Glypressin Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

GLYPRESSIN nedir ve ne için kullanılır?

GLYPRESSIN, bir adet dondurularak kurutulmuş enjeksiyonluk toz içeren ilaç şişesi (flakon) ve 5 ml’lik bir çözücü ampulden oluşmaktadır. Beyaz, dondurularak kurutulmuş toz, etkin madde olarak terlipressin asetat içerir.

Terlipressin, karın içerisinde belirli bir bölgedeki kan basıncı yüksek (portal hipertansiyon) olan hastalarda bu basıncı azaltan sentetik bir hormondur.

• Karaciğer hastalığının bir etkisi olarak yemek borusunda (özofagus) oluşan genişlemiş kan damarlarına özofagus varisleri adı verilir. Bu damarlar yırtılarak kanamalara neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir.

• GLYPRESSIN kanayan özofagus varislerinin tedavisi için kullanılır.

• GLYPRESSIN ayrıca, ağır sirozu ve karnında sıvı birikmesi (asit) olan hastalarda, kendiliğinden gelişen ani böbrek yetmezliğiyle karakterize, tip 1 hepatorenal sendromun tedavisi için de kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLYPRESSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Yaygın:

• Baş ağrısı

• Kalp hızında azalma

• Çevrel damarlarda daralma,

• Çevrel dokuların kansız kalması,

• Yüzde solgunluk,

• Kan basıncında yükselme,

• Karında geçici kramplar,

• Geçici ishal

Yaygın olmayan:

• Kanda sodyum miktarının azalması,

• Kalp hızında artış, kalpte ritm bozuklukları,

• Göğüs ağrısı,

• Kalp krizi,

• Akciğerlerde sıvı toplanmasıyla birlikte vücutta aşırı sıvı birikimi,

• Bağırsakların kansız kalması,

• Çevrel dokularda morarma,

• Sıcak basmaları,

• Ağır solunum güçlüğü,

• Solunum yetmezliği

• Geçici bulantı,

• Geçici kusma,

• Enjeksiyon bölgesinde doku ölümüne bağlı harabiyet.

Seyrek:

• Nefes darlığı.

Bilinmiyor:

• Torsade de pointes (yaşam tehlikesi oluşturan, ağır bir kalp ritmi bozukluğu),

• Kalp yetmezliği,

• Deride doku ölümüne bağlı harabiyet,

• Rahimde kas kasılması, rahimde azalan kan akışı.

GLYPRESSIN Nasıl Kullanılır?

Erişkinler:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

GLYPRESSIN toplardamar içine enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Bu gruplardaki deneyim kısıtlı olduğu için, çocuk ve

yaşlı hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır.

Bu özel hasta grupları için doz tavsiyesine yönelik veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekliliğine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Eğer GLYPRESSIN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GLYPRESSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Geçerli değildir. Glypressin hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. GLYPRESSIN’den uygulanması gerekenden fazlasının kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GLYPRESSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Geçerli değildir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

GLYPRESSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLYPRESSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Terlipressine veya GLYPRESSIN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz;

Hamile iseniz;

Kanda mikrop bulunmasına bağlı şok geçiriyorsanız ve aynı zamanda kalp çıktı değeriniz düşükse (düşük kardiyak çıkış);

GLYPRESSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

GLYPRESSIN kesinlikle toplardamar içine uygulanmalıdır. İlacın damar dışına kaçması, çevredeki dokuda harabiyete neden olabilir.

Tedavi sırasında kalp hızı, kan basıncı ve sıvı dengesi izlenmelidir.

Kan basıncı yüksek olan veya bilinen kalp hastalığı olan hastalar tedavi edilirken önlem alınmalıdır.

Tedavinin birkaç günden uzun sürdüğü durumlarda, çıkarılan idrar miktarı izlenmeli ve kanın elektrolit bileşimi analiz edilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLYPRESSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Geçerli değildir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GLYPRESSIN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Size GLYPRESSIN uygulanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Ancak eğer GLYPRESSIN kullanımı azaltılıyorsa, bebeğinizi emzirebilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

GLYPRESSIN Etken Maddesi Nedir?

GLYPRESSIN sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

GLYPRESSIN seçici olmayan beta bloker türü ilaçların portal toplardamar üzerindeki basınç düşürücü etkisini artırır. Kalp hızını azalttığı bilinen tıbbi ürünler (örn. propofol, sufentanil) ile eşzamanlı tedavi, kalp hızını ve kalpten çıkan kan miktarını azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLYPRESSIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.