Glumikron Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

GLUMIKRON nedir ve ne için kullanılır?

• GLUMİKRON, kutuda, 20, 60 ve 100 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur.

Tabletler bir yüzünde Gd amblemi bulunan, diğer yüzü çentikli, kenarları kıvrık beyaz

80

tabletler şeklindedir.

• GLUMİKRON, insülinden bağımsız diyabette, kan glukoz kontrolünde diyetin tek başına yeterli olmadığı durumlarda, diyetle beraber kullanılmalıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLUMIKRON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GLUMİKRON’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hipoglisemi (kandaki şeker seviyelerinin düşmesi) belirtileri: terleme, yoğun açlık,

titreme, halsizlik, bilinç bulanıklığı ve solgunluk.

Hipoglisemi, GLUMİKRON ‘un ciddi bir yan etkisidir ve genellikle ilaç aşırı dozlarda alındığında oluşur.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Ciltte alerji, kaşınma

• Mide rahatsızlıkları (karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık) Kan ve karaciğer fonksiyonları ile ilgili anormal laboratuar tetkikleri görülebilir. Bu yan etkiler oldukça seyrek görülür ve tedavinin kesilmesi ile sona erer.

GLUMIKRON Nasıl Kullanılır?

Diğer tüm hipoglisemik ajanlarda olduğu gibi, doz ayarlaması hastanın bireysel tepkisine göre yapılmalıdır.

Standart doz günde 2 kez 1 tablet, yani günde maksimum 2 tablettir (160 mg).

Tabletler yemeklerden hemen önce yeterli miktarda su ile bütün olarak yutulur.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üzerindeki hastalarda günde bir kez alınan 1/2 tablet ile tedaviye başlanır. Tatminkar glukoz kontrolü sağlanana kadar bu dozaj uygun olarak, 14 günlük aralarla artırılabilir ve kan şeker düzeyleri dikkatlice gözlemlenmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara, dikkatli takip şartıyla kullanılmalıdır.

• Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu talimatları takip ediniz.

• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

• Tip 2 diyabet tedavisi ömür boyu sürmektedir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan GLUMİKRON’u kesmeyiniz.

Eğer GLUMİKRON ‘un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GLUMIKRON

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GLUMİKRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı miktarda alınan GLUMİKRON hipoglisemiye neden olur (bakınız 2. GLUMİKRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durumda derhal şekerli gıdalar yenilmelidir.

Eğer hasta baygınsa, doktoru derhal bilgilendirilmeli ve hasta en yakın hastanenin acil servisine götürülmelidir.

GLUMIKRON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

GLUMIKRON Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Diyabetinizin kontrol altında tutulamaması ve hiperglisemi riski (kanda şeker seviyesinin artması).

GLUMIKRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUMIKRON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer

• etkin maddeye veya GLUMİKRON ‘un içerdiği yardımcı maddelerden birine, veya aynı gruba ait benzer ilaçlara (örn: sülfonilüreler veya hipoglisemik sülfonamidler) aşırı duyarlıysanız (alerjik);

• insüline bağımlı Tip I diyabetiniz varsa;

• diyabetik pre-koma ve koma, veya diyabetik keto-asidoz durumlarında;

• şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa;

• mikonazol içeren ilaç ile tedavi görüyorsanız (bakınız ‘diğer ilaçlar ile birlikte kullanım);

• emziriyorsanız.

Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu ilacın fenilbutazon, danazol ve alkol ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

GLUMIKRON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bu ilacı kullandıktan sonra hipoglisemi oluşabilir (kan şekeri seviyelerinde düşüş) (Bakınız ‘4. Olası yan etkiler nelerdir’).

Hipoglisemi oluşursa kan şeker seviyesini düzeltmek için hastaneye yatmanız gerekebilir. Doktorunuz sizi en az 24 saat izleyecektir.

Bu tür ilaçları kullanırken hipoglisemiyi önlemek için aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

Düzenli beslenme: düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler, oruç veya beslenmede değişiklik yapılan dönemler hipoglisemi riskini artırdığı için yemekler düzenli olarak öğün vakitlerinde yenilmelidir, öğünler kesinlikle atlanmamalıdır ve kahvaltı mutlaka yapılmalıdır.

Yaş, böbrek ve karaciğer yetmezliği, adrenal veya (hipofiz bezi) bozuklukları hipoglisemi riskini artırır.

Uzun süre gayret sarf etmek, dengesiz beslenmek, alkol kullanmak veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile birlikte kullanımı hipoglisemi riskini artırır.

Kulanım için özel uyarılar:

Doktorunuzun önerdiği laboratuvar testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kan ve idrardaki glukoz seviyeleri yakından takip edilmelidir.

Doktorunuz size ve ailenize hipogliseminin nasıl önleneceğini, ilk belirtileri tanımayı ve tedavi etmeyi anlatacaktır.

Eğer glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa (alyuvarların yıkımına sebep olan bir hastalık) GLUMİKRON tedavisi hemolitik anemiye (bir tür kansızlık) sebep olabilir. Bu nedenle, G6PD eksikliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Ameliyat olacaksanız, yaralanmışsamz, ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa (doktorunuz tedaviyi sonlandırıp size insülin reçete edebilir).

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• Her bir tablet 45 mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLUMIKRON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GLUMİKRON tableti aldıktan sonra mutlaka yemek yenmelidir. Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz, diyabetiniz insülin ile tedavi edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLUMİKRON emzirirken kullanılmaz. Araç ve makina kullanımı

GLUMİKRON kullanırken, özellikle tedavinin başlangıcında hipoglisemi riskinden dolayı araç ve/veya makine kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

GLUMIKRON Etken Maddesi Nedir?

GLUMİKRON, 45 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan seviyelerinde önemli değişiklikler olabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

Hipoglisemi riskini artıran ilaçlar, örneğin: mikonazol (mikroskopik mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan ilaç), fenilbutazon (antienflamatuar), betablokörler, flukonazol, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, ve alkol içeren ilaçlar.

Antidiyabetik etkiyi azaltarak hiperglisemi riskini artıran ilaçlar, örneğin: danazol (hormon ilacı), klorpromazin, glukokortikoidler, salbutamol, terbutalin ve ritodrin.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLUMIKRON prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.