Gingobil Special İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

GINGOBIL SPECIAL nedir ve ne için kullanılır?

GİNGOBİL SPECİAL, Sarı renkli,iki yüzlü çentikli,film kaplı,oblong tabletler halinde, blister ambalajda 30, 60 ve 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

GİNGOBİL SPECİAL’da bulunan özel Ginkgo biloba ekstresi (EGb 761), alyuvarlar ve kan pıhtılaşma hücreleri üzerine olan etkileri ile kan akışkanlığını artırır, organlarda kan dolaşımını arttırır, beyinde yaşa bağlı ortaya çıkan bazı hücresel değişiklikleri azaltır, bellek performansı ve öğrenme kapasitesini arttırır, denge bozukluklarında dengelenmeyi iyileştirir, hücre için zararlı olan serbest oksijen radikallerini etkisiz hale getirir ve sinir hücrelerini koruyucu etkisi mevcuttur.

GİNGOBİL SPECİAL,

 • Alzheimer tipi bunama (demans), damar hastalıklarına bağlı bunama ve karışık formlarındaki bunamalarda,
 • Tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde (periferik arteriyel okluzif hastalıklarda)
 • Baş dönmesi ve
 • Kulak çınlamasının tedavisinde kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

  Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Tüm ilaçlar gibi GINGOBIL SPECIAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Ginkgo biloba içeren ilaçlar ile tedavi süresince gözlenen istenmeyen etkilerin sıklığı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Sözkonusu istenmeyen etkiler hastalar, doktorlar veya eczacılar tarafından yapılan bildirimlerden elde edilmiştir.

  Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir. : 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek

  Çok seyrek Bilinmiyor

  Seyrek:

 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Kızarıklık
 • Görme problemleri
 • Çok seyrek:

 • Beyin kanaması
 • Gözde kanama
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)

  Bilinmiyor:

 • Kanama (beyin kanaması)
 • Bazı organ kanamaları
 • Cerrahi operasyon sonrası damar iltihabı
 • Hassas bireylerde özellikle soluk almada güçlük ile başlayıp, şok ve ölüme kadar uzanan bir tablo
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Hafif sindirim sistemi rahatsızlıkları

  GINGOBIL SPECIAL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz başka şekilde önermediyse; önerilen dozlar:

 • Bunama tedavisinde: Günde 2-3 kez 1 tablet (sabah, öğle ve akşam)
 • Tedavinin süresi en az 8 hafta olmalıdır. 3 aylık tedavi sonunda hastalık semptomları herhangi bir düzelme göstermezse veya kötüleşirse tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.

 • Tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde: Günde 2 kez 1 tablet (sabah ve akşam)
 • En az 6 haftalık tedavi gerektirmektedir.

  akşam) süresince de

 • Baş dönmesi ve kulak çınlaması tedavisinde: Günde 2 kez 1 tablet (sabah ve Baş dönmesi tedavisinde tedavi 8 haftayı aşmamalıdır.
 • Kulak çınlamasının tedavisi, en az 12 hafta sürdürülmelidir.

  6 ay sonra herhangi bir tedavi başarısı gözlenmezse, daha uzun tedavi düzelme beklenmemektedir.

 • GİNGOBİL SPECİAL yalnızca ağızdan kullanım içindir.
 • GİNGOBİL SPECİAL yukarıda belirtilen dozlarda yeterli miktarda sıvı ile (tercihen bir bardak su) birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer GİNGOBİL SPECİAL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GINGOBIL SPECIAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GİNGOBİL SPECİAL ’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GINGOBIL SPECIAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GINGOBIL SPECIAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  GİNGOBİL SPECİAL’ı doktorunuzun talimatlarına göre kullanmaya devam ediniz.

  GINGOBIL SPECIAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GINGOBIL SPECIAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığınız varsa, beyin kanaması geçirdiyseniz veya hamile iseniz.

  GINGOBIL SPECIAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Beyin ile ilgili kullanım alanlarında GİNGOBİL SPECİAL ile tedaviye başlamadan önce, hastalığınızın başka özel bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı hekim tarafından belirlenmelidir.
 • Tedaviye bireysel yanıt öngörülemez.
 • Sık görülen baş dönmesi ve kulak çınlaması her zaman bir doktor tarafından belirlenmelidir. Ani işitme kaybı veya bozukluğu olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Kanamaya eğiliminiz artmışsa ve eşzamanlı pıhtılaşmayı azaltan ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Bazı raporlar, Ginkgo içeren ilaçların kanamaya eğilimi arttırabileceğine işaret etmektedir.
 • Sara hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Cerrahi sonrası kanamayı artırdığına dair bazı vaka örnekleri olduğundan dolayı, herhangi bir cerrahi girişim öncesinde GİNGOBİL SPECİAL kullanımına ara verilmelidir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GINGOBIL SPECIAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GİNGOBİL SPECİAL, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GİNGOBİL SPECİAL hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GİNGOBİL SPECİAL’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekedir. Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  GİNGOBİL SPECİAL’ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

  GINGOBIL SPECIAL Etken Maddesi Nedir?

  GİNGOBİL SPECİAL laktoz içermektedir. Eğer bazı şekerlere karşı tolerans sorununuz varsa (kalıtsal galaktoz intoleransı, laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu) lütfen bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Kanı sulandırmak veya kanın pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan ilaçlar (fenprokumon, varfarin, klopidogrel, asetil salisilik asit içeren bazı ilaçlar), steroid olmayan enflamasyon giderici ilaçlar (naproksen, ibuprofen vb), sara tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte Ginkgo’nun kullanılması, bu ilaçların etkisini ve kanama riskini artırabilir. Bu nedenle birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

  GİNGOBİL SPECİAL, karaciğer yolu ile etkisiz hale getirilen bazı ilaçların etki gücünü ve/ve ya etki süresini değiştirebilir.

  Kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama riskinde artışa yol açabileceğinden birlikte kullanımından kaçınınız.

  Sara tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte kullanıldığında nöbetleri uyarma riski nedeniyle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

  Buspiron (anksiyete giderici) ile birlikte kullanımından kaçınınız.

  Ginkgo, diyabet hastalarında insülin düzeylerini düşürebilir. Bu nedenle insülin ve Ginkgo birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalı ve kan şekeri düzeyiniz ile kan şeker artışı veya azalmasına bağlı gözlenen bulguları yakından takip ediniz.

  MAO inibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir tedavi grubu) ile birlikte kullanımından kaçınınız.

  Seçici serotonin gerialım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir tedavi grubu) birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

  Tiyazid diüretikler (tansiyon yüksekliğinde kullanılan bir tedavi grubu) ile birlikte kullanımında tansiyonunuz yükselebilir, bu açıdan dikkatli kullanınız.

  Aminoglikozidler (çeşitli hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik grubu) ile birlikte kullanıldığında işitme kaybınızda ve dengenizde bozulma olabilir, bu yüzden birlikte kullanımında dikkatli olunuz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GINGOBIL SPECIAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.