Gentamed Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

GENTAMED G/K nedir ve ne için kullanılır?

GENTAMED, aminoglikozit antibiyotikler grubundan olan Gentamisin adlı etkin maddeyi içermektedir.

GENTAMED, bazı organizmaların neden olduğu göz ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde c göz ya da kulak travmasında enfeksiyon oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

GENTAMED, renksiz ve berrak bir çözeltidir.

GENTAMED, topikal (bölgesel) olarak kullanılan bir ilaçtır.

GENTAMED, 5 ml göz ve kulak damlası çözeltisi içeren plastik şişelerde sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GENTAMED G/K’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın olmayan

Gözde yanma Gözde batma Gözde tahriş.

Seyrek Cilt iltihabı

Tahriş, duyarlılık kazanma ya da süperenfeksiyon (mevcut bir enfeksiyonun seyrinde görülen ikinci bir enfeksiyon) durumlarında derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz GENTAMED kullanımını durduracak ve uygun tedaviyi başlatacaktır.

GENTAMED G/K Nasıl Kullanılır?

Her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz eczacınıza danışınız.

veya

Göz: Etkilenmiş göze günde en fazla 6 kere ya da gerektiğinde daha sık o İmal: üzere her defasında 1 ila 2 damla şeklinde uygulanmalıdır (Ağır enfeksiyonlarda başlangıç olarak her 15-20 dakikada 1 ila 2 damla uygulanır, enfeksiyon kontrol altına alındıkça uygulama sıklığı yavaş yavaş azaltılır.).

Kulak: Etkilenmiş kulaktaki bölge temizlenmeli, günde 3-4 kez ve gece olmak üzere her defasında 2-3 damla şeklinde uygulanmalıdır. Gerektiğinde daha sık damlatılabilir.

Göze ya da kulağa damlatılarak uygulanır. Uygulamadan önce daima ellerinizi yıkamalısınız.

GENTAMED steril bir ilaç olduğundan damlalığın ucu göz ya da kulak çevrjesine temas ettirilmemelidir.

Şişedeki çözelti ilk açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda dikkatli kullanılmalı ve doz ayarı yapılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

GENTAMED, böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır

Eğer GENTAMED’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GENTAMED G/K

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GENTAMED ile doz aşımı beklenmez.

GENTAMED ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GENTAMED G/K Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz damlatınız. Ancak bir sonraki dozun uygulanmasına çok yakın bir zamanda hatırlanırsa, atlanan dozu tamamen gözj ardı edip normal rutin uygulamayı izleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GENTAMED ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

GENTAMED’in etkili olması için her gün kullanılması gerekir. Doktorunuz size söyleyene kadar GENTAMED tedavisini sonlandırmayınız.

Eğer ilaç ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GENTAMED G/K kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GENTAMED G/K Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa,

• Kulak zarınızda delinme varsa ya da bundan şüpheleniliyorsa, GENTAMED kullanmayınız.

GENTAMED G/K Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız, doktorunuz topikal gentamisin kullanımına uygun bir sistemik (kan dolaşımına katılan) antibiyotik tedavisi ekleyecektir.

• Diğer aminoglikozit antibiyotiklerden birini kullanıyorsanız doktorunuz^ bu konuda bilgilendiriniz.

• Uzun süreli GENTAMED tedavisinden kaçınınız.

• Gentamisin, sistemik olarak verildiğinde ya da açık yaraya ya da hasarlı deriye topikal olarak uygulandığında geri dönüşiimsüz kısmi ya da tam bir sağırlığa neden olabilir ve bu etkisi doza bağlıdır. Böbrek ve / veya karaciğer yetmezliğiniz var ise pu etki artar ve yaşlı iseniz görülmesi daha muhtemeldir.

• GENTAMED size reçetelenmeden önce doktorunuz kulak zarınızın durunjıunu mutlaka kontrol etmelidir. Kulak zarının sağlamlığı garanti edilemiyorsa GENTAMED kullanmamalısınız.

• Gentamisinin orta ve iç kulakla direkt temasından dolayı geri dönüşiimsüz toksik etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, işitme kaybına neden olan enfeksiyon riskine karşılık gentamisin tedavisinin yararını dikkate alıp GENTAMED tedavisine başlamalıdır.

• Göz enfeksiyonlarının tedavi süresi boyunca kontakt lenslerinizi çıkartmalısınız.

• Doktor tarafından belirtilmediği sürece diğer nefrotoksik (böbreğe zararlı) ya da ototoksik (kulağa zararlı) ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

"Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen

doktorunuza danışın."

GENTAMED G/K İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GENTAMED G/K İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Gebelik döneminde, ancak potansiyel riskleri ve yararlan dikkatli bir şekilde değerlendirilip, kullanımı doktor tarafından gerekli görüldüğünde kullanılmalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

GENTAMED kullanımı gözde geçici bulanık görmeye neden olabilir. Eğer bu belirti sizde varsa araç ya da makine kullanmadan önce bu belirtinin yok olmasını beklemelisiniz.

GENTAMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önem li bilgiler

GENTAMED’in içerdiği benzalkonyum klorür, gözde iritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lemsi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Benzalkonyum klorür tahriş edici bir mpeldedir, deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. yhııi esasında "sodyum içermez".

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Doktor tarafından belirtilmediği sürece diğer nefrotoksik ya da ototoksik ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Etakrinik asit ve fruseınid gibi güçlü diüretiklerin kulak üzerine olan zararlı etkilerini artırabilir. Amfoterisin B, sisplatin ve siklosporin, böbrek üzerine olan zararlı etkiileri artırır.

Kiirar tipi kas gevşeticilerdeıı sonra uygulanması sonucu nöromüsküler blokaj f/e solunum felci gelişebilir.

Eğer reçeteiiya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GENTAMED prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.