Glimax Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

GLIMAX nedir ve ne için kullanılır?

GLIMAX oral olarak alman aktif kan şekeri düşürücü bir ilaçtır. Sülfonilüre adı verilen kan şekerini düşürücü ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

GLİMAX pankreasınızdan salgılanan insülin miktarını arttırarak etki eder. Daha sonra insülin kan şekerini düşürür.

GLİMAX’m içinde glimepirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 4 mg etkin madde vardır. GLİMAXK ın ayrıca 1 mg, 2 mg ve 3 mg glimepirid etkin maddesi içeren diğer dozajları da mevcuttur. Bütün dozaj formları 30 adet tablet içeren, blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

 • (fi) *
 • GLIMAX , diyet, egzersiz ve kilo verilmesi yoluyla kan şekeri düzeyinin kontrol altına alınamadığı, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığının tipinin (Tip 2 diyabet) tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GLIMAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz:

  • Aleıjik reaksiyonlar (çoğunlukla deri döküntüsüyle beraber olan, kan damarlarının iltihabı dahil). Soluk alıp verme güçlüğü, kan basıncında düşüş gibi ciddi reaksiyonlar gelişmesine yol açabilir ve bazen şok durumuna kadar ilerleyebilir.

  • Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk Derinin ve gözlerin sararması (sanlık), safra akımında problemler (kolestaz), karaciğer iltihabı (hepatit) veya karaciğer yetmezliği de buna dahildir.

  • Deride aleıji (aşın duyarlılık). Kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve güneşe karşı duyarlılık artışı şeklinde meydana gelebilir. Hafif aleıjik reaksiyonlann bazılan, nefes alma veya yutma güçlüğü, dudaklann, dilin veya boğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline dönüşebilir.

  • Ciddi hipoglisemi. Bilinç kaybı, kasılma nöbetleri veya koma görülebilir.

  Bazı hastalar glimepirid alırken aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:

  Seyrek yan etkiler (1000 hastada l ’ inden azında görülür)

  • Normalden daha düşük kan şekeri (hipoglisemi) (Bakınız Bölüm 2GLİMAX ile özel dikkat gösterilmesi gereken hususlar)

  • Kan hücrelerinin sayısında düşme -Trombosit (kanama ve morarma riskini arttınr)

  -Beyaz kan hücreleri (enfeksiyona yakalanma ihtimalini arttınr)

  -Kırmız kan hücreleri (Deri renginin soluk görünmesi, halsizlik ve soluksuz kalma gibi belirtilere neden olur)

  Bu sorunlar genellikle glimepirid alınması durdurulunca iyileşir.

  Çok seyrek yan etkiler (10,000 hastadan 1 ’inden azında görülür)

  • Aleıjik reaksiyonlar (çoğunlukla deri döküntüsüyle beraber olan, kan damarlannın iltihabı dahil). Soluk alıp verme güçlüğü, kan basıncında düşüş gibi ciddi reaksiyonlar gelişmesine yol açabilir ve bazen şok durumuna kadar ilerleyebilir. Eğer bu belirtilerden her hangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.

  • Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk. Derinin ve gözlerin sararması (sanlık), safra akımında problemler (kolestaz), karaciğer iltihabı (hepatit) veya karaciğer yetmezliği. Eğer bu belirtilerden her hangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.

  • Kendini hasta hissetme veya hasta olmak, ishal, tokluk veya şişkinlik hissi ve karnı ağnsı

  • Kanınızda bulunan sodyum düzeyinin azalması (kanda yapılan testlerle gösterilir)

  Diğer yan etkileri şunlardır:

  • Deride alerji (aşırı duyarlılık), kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve güneşe karşı duyarlılık artışı şeklinde meydana gelebilir. Hafif alerjik reaksiyonlann bazılan, nefes alma veya yutma güçlüğü, dudaklann, dilin veya boğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline gelişebilir; bu nedenle, bu gibi yan etkilerden her hangi biri gelişirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.

  • Sülfonilüreler, sülfonamidler veya ilişkili ilaçlarla alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

  • GLİMAX ile tedavinin başlangıcında görme ile ilgili problemler meydana gelebilir. Bunun nedeni kan şekeri düzeyinizdeki değişikliklerdir ve kısa zamanda düzelecektir.

  • Karaciğer enzimlerinin artması

  • Şiddetli alışılmadık kanama veya deri altında morarma

  GLIMAX Nasıl Kullanılır?

  Bu ilacı her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLİMAX’ın dozu ihtiyacınıza, koşullanmza, kan ve idrardaki şeker testlerinin sonuçlanna bağlıdır ve doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuzun reçeteye yazdığından daha fazla tablet almayınız.

  • Eğer vücut ağırlığınız değişirse veya yaşam tarzınızda değişiklik olursa ya da stres yaratan bir durum içindeyseniz, bunlar GLIMAX dozunun değiştirilmesini gerektirebilir; bu yüzden doktorunuza bilgi veriniz.

  • GLİMAX ağızdan alınır.

  • Bu ilacı günün ilk öğününden (genellikle kahvaltı) hemen önce veya öğün sırasında ağızdan alınız. Eğer kahvaltı etmediyseniz, ilacı doktorunuz reçeteye yazdığı saatte almanız gerekir. GLİMAX’ı alırken herhangi bir öğün atlamamanız önemlidir.

  • Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  Ciddi böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir.

  Eğer GLIMAX’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GLIMAX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GLIMAX! ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GLIMAX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu yüzden böyle bir durumda yeterli miktarda şeker tüketmeniz (örn. Kesme şeker, tatlı meyve suyu, tatlandınlmış çay gibi) ve hemen doktorunuza haber vermeniz gerekir. Çocuklarda ilacm kazayla fazla alınmasına bağlı olarak gelişen hipoglisemi tedavi edilirken, tehlikeli hiperglisemi gelişmesi ihtimalinden kaçınmak için verilen şeker miktanmn dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Bilinç kaybı durumundaki kişilere gıda veya içecek verilmemelidir.

  Hipoglisemi durumu bir süre devam edebileceğinden, daha ileri tehlike kalmayana kadar hastanın dikkatlice izlenmesi çok önemlidir. Bir koruyucu önlem olarak hastaneye başvurulması gerekebilir. Doktorun ne kadar alındığım öğrenmesi için, kendisine ilacm kutusunu veya geriye kalan tabletleri gösteriniz.

  Ciddi hipoglisemi vakalarında duruma bilinç kaybı ve ağır nörolojik yetersizlikler eşlik edebilir; bunlar tıbben acil durumlar olarak kabul edilir ve hastaneye başvurularak derhal tıbbi tedavi alınmasını gerektirirler. Her zaman acil bir durum olduğunda doktor çağırabilecek önceden bilgilenmiş bir kişinin yakında bulunması sağlanmalıdır.

  GLIMAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GLIMAX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Eğer tedaviye ara verirseniz veya tedaviyi durdurursanız, biliniz ki istenen kan şekerini düşürücü etki elde edilemez ve hastalık yeniden kötüleşir. Doktorunuz size ilacı bırakmanızı söyleyene kadar GLİMAX almayı devam ediniz.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili daha başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  GLIMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GLIMAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

  • Glimepirid veya diğer sülfonilüreler (glibenklamid gibi kan şekerini düşürmek için kullandığınız ilaçlar) veya sülfonamidler (sülfometoksazol gibi bakteriyel enfeksiyonlar için

  ilaçlar) veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı (bakınız: Yardımcı maddeler) alerjiniz varsa,

  • İnsüline bağrmlı olan şeker hastalığınız (Tip 1 diyabet) varsa,

  • Şeker hastalığınıza bağlı olarak ketoasidoz denen bir durum yaşıyorsanız (bu durum şeker hastalığının bir komplikasyonudur; kandaki asit seviyeniz yükselir ve halsizlik, hasta hissetme, bulantı, sık idrara çıkma ve kas tutukluğu gibi belirtileriniz olabilir),

  • Diyabetik komadaysanız,

  • Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,

  • Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa,

  Eğer yukandakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz, GLİMAX’ı almadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

  GLIMAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  • Kaza, ameliyat, ateşli bir hastalık veya sizde stres yaratan herhangi bir durumu yeni yaşamışsanız ve henüz iyileşme dönemindeyseniz, tedavinizde geçici değişiklik gerekebileceğinden doktorunuza bilgi veriniz.

  • Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

  GLİMAX’ı almadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

  • Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği varsa (böyle bir durumunda kanındaki hemoglobin seviyesi düşebilir, kırmızı kan hücreleri parçalanabilir ve hemolitik anemi gelişebilir.

  • GLİMAX’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili etkililik ve güvenlilik bilgileri yetersizdir. Bu nedenle bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

  Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler

  GLIMAX alırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında ilave bilgiler için aşağıya bakınız.

  Aşağıdaki faktörler kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

  • Yetersiz beslenme, düzensiz öğün aralıkları, atlanan veya geciken öğünler, bir dönem aç kalmak,

  • Diyette değişiklik yapmanız,

  • Almanız gerekenden daha fazla GLİMAX kullanmanız,

  • Böbrek işlevlerinizde bozulma olması,

  • Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozulma olması,

  • İç salgı bezleriyle ilgili bozuklukların (tiroid bezi, hipofiz ve böbrek üstü bezi bozukluklan) olması

  • Alkol tüketmeniz (özellikle öğün atladığınızda)

  • Belirli diğer ilaçlan GLIMAX ile birlikte almanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı kısmına bakınız)

  • Fiziksel egzersizi arttınp, yeterince gıda almamanız veya normalden daha düşük karbonhidrat almanız,

  Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumu kendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir:

  _ Aşın açlık hissi, baş ağnsı, bulantı, kusma, tembellik, uyuklama hali, uyku bozukluğu, huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat ve reaksiyon vermede bozulma, çökmüş ruh durumu (depresyon), bilinç bulanıklığı (konfiizyon), konuşma ve görme bozukluklan, sarsaklık, otokontrol kaybı, kısmi felç, duyu bozukluklan, baş dönmesi, çaresizlik,

  Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

  _ Terleme, nemli cilt, endişe hali, kalp atım sayısının artması, çarpıntı, kan basıncının artması, komşu vücut bölgelerine yayılabilen, göğüste ani ve şiddetli ağn (anjina pektoris ve kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler

  Eğer kan şekeri düzeyi düşmeye devam ederse, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

  • Zihin bulanıklığı (deliryum), kasılma gelişmesi (konvülsiyon), kendi kontrolünü kaybetme, yüzeysel soluk alıp verme, kalp atım hızının düşmesi. Bilinç kaybı olabilir. Ciddi kan şekeri düşüklüğü, bir felç tablosuna benzeyebilir.

  Hipoglisemi tedavisi

  Vakalann çoğunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı belirtiler, şekerli bir gıda veya içecek almanızla (kesme şeker, şekerli meyve suyu, şekerli çay gibi) hızla kaybolur.

  Bu nedenle her zaman yanınızda şekerli bir gıda (kesme şeker) bulundurunuz. Yapay tatlandıncılar etkili değildir.

  Eğer şeker aldığınız halde belirtileriniz geçmezse veya tekrarlarsa, doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

  Laboratuar testleri

  Kanınızdaki ve idrannızdaki şeker düzeyi düzenli olarak kontrol ediniz.

  Doktorunuz aynca kan hücrelerinizin seviyesini izlemek ve karaciğer işlevlerinizi denetlemek için sizden bazı kan testleri yaptırmanızı da isteyebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GLIMAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Alkol alımı GLİMAX’m kan şekeri düşürücü etkisini öngörülmeyecek şekilde arttırabilir veya azaltabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLİMAX’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Herhangi bir ilaç almadan önce doktor veya eczacımza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  Eğer,

  • Sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız,

  • Kendinizde kan şekeri düşüklüğünü gösteren belirtileri tanıyamıyorsanız, ya da bu belirtiler sizde ortaya çıkmıyorsa, araç veya makine kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuza danışınız.

  GLIMAX Etken Maddesi Nedir?

  GLİMAX’ın içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  GLİMAX her bir tabletinde 8 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu miktar kontrollü sodyum diyetinde olan hastaların göz önünde bulundurması gereken miktarın (23 mg) altındadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX’ın kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) riskine yol açabilir:

  _ Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (insülin veya metformin gibi),

  _ Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenilbutazon, azopropazon, oksifenbutazon ve aspirin-benzeri ilaçlar)

  _ İdrar yollarındaki enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (uzun etkili sülfonamidler gibi)

  _ Bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)

  _ Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

  _ Kas gelişimini destekleyen ilaçlar (anabolik ilaçlar)

  _ Erkek cinsiyet hormonu yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar _ Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin, MAO-inhibitörleri)

  _ Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fibratlar)

  _ Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)

  _ Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (allopürinol, probenesid, sülfinpirazon)

  _ Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)

  _ Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar (fenfluramin)

  _ Kan dolaşımını düzenlemek için kullanılan ilaçlar; damar içine yüksek doz verilerek kullanıldığında (pentoksifilin)

  _ Saman nezlesi gibi alerjik durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tritokualin)

  _ Yüksek tansiyon, prostat şikayetleri ve kalp yetmezliği gibi durumların tedavisinde kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar

  Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) riskine yol açabilir:

  _ Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östrojenler, progestojenler)

  _ Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)

  _ Tiroid bezini uyaran ilaçlar (levotiroksin gibi)

  _ Aleıji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler)

  _ Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin ve diğer fenotiyazin türevleri)

  Kalp atım sayısını arttırmak için veya astım, burun tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığım tedavi etmek, kilo kaybetmek için kullanılan ya da yaşamı tehdit eden acil durumlarda kullanılan ilaçlar (adrenalin ve sempatomimetikler)

  Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (nikotinik asit)

  _ Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında (laksatifler)

  _ Sara nöbetlerini önlemek için kullanılan ilaçlar (fenitoin)

  _ Sinirlilik ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar)

  Göz içi basıncının artmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar (asetazolamid)

  _ Yüksek tansiyon tedavisinde veya kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar (diazoksid) _ Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin)

  _ Ciddi kan şekeri düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukagon)

  Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve arttırabilir:

  _ Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)

  _ Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan beta-blokörler, klonidin, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçlar. Bu ilaçlar kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtilerinin gizlenmesine de yol açabilir. Bu ilaçlan alırken özel dikkat gereklidir.

  GLIMAX aşağıdaki ilacm etkisini arttırabilir veya zayıflatabilir:

  • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GLIMAX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.