Glifor Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

GLIFOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?

GLİFOR PLUS 30 mg gliklazid ve 850 mg metformin hidroklorür içeren, bir yüzü beyaz diğer yüzü pembe bilayer tablettir.

GLİFOR PLUS’ın içeriğindeki metformin oral antidiyabetikler (biguanidler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar.

İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun kandaki glukozu (şeker) almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar.

Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına neden olur. GLİFOR PLUS kanınızdaki glukoz düzeyini mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur.

GLİFOR PLUS, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitusu (şeker hastalığı); obezite (şişmanlık) diyabeti ya da diyabeti olan yetişkinlerde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLIFOR PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa GLIFOR PLUS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Hipoglisemi (kandaki şeker seviyelerinin düşmesi) belirtileri: terleme, yoğun açlık, titreme, halsizlik, bilinç bulanıklığı ve solgunluk.
 • Laktik asidoz.
 • Laktik asidoz, özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir rahatsızlıktır. Eğer bu durum sizde oluşursa, acil tedaviye gerek duyabilirsiniz. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

 • Vücudunuzda yaygın aleıjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GLİFOR PLUS’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Karaciğer fonksiyon testinde anormallikler,
 • Hepatit (karaciğer iltihabı olup yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, cildin veya gözün beyaz kısımlarının sararması),
 • Kanda düşük Bı2 vitamin düzeyi.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Yüksek tansiyon
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Tat alma bozukluğu (ağızda metalik tat)
 • Eklem ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Grip
 • Solunum yolu hastalıkları
 • İshal
 • Kabızlık
 • Sindirim bozukluğu
 • Kaşıntı
 • Bacaklarda şişkinlik
 • Deriden hafif kabarık döküntüler
 • Kurdeşen
 • Deride kızarıklık
 • Sıvı dolu kabarcıklar
 • Kansızlık
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma)
 • Geçici görme bozuklukları.
 • Bunlar GLİFOR PLUS’ın hafif yan etkileridir ve tedavinin kesilmesi ile sona erer.

  GLIFOR PLUS Nasıl Kullanılır?

  Diğer tüm hipoglisemik ajanlarda olduğu gibi, doz ayarlaması hastanın bireysel tepkisine göre yapılmalıdır.

  Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa bir tablettir.

  Doktorunuz sizin kan glukoz düzeylerinize göre tedavinizin dozunu belirleyecek, gerekirse artıracaktır veya azaltacaktır.

  İnsülin de kullanıyorsanız, doktorunuz GLİFOR PLUS’a nasıl başlamanız gerektiğini size anlatacaktır.

  İzleme:

  Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol etmek isteyebilir.

  GLİFOR PLUS, ağız yolundan alınmalıdır.

 • GLİFOR PLUS tableti yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.
 • Yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. GLİFOR PLUS’ı yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin oluşmasını önler.
 • GLİFOR PLUS’ı günde bir kez alacaksanız, sabah alınız (kahvaltıda).
 • GLİFOR PLUS T günde iki kez alacaksanız sabah (kahvaltıda) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.
 • Günde üç kez GLİFOR PLUS alacaksanız, sabah (kahvaltıda), öğleyin (öğle yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı: Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken GLİFOR PLUS dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  İzleme: Doktorunuz kullanmanız gereken GLİFOR PLUS dozunu kan şekeri düzeyinize göre belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  Doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer GLİFOR PLUS’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GLIFOR PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Aşırı miktarda alınan GLİFOR PLUS hipoglisemiye (kan şekerinin düşmesi) neden olur (bakınız 2. GLİFOR PLUST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durumda derhal şekerli gıdalar yenilmelidir. Eğer hasta baygınsa, doktoru derhal bilgilendirilmeli ve hasta en yakın hastanenin acil servisine götürülmelidir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİFOR PLUS kullandıysanız, sizde laktik asidoz oluşabilir.

  Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

  GLİFOR PLUS ’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GLIFOR PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  GLİFOR PLUS’ın her gün düzenli bir şekilde aynı saatte alınması önemlidir. GLİFOR PLUS kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu her zamanki saatinizde alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GLİFOR PLUS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  GLIFOR PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GLIFOR PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İçindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • Gliklazide, metformine, diğer sülfanamidlere, biguanidlere veya tabletin bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa,
 • Kan şekeri düzeyinizde ciddi artış (hiperglisemi) veya ketoasidoz (“keton cisimcikleri” adı verilen maddelerin kanda birikmesi durumudur. Belirtileri mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya olağandışı meyveli ağız kokusudur) gibi kontrol edilemeyen şeker hastalığınız varsa,
 • İnsüline bağımlı Tip I diyabetiniz varsa,
 • Şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
 • Mantar enfeksiyonları (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız (örn. mikonazol),
 • Emziriyorsanız,
 • Cerrahi müdahale (ciddi travma sonrası veya enfeksiyon durumunda) geçirdiyseniz
 • Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı vücudunuzda çok fazla su kaybı olmuşsa (dehidratasyon; böbrek problemlerine neden olabilir, bu da vücudunuzda laktik asit birikimi ile karakterize ve ciddi bir tablo olan laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir),
 • Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa (örneğin; akciğerinizi, bronşlarınızı veya böbreğinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon böbrek problemlerine neden olabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir),
 • Kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz, ciddi dolaşım problemleriniz varsa veya nefes almada güçlük çekiyorsanız (bu durumlar dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir),
 • Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,
 • Aşağıdaki durumlarda GLİFORPLUS kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz:

  Eğer:

 • Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği radyolojik çekimler (Bilgisayarlı Tomografi, anjiyografı v.b.) ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz,
 • Büyük bir cerrahi girişim geçirecekseniz, işlemden veya girişimden önce ve sonra belli bir zaman döneminde GLİFOR PLUS kullanmayı kesmelisiniz.
 • Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağına karar verecektir.

  GLIFOR PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bu ilacı kullandıktan sonra hipoglisemi oluşabilir (kan şekeri seviyelerinde düşüş) (Bakınız “4. Olası yan etkiler nelerdir”).
 • Hipoglisemi oluşursa kan şeker seviyesini düzeltmek için hastaneye yatmanız gerekebilir. Doktorunuz sizi en az 24 saat süresince izleyecektir.

  Bu tür ilaçlan kullanırken hipoglisemiyi önlemek için aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

  Düzenli beslenme: düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler, oruç veya beslenmede değişiklik yapılan dönemler hipoglisemi riskini artırdığı için yemekler düzenli olarak öğün vakitlerinde yenilmeli, öğünler kesinlikle atlanmamak ve kahvaltı mutlaka yapılmalıdır.

  Yaş, böbrek ve karaciğer yetmezliği, adrenal (böbreküstü bezi) veya hipofız bezi (beyinde bulunan bir salgı bezi) bozuklukları hipoglisemi riskini artırır.

  Uzun süre gayret sarf etmek, dengesiz beslenmek, alkol kullanmak veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile birlikte kullanımı hipoglisemi riskini artırır.

 • Sizde laktik asidoz oluşma riski varsa,
 • GLİFOR PLUS özellikle böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa çok seyrek görülen; fakat ciddi bir rahatsızlık ve ölüme neden olabilecek laktik asidoza neden olabilir. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

  Kullanım için özel uyarılar:

  Doktorunuzun önerdiği laboratuvar testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kan ve idrardaki glukoz seviyeleri yakından takip edilmelidir.

  Doktorunuz size ve ailenize hipogliseminin nasıl önleneceğini, ilk belirtileri tanımayı ve tedavi etmeyi anlatacaktır.

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Ameliyat olacaksanız, yaralanmışsanız, ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa (doktorunuz tedaviyi sonlandırıp size insülin reçete edebilir).
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • Sizde veya ailenizde Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz (G6PD) eksikliği varsa (Kırmızı kan hücre anomalisi), hemoglobin düzeyinde azalma veya kırmızı kan hücrelerinde yıkım oluşabilir (Hemolitik anemi).
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GLIFOR PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GLİFOR PLUS tableti aldıktan sonra mutlaka yemek yenmelidir. Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır. Alkol özellikle karaciğer problemleriniz varsa veya aç kalmışsanız laktik asidoz riskini arttırabilir. Bu durum alkol içeren ilaçlar için de geçerlidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, GLİFOR PLUS kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GLİFOR PLUS’ın emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Kan şekerinin çok yüksek (hiperglisemi) veya çok düşük (hipoglisemi) olduğu durumlarda konsantrasyon bozukluğu veya görme bozukluğu gelişebilir. Kendiniz ve başkaları için tehlike oluşturabilir.

  GLIFOR PLUS Etken Maddesi Nedir?

  GLİFOR PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz işlemden önce ve sonra belli bir zaman döneminde GLİFOR PLUS kullanmayı kesmelisiniz.

  Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLİFOR PLUS’m kan şekerini düşürücü (Hipoglisemik) etkisi artabilir ve kan şekeri düzeyinde azalma (Hipoglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir:

 • Kan şeker düzeyinde artışı (Hiperglisemi) tedavi eden diğer ilaçlar (Oral antidiyabetik ajanlar veya insülin),
 • Antibiyotikler (Örn. sülfonamidler),
 • Hipertansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar (Beta blokörler ve kaptopril veya enalapril gibi anjiyötensin dönüştürücü enzim inhibitörleri),
 • Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar (Mikonazol, flukonazol),
 • Mide veya onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (Fh reseptör antagonistleri),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (Monoamin oksidaz inhibitörleri),
 • Ağrı kesici ve antiromatizmal (Fenilbutazon, ibuprofen) ilaçlar
 • Alkol ihtiva eden ilaçlar.
 • Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GLİFOR PLUS’ın kan şekerini düşürücü (Hipoglisemik) etkisi azabilir ve kan şekeri düzeyinde artış (Hiperglisemi) belirtileri ortaya çıkabilir:

 • Merkezi sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Klorpromazin),
 • Enflamasyonu azaltan ilaçlar (Kortikosteroidler),
 • Astım tedavisinde veya efor sırasında kullanılan ilaçlar (Damardan salbutamol, ritodrin ve terbutalin kullanımı),
 • Meme hastalıkları, majör menstrüal kanama ve endometriozis tedavisinde kullanılan ilaçlar (Danazol).
 • GLİFOR PLUS pıhtılaşma önleyici (Antikoagülan) ilaçların etkisini artırabilir (Örn.warfarin).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GLIFOR PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.