Gerakon Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

GERAKON FORT nedir ve ne için kullanılır?

 • GERAKON FORT, tablet formunda bir ilaçtır. GERAKON FORT tabletler beyaz renkli, çentikli, oblong görünümdedir.
 • GERAKON FORT, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.
 • GERAKON FORT, 20 tablet içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.
 • GERAKON FORT grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerini azaltır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GERAKON FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa GERAKON FORT’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik cilt reaksiyonları
 • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin
 • sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
 • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli
 • enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)

 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve
 • kızarıklıkla seyreden iltihap)

 • Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın
 • döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

 • Astım ve nefes darlığı
 • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GERAKON FORT’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
 • Yaygın

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
 • Üst solunum yolu hastalık belirtileri
 • Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık Yaygın olmayan

 • Mide-barsak kanaması
 • Tedavi dozlarında uzun süreli kullanımda böbrek üzerine zararlı etki Seyrek

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayım değişiklikleri
 • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma
 • İshal, hazımsızlık
 • Karaciğerde bozukluk, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Halsizlik, göğüs sıkışması
 • İştahsızlık
 • Depresyon, kabus görme
 • İritabilite, konsantre olamama
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı, kalpte ritm bozukluğu (aritmi)
 • Düşük tansiyon Çok seyrek

 • Lyell sendromu (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma Bilinmiyor

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), ellerde titreme (tremor)
 • Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk, heyecanlanma
 • Uykusuzluk
 • Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker
 • •Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

 • Ağız kuruluğu
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  GERAKON FORT Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

  Her 6 saatte 1 tablet alınız.

  Durumunuza göre doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet kullanılabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanmayınız.

  GERAKON FORT’u 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

  GERAKON FORT’u yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız. GERAKON FORT’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  GERAKON FORT, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  GERAKON FORT’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Özel Kullanım Durumları

  GERAKON FORT, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  GERAKON FORT şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer GERAKON FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GERAKON FORT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halisünasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir.

  Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygu durum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvül siy onlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolineıjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

  GERAKON FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GERAKON FORT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer GERAKON FORT’un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

  GERAKON FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GERAKON FORT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  GERAKON FORT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GERAKON FORT alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden

  bu ürünü kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, GERAKON FORT almadan önce doktorunuza danışınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bebeğinizi emziriyorsanız, GERAKON FORT almadan önce doktorunuza danışınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  GERAKON FORT uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  GERAKON FORT Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 12 mg sodyum nişasta glikolat içerir, kontrollü sodyum diyetinde bulunan hastalar bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer:

  • Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız alıyorsanız GERAKON FORT kullanmayınız.

  Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında GERAKON FORT’un etkisi değişebilir.

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar
 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. Metoklopramid gibi)
 • Kolestiramin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında
 • kullanılan ilaçlar)

 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 • Zidovudin (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır.)
 • Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)
 • Alkol
 • Antidepresanlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar: imipramin,
 • amitiriptilin, bitkisel bir ilaç sarı kantaron-St. John Wort gibi)

 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin ve izoniazid
 • Kalp ve astım hastalığı için kullanılan (sempatomimetikler) ilaçlar
 • Kalp ritm bozukluğu ve tansiyon için kullanılan ilaçlar (beta-blokerler,
 • debrisokin, guanetidin, rezerpin)

 • Migren tedavisinde kullanılan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)
 • Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin ve kardiyak glikozitler
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • GERAKON FORT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.