Glivec Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

GLIVEC nedir ve ne için kullanılır?

GLIVEC, 30 adet film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir. Her film tablet 400 mg imatinib içerir. GLIVEC tabletler, kenarları dışa doğru eğimli, oval, bir yüzünde "NVR", diğer yüzünde "SL" harfleri basılı olan, çok koyu sarı ile kahverengimsi turuncu arasında film kaplı tabletlerdir.

GLIVEC, erişkinlerde ve 3 yaşın üzerindeki çocuklarda aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Kronik miyeloid lösemi (KML): Lösemi beyaz kan hücrelerinde görülen bir kanser türüdür. Bu beyaz hücreler genellikle vücuda enfeksiyonla mücadele konusunda yardımcı olur. Kronik miyeloid lösemi, belirli anormal beyaz hücrelerin (bunlara "miyeloid" hücreler adı verilir) kontrolsüz olarak çoğalmaya başladığı bir lösemi türüdür.

GLIVEC ayrıca erişkinlerde aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Philadelphia kromozomu pozitif akut lenfoblastik lösemi (Ph-pozitif ALL): Lösemi beyaz kan hücrelerinde görülen bir kanser türüdür. Bu beyaz hücreler genellikle vücuda enfeksiyonla mücadele konusunda yardımcı olur. Akut lenfoblastik lösemi, belirli anormal beyaz hücrelerin (bunlara "lenfoblast" hücreler adı verilir) kontrolsüz olarak çoğalmaya başladığı bir lösemi türüdür.

• Sistemik mastositoz (SM): SM, belirli kan hücrelerinin (bunlara "mast" hücreler adı verilir) kontrolsüz olarak çoğalmaya başladığı bir kanser türüdür.

• Hipereozinofilik sendrom (HES): Bu, bazı kan hücrelerinin (bunlara "eozinofiller" adı verilir) kontrolsüz olarak çoğalmaya başladığı kan hastalığıdır.

• Gastrointestinal stromal tümörler (GIST): GIST, mide ve bağırsaklarda görülen bir kanser türüdür. Bu kanser, organları destekleyen dokulardaki kontrolsüz hücre çoğalmasından kaynaklanır.

GLIVEC yukarıda bahsedilen hastalıklarda anormal hücrelerin çoğalmasını engelleyerek etkisini gösterir. GLIVEC’in etkisini nasıl gösterdiği ya da bu ilacın size neden verildiği konusunda sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLIVEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ciddi olabilecek bazı yan etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler yaygın veya çok yaygın yan etkilerdir (her 100 hastanın 1 ila 10’undan fazlasını etkileyebilir):

• Hızlı kilo artışı, uzuvlarda şişlik (bilekler), yüzde şişlik gibi generalize şişlik (su tutulma belirtileri)

• Güçsüzlük, kendiliğinden kanama veya morarma, ateş, titreme, boğaz ağrısı veya ağız ülserleri gibi sık enfeksiyonlar (düşük kan hücresi düzeylerinin belirtileri)

Aşağıdaki yan etkiler yaygın olmayan veya seyrek yan etkilerdir (her 10,000 hastanın 1 ila 100’ünden azını etkileyebilir):

• Solgun cilt, yorgunluk, nefessizlik, koyu idrar (düşük kırmızı kan hücresi düzeyi belirtileri)

• Ani gelişen görme bozukluğu, bulanık görüş, gözün beyazında görünür kanama

• Ezici göğüs ağrısı, düzensiz kalp ritmi (kalp bozuklukları belirtileri)

• Bulantı, ishal, kusma, karın ağrısı, ateş (enflamatuar bağırsak hastalığı belirtileri)

• Döküntü, kırmızı cilt, dudaklar, gözler, deri veya ağızda kabarıklık, deride soyulma, ateş, kırmızı kabarmış veya mor yama şeklinde deri alanları, kaşıntı, yanma, püstüler tahriş (cilt bozukluğu belirtileri)

• Kalçalarınızda ağrı veya yürümede zorluk

• Enfeksiyonunun neden olduğu akut deri enflamasyonu (selülit belirtisi)

• Şiddetli baş ağrısı, uzuvlarda veya yüzde felç ya da güçsüzlük, konuşmada zorluk, ani bilinç kaybı veya nöbet (sinir sistemi bozukluğu belirtileri)

• İşitmede zorluk

• Sersemlik, baş dönmesi veya bayılma

• Ayak ve el parmaklarında uyuşma (Raynaud sendromu belirtileri)

• Şiddetli karın ağrısı, kan kusma, dışkı veya idrarda kan veya siyah dışkı

• Bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar veya deri ya da gözlerde sararma (karaciğer bozukluklarının belirtileri)

• Şiddetli olarak azalmış idrar çıkışı, susuzluk

• Vücudun bir kısmında şişlik ve ağrı

• Öksürük, nefes almada zorlanma, nefes almada ağrı

• Kas güçsüzlüğü, kas spazmları, anormal kalp ritmi (kandaki potasyum düzeylerinde değişiklik belirtileri)

• Morarma

• Mide ağrısı, bulantı

• Kas spazmları, ateş, kırmızı-kahverengi idrar, kaslarda ağrı veya güçsüzlük (kas bozukluğu belirtileri)

• Bazen bulantı ve kusmanın eşlik ettiği pelvik ağrı, beklenmeyen vajinal kanama, baş dönmesi, bayılma, kan basıncında azalma (jinekolojik bozukluk belirtileri)

Yukarıda listelenen yan etkilerden herhangi birini yaşamanız durumunda, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Bazı yan etkiler çok yaygın olabilir:

Bu etkiler her 100 kişinin 10’undan fazlasını etkileyebilir.

• Baş ağrısı

• Bulantı, ishal, kusma, hazımsızlık, karın ağrısı

• Kaşınan, kırmızı, yanan döküntü

• Kas krampları, kaslar ve kemiklerde ağrı, eklem ağrısı

• Göz kapakları veya gözlerin çevresinde şişlik

• Yorgunluk

• Kilo artışı

Bunlardan herhangi biri sizi şiddetli bir şekilde etkiliyorsa, doktorunuza söyleyin. Bazı yan etkiler yaygındır:

Bu etkiler her 100 kişiden 1 ila 10’unu etkileyebilir.

• Uykusuzluk

• Baş dönmesi

• Eller, ayaklar, bacaklar veya kalçanın çevresinde karıncalanma, ağrı veya uyuşukluk

• Tat almada bozukluk

• Azalmış cilt duyarlılığı

• Gözlerden kaşıntı, kızarıklık ve şişlik ile birlikte görülen akıntı (konjonktivit), artmış göz yaşı üretimi, gözlerde kuruluk

• Sıcak basmaları

• Burun kanaması

• Ağız kuruluğu

• Karında şişlik, mide gazı, kabızlık, mide ekşimesi, bulantı ve mide ağrısı (gastrit belirtisi)

• Anormal karaciğer fonksiyon testi bulguları

• Ciltte kuruluk

• Kaşıntı

• Olağandışı saç dökülmesi veya incelmesi

• Gece terlemeleri

• Cildin güneşe artmış duyarlılığı (ışığa duyarlılık belirtisi)

• Eklem şişliği

• Titremeler

• Azalmış kilo

• İştah kaybı

• Ağız ülserasyonu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GLIVEC Nasıl Kullanılır?

GLIVEC’i daima doktorunuzun size önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.

Yetişkinlerde:

KML için tedavi görüyorsanız: durumunuza bağlı olmakla birlikte normal başlangıç dozu:

• 400 mg, günde bir kez bir adet 400 mg tablet olarak alınır,

• ya da 600 mg, günde bir kez bir adet 400 mg ve 2 adet 100 mg tablet olarak alınır. Doktorunuz hastalığınızın evresine bağlı olarak dozu 800 mg’a kadar çıkarmaya karar verebilir.

GIST için tedavi görüyorsanız: Başlangıç dozu 400mg’dır. Günde bir kez bir adet 400 mg tablet olarak alınır.

KML ve GIST için doktorunuz tedaviye yanıtınıza göre daha yüksek ya da daha düşük bir doz verebilir. Günlük dozunuz 800 mg ise, sabahları bir adet 400 mg tablet, akşamları da ikinci bir 400 mg tablet almalısınız.

Ph-pozitif ALL için tedavi görüyorsanız: Başlangıç dozu günde remisyon indüksiyon kemoterapi şemaları çerçevesinde belirlenir.

SM için tedavi görüyorsanız: Başlangıç dozu 100 mg’dır. Günde bir kez bir adet 100 mg tablet olarak alınır. Doktorunuz tedaviye yanıtınıza bağlı olarak dozu 400 mg’a çıkarmaya karar verebilir.

HES için tedavi görüyorsanız: Başlangıç dozu 100 mg’dır. Günde bir kez bir adet 100 mg tablet olarak alınır. Doktorunuz tedaviye yanıtınıza bağlı olarak dozu 400 mg’a çıkarmaya karar verebilir.

GLIVEC’i yemekle birlikte alınız; bu uygulama midenizin korunmasına yardımcı olacaktır. Tabletleri büyük bir bardak suyla birlikte bütün olarak yutunuz.

Tabletleri yutamıyorsanız, bunları bir bardak suyla ya da elma suyuyla karıştırarak içebilirsiniz:

• Almanız gereken tableti/tabletleri yeterli miktarda (100 mg tablet için yaklaşık 50 mL, 400 mg tablet için 200 mL) sıvı içine koyunuz.

• Bir kaşıkla tablet/tabletler tamamen dağılıncaya kadar karıştırınız.

• Bardaktaki sıvının tamamını hemen içiniz. Dağılmış olan tabletin/tabletlerin çok küçük bir kısmı bardakta kalabilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

GLIVEC 65 yaş üzeri kişilerde kullanılabilir.

Özel Kullanım Durumları

GLIVEC böbrekler aracılığı ile önemli miktarda atılmadığı için böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek fonksiyonlarında herhangi bir azalma beklenmemektedir.. Bununla birlikte, ciddi böbrek yetmezliğinde dikkatli olunması önerilir.

GLIVEC, temel olarak karaciğer yoluyla metabolize olur. Hafif, orta şiddette veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara, önerilen en düşük doz olan günde 400 mg verilmelidir. Bu doz, kabul edilmesi olanaksız toksisite (zehirli olma durumu) geliştiği takdirde azaltılabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz GLIVEC ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

Eğer GLIVEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GLIVEC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GLIVEC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir.

GLIVEC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız, planlandığı şekilde bir sonraki dozunuzu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLIVEC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GLIVEC tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe GLIVEC kullanmayı bırakmayınız. GLIVEC’in kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

GLIVEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLIVEC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• İmatinibe ya da bu kullanma talimatının başında listelenmiş olan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

GLIVEC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Karaciğer, böbrek ya da kalple ilgili bir sorununuz varsa ya da daha önce oldu ise.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Tiroidinizin alınmış olması nedeniyle levotiroksin tedavisi görüyorsanız.

GLIVEC alırken vücudunuzda ciddi oranda sıvı birikimi olabilir. Hızla kilo alıyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz, GLIVEC’in istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak takip edecektir. Ayrıca, GLIVEC kullanırken size düzenli kan testleri de yapılacak ve kilonuz düzenli olarak ölçülecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLIVEC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GLIVEC tabletleri yemekle birlikte, büyük bir bardak suyla bütün olarak yutunuz. Tabletleri yutamıyorsamz, bunları bir bardak suyla ya da elma suyuyla karıştırarak içebilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. GLIVEC kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Doktorunuz hamilelik döneminde GLIVEC kullanmanın potansiyel riskini sizinle tartışacaktır.

Hamile kalabilecek olan kadınlara tedavi sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsamz, bunu doktorunuza söyleyiniz. GLIVEC ile tedavi görürken bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

GLIVEC kullanırken sersemlik hissediyorsanız ya da bulanık görme söz konusuysa, kendinizi yeniden iyi hissedinceye kadar araç ya da makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

GLIVEC Etken Maddesi Nedir?

GLIVEC içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

GLIVEC diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu ilaçlara özellikle aşağıdakiler dahildir:

• enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol, eritromisin ya da klaritromisin gibi bazı ilaçlar

• epilepsi tedavisinde kullanılan karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin ya da primidon gibi bazı ilaçlar

• yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan simvastatin gibi bazı ilaçlar

• ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan benzodiazepinler ya da pimozid gibi bazı ilaçlar

• yüksek kan basıncının ya da kalple ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokörleri ya da metoprolol gibi bazı ilaçlar

• rifampisin, tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç

• Sarı kantaron depresyonun ve başka durumların tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün (Hypericum Perforatum olarak da bilinir)

• deksametazon, iltihabı önleyici bir ilaç

• siklosporin, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç

• parasetamol, ağrı kesici ya da ateş düşürücü olarak kullanılan bir ilaç

• warfarin, kan pıhtılaşma bozukluklarının (kan pıhtıları ya da trombozlar) tedavisinde kullanılan bir ilaç.

GLIVEC ile tedaviniz sırasında bu ilaçları kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuz size başka alternatif ilaçlar yazabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLIVEC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.