Glifor Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

GLIFOR SR nedir ve ne için kullanılır?

1. GLİFOR SR nedir ve niçin kullanılır?

GLİFOR SR, etkin madde olarak metformin hidroklorür içeren, beyaz renkli, oblong, çentiksiz uzatılmış salımlı tablettir. 28, 56 ve 112 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya verilmektedir.

• GLİFOR SR, insüline bağımlı olmayan (Tip II) şeker hastalığında, özellikle diyet ile kontrol altına alınamayan şişman diyabetiklerde kullanılır.

• GLİFOR SR, tek başına ya da diğer oral antidiyabetik ajanlarla veya insülin ile beraber kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLIFOR SR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GLİFOR SR kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• B12 vitamini seviyesi düşüşü

• Vücutta laktik asit birikmesi (laktik asidoz)

• Anormal karaciğer fonksiyon testleri ve hepatit

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GLİFOR SR’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kızarıklık, kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• İshal (diyare)

• Bulantı

• Kusma

• Karın ağrısı

• İştah kaybı

• Tat bozukluğu

Bunlar GLİFOR SR’ın hafif yan etkileridir.

GLIFOR SR Nasıl Kullanılır?

Monoterapi ve diğer oral antidiyabetik ajanlar ile birlikte kullanımı

• Olağan başlangıç dozu günde 1 defa alınan 1 adet GLİFOR SR 500 mg tablettir.

• 10-15 gün sonra kan glukoz düzeyleri temel alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır.

Dozun yavaş yavaş artırılması gastrointestinal tolerabiliteye olumlu katkıda bulunabilir. Tavsiye edilen maksimum doz günde 4 adet GLİFOR SR 500 mg tablettir.

• Doz, her 10-15 günde akşam yemekleriyle birlikte alınan 500 mg’lık artışlarla maksimum 2000 mg’a çıkartılabilir. Glisemik kontrol öğünlerle birlikte, günde 1 seferde 2000 mg’lık doz olarak alınan GLİFOR SR ile sağlanamazsa, günde 2 sefer 1000 mg’lık dozlar halinde GLİFOR SR alınarak sağlanabilir. Glisemik kontrol hala sağlanamazsa, hastalar günlük maksimum metformin dozu olan 3000 mg’lık standart metformin tablet tedavisine geçebilir.

• Metformin tablet tedavisi görmekte olan hastalarda, GLİFOR SR başlangıç tedavisi çabuk salınan metformin tablet günlük dozuna eşdeğer olmalıdır. Günlük 2000 mg’ın üzerinde metformin tedavisi gören hastalarda GLİFOR SR tablet tedavisine geçiş önerilmez.

Başka bir oral antiyabetik ajan tedavisinden GLİFOR SR tablet tedavisine geçilmesi söz konusuysa; diğer ajan ile tedavi sonlandırılarak yukarıda belirtilen dozlarda GLİFOR SR tablet tedavisine geçilir.

İnsülin ile birlikte kullanımı:

Daha iyi kan glukoz kontrolü sağlamak için metformin ve insülin birlikte kullanılabilir. GLİFOR SR 500 mg günde 2-3 kez standart başlama dozuyla verilirken, insülin dozu kan glukoz ölçümleri temel alınarak ayarlanır.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer GLİFOR SR’ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GLIFOR SR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kazayla aşırı doz ilaç alma durumunda derhal doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. GLİFOR SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GLIFOR SR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu unutursanız, hatırladığınızda biraz yemekle birlikte alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GLIFOR SR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

GLIFOR SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLIFOR SR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Metformin hidroklorür veya GLİFOR SR’ın içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Böbrek yetmezliği veya bozukluğu (serum kreatin düzeyi erkeklerde > 1.5 mg/dL ve kadınlarda > 1.4 mg/dL) varsa

• Şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi, diyabetik koma öncesi

Böbrek fonksiyonlarını değiştirme potansiyeli olan akut durumlar

• Dehidratasyon

• Ciddi enfeksiyon

• Şok

• İyodlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması

Doku hipoksisine yol açabilecek akut veya kronik hastalıklar

• Kalp veya solunumla ilgili yetmezlik

• Yakın geçmişte kalp krizi

• Şok

• Karaciğer yetmezliği, akut alkol zehirlenmesi, alkolizm

• Süt verme

GLIFOR SR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Böbrek fonksiyonlarınızda bir azalma meydana gelirse veya böbrek fonksiyonlarını etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız dikkatli kullanınız.

• Yaşlandıkça böbrek fonksiyonları azalmış olabileceğinden GLİFOR SR yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının azalabileceği durumlarda, örneğin NSAİ ilaç (ibuprofen gibi), idrar söktürücü ilaç veya yüksek tansiyon tedavisine başlanırken özellikle dikkat edilmelidir.

• Laktik asidoz metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender; fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Ciddi böbrek yetmezliğine sahip şeker hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis, uzun süreli diyet, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku hasarı durumlarında laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

• Damar içine verilen iyotlu kontrast maddelerin kullanıldığı radyolojik çekimler (Bilgisayarlı Tomografi, anjiyografi v.b.) öncesinde GLİFOR SR kullandığınızı doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz bu işlemden önce ve sonra en az 48 saat içinde GLİFOR SR almayı kesmenizi tavsiye edecektir. Doktorunuz tedaviye tekrar başlamadan önce böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir.

• Genel anestezi ile bir cerrahi müdahale geçirecekseniz, doktorunuz cerrahi müdahaleden önce ve sonra en az 48 saat içinde GLİFOR SR almayı kesmenizi tavsiye edecektir.

• Çocuklarda, özellikle ergenlik öncesi çocuklarda metformin ile tedavi esnasında parametreler üzerinde metformin etkisi takip edilmelidir. Daha büyük çocuklarda ve ergenlerde, farklılık göstermemesine rağmen metforminin etkililik ve güvenirlilik verilerine dayanarak, 10 ile 12 yaş arası çocuklarda dikkatli kullanılması önerilmektedir.

• Tüm hastalar günlük doz kullanımında, düzenli olarak karbonhidrat dağılımı içeren diyetlerine devam etmelidirler. Kilo fazlası olan hastalarda enerji kısıtlamalı diyetlerine devam etmeleri gerekir.

• Tip II şeker hastalığı için düzenli olarak olağan laboratuvar testleri takip edilmelidir.

• Metformin yalnız başına kan şeker düzeyinde azalmaya neden olmaz, ama insülin ya da sülfonilürelerle (glibenklamid gibi) birlikte kullanıldığı zaman kan şeker düzeyinde azalmaya neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLIFOR SR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GLİFOR SR yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınabilinir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GLİFOR SR’ın hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GLİFOR SR’ın emziren kadınlarda kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

GLİFOR SR tek başına kullanıldığında kan şekeri düşmesine (hipoglisemi) neden olmaz ve dolayısıyla, araba ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisi yoktur.

Ancak, GLİFOR SR diğer antidiyabetik ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid içeren) birlikte kullanılırken hastalar kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) riskine karşı hazırlıklı olmalıdırlar.

GLIFOR SR Etken Maddesi Nedir?

GLİFOR SR veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer, aşağıdaki ilaçlardan birini alırsanız, kan şekeri seviyenizi sık sık kontrol ettirmelisiniz ve dozu ayarlanmalıdır:

• Prednizolon, mometazon, beklometazon gibi steroidleri içeren ilaçlar

• Beta-2-agonistleri (astım için kullanılan salbutamol içeren ilaçlar)

• İdrara çıkmayı artıran ilaçlar (diüretik)

• Lisinopril, enalapril gibi ADE-inhibitörlerini (bazı tansiyon ilaçları) içeren ilaçlar

• Damar yolundan iyotlanmış kontrast maddelerin uygulanması böbrek yetmezliğine neden olabilir bu da vücutta laktik asit birikmesi (laktik asidoz) riskini artırabilir.

• Doktorunuz tarafından uygun görüldüğünde insülin ile birlikte GLİFOR SR kullanılabilir.

Alkol almaktan ve alkol içeren ilaçları kullanmaktan kaçının. Bunların kullanımı laktik asidin vücutta birikmesi (laktik asidoz) riskini arttırmaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLIFOR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.