Glucar Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

GLUCAR nedir ve ne için kullanılır?

 • GLUCAR tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.
 • GLUCAR’ın etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. GLUCAR,
 • şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince i

  bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir.

  BÖylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile GLUCAR yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.

 • GLUCAR 30, 60 ve 90 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Tabletler beyaz renkte ve yuvarlaktır.
 • GLUCAR şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.
 • ;

  ı

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GLUCAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  GLUCARTn olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az. fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın (1/10’dan daha sık):

  Gaz

  Yaygın (1/10 1/100 arası): ‘

  İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı

  Yaygın olmayan (1/100 1/1000 arası):

  Bulantı, kusma, hazımsızlık Karaciğer enzimlerinde artış

  Seyrek (1/1000 1/10000 arası):

  Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi)

  Sanlık

  Bilinmeyen:

  Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması Döküntü, kızanklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

  Barsaklann tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvannda bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık).

  Karaciğer iltihabı (Hepatit)

  Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer haşan olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçlan olan münferit ani gelişen hepatit vakalan bildirilmiştir. Akarboz ile ilişkisi belirsizdir.

  Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

  GLUCAR Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

  Başlangıç:

  Doz daha sonra; çıkartılır.

  Günde 3 kez bir adet GLUCAR 50 mg tablet ya da Günde 3 kez yarım GLUCAR 100 mg tablet Günde 3 kez iki adet GLUCAR 50 mg tablet ya da Günde 3 kez bir adet GLUCAR 100 mg tablet’e kadar

  Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3×2 GLUCAR 50 mg tablet ya da 3×1 GLUCAR 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

  Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

  Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

  GLUCAR ağız yoluyla alınır.

  Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  l

  Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. .

  GLUCAR kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Doktorunuz GLUCAR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Eğer GLUCAR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GLUCAR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GLUCAR kullandıysanız:

  GLUCAR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

  GLUCAR şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda GLUCAR alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

  GLUCAR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GLUCAR ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

  GLUCAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GLUCAR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer sirozunuz varsa,
 • Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. bağırsak tıkanıklıklan, büyük fitıklar, bağırsak ülserleri gibi),
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.
 • GLUCAR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
 • GLUCAR’ın güvenliliği ve etkililiği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GLUCAR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GLUCAR ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla kannda rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLUCAR hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLUCAR emziren annelerde önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  GLUCAR kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLUCAR’m etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,
 • Kalp hastalıklannda kullanılan digoksin,
 • Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
 • Bağırsaklarda emilimi arttıncı ilaçlar,
 • Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
 • Bir antibiyotik olan neomisin
 • GLUCAR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.