Goyart Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

GOYART nedir ve ne için kullanılır?

 • GOYART, beyaz, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir. 4 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda bulunmaktadır.
 • Her bir film kaplı tablet 35 mg risedronat sodyum içerir.
 • GOYART kemik hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bifosfonatlar adı verilen ve hormon olmayan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GOYART’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa GOYART’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları)
 • Yüzde, dilde veya boğazda şişme
 • Yutma güçlükleri
 • Kurdeşen ve solunum güçlüğü
 • Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GOYART’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göz İltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık
 • Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri (Bkz. Bölüm 2. GOYART’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)
 • Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Bununla birlikte, klinik çalışmalarda gözlemlenen diğer yan etkiler genellikle hafiftir ve hastanın tabletleri kullanmasını bırakmasına neden olmamıştır.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın yan etkiler

 • Hazımsızlık, kendini kötü hissetme, mide ağrısı, mide krampları veya rahatsızlığı, kabızlık, doygunluk hissi, gaz, ishal, bulantı
 • Kemik, kas veya eklem ağrıları
 • Baş ağrısı
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Yemek borusunun iltihabı ve ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, mide ve onikiparmak bağırsağının (midenin boşaldığı bağırsak) iltihabı (Bkz. Bölüm 2. GOYART’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)
 • Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler).
 • Seyrek yan etkiler

 • Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı), yemek borusunda daralma
 • Anormal karaciğer testleri bildirilmiştir. Bunlar yalnızca kan testleri ile teşhis edilebilir. Nadiren tedavinin başlangıcında, hastanın kan kalsiyum ve fosfat düzeyleri düşebilir. Bu değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar.
 • Çok seyrek yan etkiler

 • Saç dökülmesi
 • Karaciğer bozukluğu
 • Bunlar GOYART’ın hafif yan etkileridir.

  GOYART Nasıl Kullanılır?

 • GOYART tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.
 • Yetişkinlerde önerilen doz haftada bir kez alınan 35 mg tablettir. Tabletler her hafta aynı günde alınmalıdır.
 • GOYART tableti günün ilk yiyeceği, içeceği (su dışında) veya başka bir ilaçtan en az 30 dakika önce alınız.
 • Tableti mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız.
 • Tableti en az bir bardak (120 mİ) su ile yutunuz. Tableti su dışında başka içecek veya maden suyu ile almayınız.
 • • Tableti bütün olarak yutunuz. Emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

 • Tableti aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve adolesanlarda GOYART 35 mg’ın güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Bu nedenle kullanılmamalıdır.

 • Yaşlılarda Kullanımı

  Genç hastalarla karşılaştırıldığında yaşlı hastalarda (>60 yaş) doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Risedronat sodyum, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dak.’dan düşük) kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer GOYART’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Doktorunuz size, eğer beslenmenizle yeterince almıyorsanız, kalsiyum veya vitamin desteklerinize ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecektir.

  GOYART

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GOYART’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir bardak dolusu süt içiniz ve bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GOYART Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  GOYART 35 mg tableti almayı unutursanız, hatırladığınız gün bir adet GOYART 35 mg tablet alınız. Daha sonra normal rutinlerinize dönebilirsiniz, tabletleri normalde haftada bir defa bir tablet almaya devam etmelisiniz. İki tablet aynı gün içerisinde alınmamalıdır.

  • Eğer sabah GOYART almayı unuttuysanız, gün içinde daha geç saatte ALMAYINIZ.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GOYART Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  GOYART kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GOYART Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde risedronat sodyuma veya GOYART içeriğindeki diğer maddelerden birine karşı alerjik iseniz (Bkz. Etkin madde ve yardımcı maddeler bölümüne)
 • Doktorunuz sizde hipokalsemi (kandaki kalsiyum düzeyinin düşüklüğü) adı verilen bir durum olduğunu söylemişse
 • Ciddi böbrek problemleriniz varsa
 • En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız
 • Yemek borunuzun boşalmasını geciktiren yemek borusu anormalliğiniz varsa
 • Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Emziriyor iseniz doktorunuza danışınız.
 • GOYART Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Oral bifosfonatlar, (GOYART’ın da içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, Barret özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) hastalığınız varsa GOYART ve diğer bifosfanatların kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız.

 • Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıkları görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuran hastalar olağan dışı kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.
 • Kemik ve mineral metabolizmanızda anormallik varsa (örneğin D vitamini eksikliği, paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durumda kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe yol açar).
 • Geçmişte yemek borunuz (midenizle ağzınızı bağlayan tüp) ile ilgili sorunlarınız olmuşsa, örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük var ise,
 • Çenede ağrı, şişme veya uyuşukluk ya da “çenede ağırlık hissi” ya da dişlerde sallanma var ise,
 • Diş tedavisi görüyorsanız veya dış cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza GOYART ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz.
 • Doktorunuz sizde yukarıdakilerden biri varsa GOYART alırken ne yapmanız gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  GOYART İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GOYART tabletin yiyecek veya içeceklerle (su dışında) ALINMAMASI etki göstermesi açısından çok önemlidir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Yiyecek ve içecekleri (su dışında) GOYART tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Emziriyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.
 • Araç ve makina kullanımı

  GOYART’ın araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediği bilinmemektedir.

  GOYART’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GOYART tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdakilerden birini içeren ilaçlar GOYART ile aynı zamanda alındığında etkisini azaltmaktadır.

 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Alüminyum
 • Demir
 • Bu ilaçları GOYART tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

  GOYART prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.