Gripin Bebe İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

GRIPIN BEBE nedir ve ne için kullanılır?

GRİPİN BEBE, şurup şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 ml’de) 120 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

GRİPİN BEBE 100 mİ ve 150 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRIPIN BEBE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor: Aşağıdakilerden

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

biri olursa GRİPİN BEBE’yi kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıjik (aşın duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlama görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık (eritema multiforme)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, «iyin GRIPIN BEBE’ye karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınınmn üstünde
 • Yaygın görülen yan etkiler

 • Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uyuklama
 • Uyuşma (Parestezi)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Bulantı
 • İshal (diyare)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 • Kann ağnsı
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Kusma
 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınınn 1.5 katı
 • Yüz ödemi
 • Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Denge bozukluğu
 • Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
 • Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
 • Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Deri döküntüsü
 • Kurdeşen (ürtiker)Kaşıntı
 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
 • El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Alerjik ödem
 • Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
 • Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
 • Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonlann ateşli yada ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)

  Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))
 • Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde azalma)
 • Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
 • Ateş
 • Asteni (kronik yorgunluk)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 • Anaflaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)
 • Alerji testi pozitif
 • İmmun trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri)) sayısında azalma
 • Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.
 • GRIPIN BEBE Nasıl Kullanılır?

  1-6 vasa kadar: 5-10 mİ (1-2 ölçek; 120-240 mg parasetamol)

  3 av-1 vasa kadar: 2.5-5 mİ (yarım-1 ölçek) (60-120 mg parasetamol).

  3 avın altındaki bebekler: 2.aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 mİ (yarım ölçek)’lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

  En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60mg/kg kullanılır.

  Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alman parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Yaş

  Doz

  3 aydan küçük

  Yanm ölçek (2.5 mİ)

  3 ay-1 yaş arasında

  Yarım-1 ölçek (2.5 5 mİ)

  1-6 yaş arasında

  1-2 ölçek (5-10 mİ)

  Ağızdan alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Bkz:

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa GRİPİN BEBE kullanmayınız.

  Eğer GRİPİN BEBE’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GRIPIN BEBE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşın doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. GRİPİN BEBE aşın dozajı hemen tedavi edilmelidir.

  GRİPİN BEBE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GRIPIN BEBE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GRIPIN BEBE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  GRIPIN BEBE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GRIPIN BEBE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlılık (aleıji) varsa,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa
 • GRIPIN BEBE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Anemi (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığı varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
 • Vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken doğmuş (37 haftadan önce) ise,
 • Daha önce çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,
 • Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,
 • Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ve metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,
 • Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
 • San kantaron (St John’s Wort/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Deride kızanklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.
 • 3-5 gün içinde yeni semptomlann (belirtilerin) oluşması ya da ağnnm ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  GRİPİN BEBE, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GRIPIN BEBE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GRİPİN BEBE’nin hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GRİPİN BEBE’nin emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  GRİPİN BEBE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Aşın duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi üründe hacmin %11’i kadar alkol (etanol) vardır. Her 5 mİ dozda 446 mg etanol içerir. Yani her dozda, 11 mİ biraya veya 4,58 mİ şaraba eşdeğer etanol vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  Propilen glikol içerir. Bu madde yüksek dozlarda alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GRİPİN BEBE’nin etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Öm: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Öm: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Öm: Bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 • •Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

  •Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannm (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • San kantaron (St John’s Wort /Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
 • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 • •Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır.

 • Diğer ağn kesicilerle birlikte kullanım
 • GRIPIN BEBE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.