Glucagen Hypokit Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

GLUCAGEN HYPOKIT nedir ve ne için kullanılır?

GlucaGen Hypokit, bir flakon içerisinde steril beyaz toz halinde glukagon ile birlikte tek kullanımlık bir şırınga içerisinde bulunan çözücüden (enjeksiyonluk su) oluşmaktadır. Çözücü ile glukagon sulandırıldıktan sonra oluşan çözelti 1 mg/ml glukagon içerir.

Glukagon, doğal bir hormondur ve insan vücudunda insülinin tam karşıt etkisine sahiptir. Karaciğerde glikojenin glukoza dönüştürülmesi için vücuda yardım eder. Glukoz daha sonra kana salınır.

GlucaGen Hypokit, ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) nedeniyle bilinçsiz hale gelen diyabetli hastalarda acilen kullanım içindir.

Bir başkasının size enjeksiyonu yapması gereklidir (bakınız bölüm 3, Arkadaşlarınıza, ailenize, bakıcınıza veya iş arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekenler).

Sağlık personeli için: Diyagnostik kullanım, bu Kullanma Talimatı’nın sonunda verilmektedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLUCAGEN HYPOKIT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok seyrek yan etkiler (10.000’de 1’den daha az)

• Alerjik reaksiyon hırıltılı solunum, terleme, hızlı kalp atışı, kaşıntı, yüzün şişmesi, kollaps.

► Bunlardan herhangi biri olursa, acilen tıbbi yardım alınız.

Yaygın yan etkiler (10’da 1’den daha az)

• Bulantı.

Yaygın olmayan yan etkiler (100’de 1’den daha az)

• Kusma.

Seyrek yan etkiler (1.000’de 1’den daha az)

• Karın ağrısı.

► Yan etkilerin herhangi biri ciddileşirse doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

3. GlucaGen HypoKit nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GlucaGen’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Genel doz:

• Yetişkinler için: Şırınganın üzerinde 1/1 olarak gösterilen 1 ml’nin hepsini enjekte ediniz.

• 25 kg üzeri veya 6-8 yaşın üzerindeki çocuklar için: Şırınganın üzerinde 1/1 olarak gösterilen 1 ml’nin hepsini enjekte ediniz.

• 25 kg altı veya 6-8 yaşın altındaki çocuklar için: Şırınganın üzerinde 1/2 olarak gösterilen 1 ml’nin yarısını (^ ml) enjekte ediniz.

Tedaviye yanıt vermenizden sonra (yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez) şeker, bisküvi veya meyve suyu gibi yüksek şekerli hafif bir yiyecek verilmelisiniz. Çünkü GlucaGen glikojen depolarını azaltır. Şekerli hafif yiyecekler hipogliseminin tekrarlamasını önleyecektir.

Arkadaşlarınıza, ailenize, bakıcınıza veya iş arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekenler

Ciddi derecede hipoglisemik (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi hali) duruma gelmeniz ve ağız yoluyla şeker alamamanız durumu oluşursa, arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın size enjeksiyonu yapabilmesi için doktorunuz size GlucaGen reçetelemiş olabilir. Ailenizin, arkadaşlarınızın, bakıcınızın veya iş arkadaşlarınızın aşağıdakileri bildiğinden emin olunuz:

GlucaGen’in nasıl kullanılacağı ve acil bir durum oluşmadan önce nerede saklandığını bilmeliler

• GlucaGen’i deri altına veya bir kas içine enjekte etmeliler

• Tedaviye yanıt vermenizden sonra (yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez) şeker, bisküvi veya meyve suyu gibi yüksek şekerli hafif bir yiyecek verilmelisiniz

GlucaGen’in kullanımından sonra, siz veya bir başkası doktorunuz ya da bir sağlık uzmanı ile iletişime geçmelisiniz. Ağır bir hipoglisemi geçirmenizin nedenini bulmanız ve tekrar oluşmasını nasıl önleyebileceğinizi öğrenmeniz gerekebilir.

ırlanması

2. İğneyi flakondan ayırmadan, GlucaGen tamamen çözünene ve çözelti berrak hale gelene kadar flakonu hafifçe çalkalayınız.

1. Flakonun plastik kapağını çıkarınız. Enjektörün ucundaki iğnenin kapağını çıkarınız. GlucaGen içeren flakonun lastik kapağına (işaretlenen çember içerisine) iğneyi batırınız ve enjektörün içindeki sıvının tamamını flakonun içine enjekte ediniz.

3. Enjektör pistonunun sonuna kadar itili olduğundan emin olunuz. İğneyi sıvının içinde tutarak, flakonun içindeki çözeltinin tamamını enjektör içine çekiniz. Pistonu çekerken enjektörden ayırmamaya dikkat ediniz. Enjektörden herhangi bir hava kabarcığı bırakmamaya özen gösteriniz:

İğne ucu yukarıya doğru bakarken , enjektöre parmağınızla hafifçe vurunuz

• Enjektörün ucunda toplanan hava kabarcıklarını yok etmek için pistonu hafifçe itiniz. Enjeksiyon için doğru dozu elde edene kadar pistonu itmeye devam ediniz. Siz bunu yaparken bir miktar sıvı dışarı çıkabilir.

Lütfen dozlama bilgisi için "bakınız.

4. Deri altına veya kas içine enjeksiyonu yapınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı

ımı:

Çocuklarda özel bir kullanımı yoktur.

Yaşlı

Yaşlılarda Kullanımı

ımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanım durumu yoktur.

Eğer GlucaGen ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KullanmanıGLUCAGEN HYPOKIT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ıysanız:

GlucaGen ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer size çok fazla miktarda GlucaGen verildiyse, bu, fazla miktarda kusmanıza yol açabilir. Genellikle belirli bir tedavi gerekli değildir.

GLUCAGEN HYPOKIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLUCAGEN HYPOKIT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Glukagon veya laktoza karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

• Böbreküstü bezi tümörünüz varsa.

GlucaGen HypoKit’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıda belirtilen durumlarda GlucaGen tam olarak işlev görmeyecektir:

• Uzun bir süredir açsanız

• Adrenalin seviyeniz düşük düzeylerde ise

• Kronik hipogliseminiz varsa

• Geçirdiğiniz hipoglisemi çok fazla alkol içmekten kaynaklanıyorsa

• Glukagon veya insülin salımı yapan bir tümörünüz varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Tıbbi yardım alınız.

GLUCAGEN HYPOKIT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

ılması

GlucaGen Hypokit, ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) nedeniyle bilinçsiz hale gelen diyabetli hastalarda acilen kullanım içindir.

Tedaviye yanıt vermenizden sonra (yiyecek alabilecek duruma gelir gelmez) şeker, bisküvi veya meyve suyu gibi yüksek şekerli hafif bir yiyecek verilmelisiniz. Çünkü GlucaGen glikojen depolarını azaltır. Şekerli hafif yiyecekler hipogliseminin tekrarlamasını önleyecektir

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diyabetli ve hamile iseniz, GlucaGen’i ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) durumunda kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diyabetli iseniz ve emziriyorsanız, GlucaGen’i ciddi hipoglisemi (kan şekerinin aşırı derecede düşmesi) durumunda kullanabilirsiniz.

Araç ve makina kullanımıımı

Ciddi hipogliseminin ardından eğer hala hipoglisemi etkilerini hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

GlucaGen HypoKit Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ımı

Bazı ilaçlar GlucaGen’i etkileyebilirler:

• insülin

• indometazin (enflamasyon/romatizmaya karşı kullanılır)

GlucaGen diğer ilaçları etkileyebilir:

• varfarin GlucaGen varfarinin kanı inceltici etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLUCAGEN HYPOKIT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.