Golwax Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

GOLWAX nedir ve ne için kullanılır?

GOLWAX, etkin madde olarak 600 mg alfa-lipoik asit içeren film kaplı tabletlerdir.

Alfa-lipoik asit, sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri grubunda yer almakta lipoik asit, vücut metabolizması sırasında oluşan bir maddedir ve vücudun belli bazı işlevleri üzerine etkiye sahiptir. Ayrıca, zararlı parçalanma ürünlerine karşı sinir koruyucu özelliklere (anti-oksidatif) sahiptir.

GOLWAX, 30 tablet içeren, çocuk emniyetli kapaklı, amber renkli cam şişede ve sunulmaktadır.

GOLWAX, şeker hastalığında (diyabet) diyabetik nöropati adı verilen, çevresel sini bağlı olarak vücudun uç bölgelerinde ortaya çıkan ağn, his kaybı, kuvvet kaybı gibi t tedavisinde kullanılır.

dır. Alfa-metabolik nerelerini

tutusunda

r hasarına ►elirtilerin

1

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GOLWAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

erde yan

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Olası yan etkiler:

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı

Çok Seyrek: Kusma, mide ağrısı, bağırsak ağnsı ve diyare Aşırı duyarlılık reaksiyonlan:

Çok seyrek: Deri döküntüsü, ürtiker ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş dönmesi

Çok Seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan şeker düzeyinde düşme ve bbna bağlı hipoglisemi semptomlan (halsizlik, terleme, baş ağnsı ve bulanık görme) görülebilir.

Yukarıdakileri yan etkilerden biri görülürse, ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumun ciddiyetini değerlendirecek ve gerekirse ilave önlemlere karar verecektir.

Bir alerjik reaksiyonun ilk semptomları görüldüğünde, ilacı almayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz.

DERHAL

GOLWAX Nasıl Kullanılır?

GOLWAX daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:

Sabahlan kahvaltıdan 30 dakika önce, günde bir tablet alınız.

GOLWAX 600 mg film tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile mide boşken alınmalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa-lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle, Özellikle mide boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yanm iaat Önce alınmalıdır.

Diyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için, GOLWAX’ı yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre buna doktorunuz karar verecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer GOLWAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

var ise,

GOLWAX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aşırı doz kullanımında mide bulantısı, kusma ve baş ağnsı gözlenebilir.

Tek tük bildirilen vakalarda, özellikle alkol ile birlikte ağız yolundan 10 gramdan alfa-lipoik asit alınmasından sonra, ciddi, bazen hayatı tehdit edebilecek zehirlenme (vücutta yaygın kasılmalarla seyreden nöbetler, kanda asidozun eşlik ettiği dengesizliği ve/veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi) görülmüştür. Bu nedenle, GOlL aşın doz (öm. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücut ağırlığına göre başına 50 mg’dan daha fazla alfa-lipoik asit alınması) şüphesi bile, acil hastaneye ve zehirlenmeyi tedavi edecek standart girişimlerin (öm. mide yıkanması verilmesi, vs) başlatılmasını gerektirir. Herhangi bir zehirlenme belirtisinin tedavici yoğun bakım prensiplerine dayalı olarak, belirtilere yönelik olmalıdır.

daha fazla belirtileri asid-baz WAX ile kilogram yatırılmayı if kömür modem

akti

GOL WAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,

GOLWAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GOLWAX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktomnuza danışmadan GOLWAXT almayı kesmeyiniz. Aksi takdirde rahatsızlığınız şiddetlenebilir.

GOLWAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GOLWAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Alfa-lipoik asit veya GOLWAX’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine duyarlılığınız varsa.

• 18 yaşından küçükseniz.

GOLWAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

GOLWAX kullanımından sonra, idrarınızın kokusu farklı olabilir ancak bunun klinik olarak önemi yoktur.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliy doktorunuza danışın.

se lütfen

GOLWAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GOLWAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Düzenli olarak alkol tüketimi, şeker hastalığındaki sinir hasarına bağlı şikayetlerin ortaya çıkması ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle GOLWAX ile tedavide başarıyı azaltır. Tedavi süresince ve tedaviye ara verildiğinde alkolden uzak durunuz).

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

GOLWAX Etken Maddesi Nedir?

GOLWAX içeriğinde bulunan gliserol triasetat; baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

e aleıjik

Ayrıca boyar madde olarak günbatımı sarısı alüminyum lak içermektedir reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

GOLWAX ile birlikte kullanıldığında Sisplatin’in (kanser tedavisinde kullanılan etkisi azalabilir.

Metal içeren ürünler (demir preparatları, magnezyum preparatları ve kalsiyum i dolayı süt ürünleri) ile beraber GOLWAX’ı aynı anda kullanmayınız. Eğer GO toplam günlük dozunu kahvaltından 30 dakika önce almışsanız, demir ve/veya preperatlannı öğlen veya akşam alınız.

feriğinden WAX’ın gnezyum

ma

İnsülin ve/veya diğer oral antidiabetik ilaçların (şeker hastalığı tedavisinde kullandım ilaçlar) kan sekerini düşürücü etkisi artabilir. GOLWAX ile beraber bu ilaçlan almanız gerekiyor ise kan şekerinizi düzenli ölçünüz/ölçtürünüz. Kan şekerinin düşmesine bağlı gözlenebilecek baş dönmesi ve halsizlik gibi bulgular olursa doktorunuza danışınız. Kan şekerinizin düşmesine bağlı belirtilerden kaçınmak için doktorunuzun talimatları doğrultusunda bu ilaçların dozlarının azaltılması gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GOLWAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.