: baş ağnsı, yorgunluk ve dikkatte azalmadır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

AşağıdakUerden biri olursa, GRİPİN’İ kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonlar (aşın duyarlılık)
 • Anjiyoödem (göz kapaklan, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)
 • Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi aleıjik reaksiyon)
 • Cilt döküntüsü
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin GRİPİN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahalaye veya hastaneye yatmlmamza gerek olabilir.

  Yaygın görülen yan etkiler

 • Başağnsı
 • Baş dönmesi
 • Sürekli uyku durumu
 • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Ost solunum yolu enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Üst karnı bölgesinde rahatsızlık, ağn ve hazımsızlık
 • Mide ve bağırsaklarda aşın miktarda gaz
 • Karın ağnsı
 • Kabızlık
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek haşan (papiler nekroz)
 • Mide ve bağırsak kanalı kanaması Seyrek görülen yan etkiler
 • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)
 • Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması
 • İshal,
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık (eritema multiforme)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap )
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Çok miktarda alındığında karaciğer haşan
 • Akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

  • Agranûlositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Merkezi sinir siteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik
 • Çarpıntı
 • Pozitif aleıji (duyarlılık) testi (aleıji testinin pozitif sonuç vermesi)
 • tmmfln trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı döküntüler ve kolay çürük oluşumu)
 • Titreme
 • Kalp çarpıntısı
 • Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen aleıjik reaksiyon (anaflaksi)
 • Bronkospazm (akciğerlere giden hava geçitlerinin geçici olarak daralması)
 • GRIPIN Nasıl Kullanılır?

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda, günde 3-4 kez 1-2 kaşe alınır. Günde 8 kaşeyi aşmamalıdır.

  Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle, günlük alman parasetamol dozunun 2 gramı ( 4 GRİPIN Kaşe)aşmaması gerekir.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer GRIPIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GRIPIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşın dozda Gripin almış hastaların ilk 3 gün normal görünebileceği ve karaciğer hasarının kendisini bundan sonra gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır. Eğer aşın doz Gripin almışsanız doktorunuz size uygun tedaviyi uygulayacaktır.

  GRIPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GRIPIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GRİPİN ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  GRİPIN tedavisi sonlandınldığmda herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  GRIPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GRIPIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Parasetamol ve kafein ile bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz
 • Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Kan basıncınız yüksek ise, kan basmcı düşürücü ilaç kullanıyorsanız ya da kalp atımınızda düzensizlik varsa
 • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disulfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız
 • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçlan veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı
 • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanımı
 • GRIPIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Aneminiz (kansızlık) varsa
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sanlıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa
 • Kemik iliğinin işlev bozukluğu
 • Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (yangı önleyici) ilaçlara aşın duyarlılığı olan hastalar
 • Diğer analjeziklerle (ağn kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı
 • Uzun süre kullanımı
 • Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullananlarda, ilk dozda veya tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacm bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

  3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  GRIPIN akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasanna neden olabilir.

  GRIPIN ile birlikte karaciğer hasarlanmasım artıran ve karaciğerdeki glutatyon deposunu azaltan ilaçların kullanımı karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

  Kullanımı sırasında karaciğer enzim düzeyi (ALT) yükselebilir.

  Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağn kesici kullanılması, kronik baş ağnlanna neden olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRIPIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GRIPIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Diyet ile alman kafein miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağnsı, mide ve barsak yakınmalan ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Süt vermekte olan kadınlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır, Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vs.) neden olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPIN’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Tropisetron, granisetron (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Miyokard (kalp kası) görüntülenmesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol
 • Sedatif (sakinleştirici) ilaçlar
 • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır)
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır)
 • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır)
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Simetidin (mide asidine karşı kullanılır)
 • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propanolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncım düşürmek için kullanılır)
 • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)
 • Lityum ve MAO inibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
 • Trankilizan (sinirleri yatıştırmada kullanılır)
 • Metoksalen (sedef hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin, glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)
 • Rifampisin (bakteri tedavisinde kullanılır)
 • Pipemidik asit (idrar yollan enfeksiyonlan tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi havayollan tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır)
 • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır)
 • Metoklopramid ve Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Kolestiramin (kanda yağ düzeyini düşürmek için kullanılır)
 • StJohn’s Wort (san kantaron), (antidepresan olarak kullanılır)
 • Diğer ağn kesiciler
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GRIPIN KASE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.