Genotropin Miniquick Yan Etkileri ve Prospektüsü

GENOTROPIN MINIQUICK SC nedir ve ne için kullanılır?

GENOTROPİN MİNİQUİCK rekombinant insan büyüme hormonudur (somatropin olarak da adlandırılır). Yapısı, kemiklerin ve kasların gelişimi için gerekli olan doğal insan büyüme hormonuna benzer. Ayrıca yağ ve kas dokularınızın doğru miktarda gelişmesini sağlamaktadır. Rekombinant, insan ve hayvan dokusundan yapılmamış demektir.

Çocuklarda GENOTROPİN MİNİQUİCK aşağıdaki büyüme bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Eğer gelişiminiz düzenli değilse ve yeterli büyüme hormonunuz yoksa.
 • Turner sendromunuz varsa. Turner sendromu kız çocuklarındaki kromozomal bir hastalıktır ve büyümeyi etkileyebilir. Eğer böyle bir hastalığınız varsa doktorunuz size bunu bildirecektir.
 • Kronik böbrek hastalığınız varsa. Böbrekler normal fonksiyon görme becerilerini yitirmiş olduklarından büyüme etkilenebilir.
 • Doğumda küçük veya çok hafif kilolu iseniz. Eğer dört yaşından itibaren yaşıtlarınızın normal boyunda değilseniz, büyüme hormonu boyunuzun uzamasına yardımcı olabilir.
 • Yetişkinlerde GENOTROPİN MİNİQUİCK, büyüme hormonu eksikliği belirgin olan kişilerin tedavisinde kullanılmaktadır. Büyüme hormonu eksikliği yetişkinlik çağında başlayabilir veya çocukluktan sonra devam edebilir.

  Çocukluk çağında büyüme hormonu eksikliği için GENOTROPİN MİNİQUİCK ile tedavi edildiyseniz, büyüme tamamlandıktan sonra büyüme hormonu durumunuz yeniden kontrol edilecektir. Eğer ciddi büyüme hormonu eksikliğiniz varsa, doktorunuz tedaviye devam etmenizi isteyecektir.

  Bu ilaç sadece büyüme hormonu tedavisinde uzman ve teşhisinizi koyan bir doktor tarafından uygulanmalıdır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi GENOTROPIN MINIQUICK SC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Enjekte edilen büyüme hormonuna karşı antikorlar oluşabilir ancak bu antikorlar, büyüme hormonunun etki göstermesini engellemez.

  Çocuklarda:

 • Enfeksiyon bölgesinde geçici kızarıklık, kaşınma ya da ağrı.
 • Erişkinlerde:

 • Uyuşma / karıncalanma,
 • Kollarda ve bacaklarda sertlik, eklem ağrısı, kas ağrısı,
 • Su tutulması (tedavinin başlangıcında kısa bir süre için parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür). Bu semptomlar tedavinin başlangıcında görülebilir ancak kendiliğinden ya da dozaj azaltıldığında kaybolur.
 • Erişkinlerde görülen bu yaygın yan etkiler, tedavinin ilk aylarında başlayabilir ve kendiliğinden ya da size uygulanan doz azaltıldığında geçer.

  Yaygın olmayan:

  Çocuklarda:

 • Uyuşma / karıncalanma,
 • Kollarda ve bacaklarda sertlik, eklem ağrısı, kas ağrısı,
 • Su tutulması (tedavinin başlangıcında kısa bir süre için parmaklarda ya da ayak bileklerinde şişkinlik olarak görülür).
 • Erişkinlerde:

 • Ellerde ya da koltuk altlarında ağrı ya da yanma hissi (Karpal Tünel Sendromu olarak bilinir)
 • Seyrek:

 • Tip 2 diabetes mellitus,
 • Kafa içi basınçta artış (şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları ve kusma gibi semptomlara neden olur)
 • Çok seyrek:

 • Lösemi
 • Enjeksiyon bölgesi çevresinde deri pürüzlü ya da yumrulu hale gelebilir ancak her seferinde farklı yere enjeksiyon uygularsanız bu durum oluşmaz.

  GENOTROPIN MINIQUICK SC Nasıl Kullanılır?

  Doz; vücut ağırlığınıza, tedavi aldığınız hastalığa ve büyüme hormonunun sizde ne kadar etkili olduğunda göre değişir. Herkes farklıdır. Doktorunuz, hem tedavi şemanızı hem de bireyselleştirilmiş GENOTROPİN GOQUİCK dozunuzu , miligram (mg) cinsinden; ya kilogram (kg) başına vücut ağırlığınıza göre ya da metre kare (m2) cinsinden boyunuz ve ağırlığınızla hesaplanan vücut yüzeyi alanınıza göre size önerecektir. Doktorunuza danışmadan kullandığınız dozu ve tedavi programını değiştirmeyiniz.

  Büyüme hormonu yetersizliği olan çocuklar:

  Günde 0.025-0.035 mg/kg ya da günde 0.7-1.0 mg/m kullanılır. Daha yüksek dozlar da kullanılabilir. Büyüme hormonu yetersizliğinin, ergenlik dönemine girildiğinde de devam etmesi durumunda, fiziksel gelişme tamamlanana kadar GENOTROPİN MİNİQUİCK tedavisi sürdürülmelidir.

  Turner sendromlu çocuklar:

  Günde 0.045-0.050 mg/kg ya da günde 1.4 mg/m kullanılır.

  Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar:

  Günde 0.045-0.050 mg/kg ya da günde 1.4 mg/m2 kullanılır. Büyüme hızının çok yavaş olması durumunda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. Altı aylık tedaviden sonra doz ayarlaması gerekebilir.

  Beklenenden küçük ya da zayıf doğan ve büyüme bozukluğu olan çocuklar:

  Günde 0.035 mg/kg ya da günde 1.0 mg/m2 kullanılır. Son boya ulaşılana kadar tedaviye devam edilmesi önemlidir. Yanıt vermiyorsanız ya da son boya ulaştıysanız ve büyümeniz durduysa, bir yıldan sonra tedavi sonlandırılmalıdır.

  Büyüme hormonu yetersizliği olan erişkinler:

  Çocukluk döneminizde aldığınız tedaviden sonra GENOTROPİN MİNİQUİCK kullanmaya devam ediyorsanız, günde 0.2-0.5 mg ile başlamalısınız. Bu doz, kan testi sonuçlarına ve bununla beraber klinik yanıt ile yan etkilere göre aşamalı olarak arttırılabilir ya da azaltılabilir.

  Büyüme hormonu yetersizliğiniz erişkin dönemde başladıysa, günde 0.15-0.3 mg ile başlanmalıdır. Bu doz, kan testi sonuçlarına ve bununla beraber klinik yanıt ile yan etkilere göre aşamalı olarak arttırılabilir ya da azaltılabilir. Günlük idame doz, nadiren günde 1.0 mg’den yüksektir. Kadınlarda, erkeklere göre daha yüksek doz uygulanması gerekebilir. Dozaj, 6 ayda bir izlenmelidir. 60 yaşın üzerindeki bireyler günde 0.1-0.2 mg’lik dozla başlamalıdır ve bu doz, bireysel ihtiyaçlara göre yavaş şekilde arttırılmalıdır. Minimum etkin doz kullanılmalıdır. İdame doz, nadiren 0.5 mg’den yüksektir. Doktorunuzun verdiği talimatlara uyunuz.

  GENOTROPİN MİNİQUİCK deri altına enjeksiyon içindir. Yani, kısa bir enjeksiyon iğnesiyle derinin hemen altındaki yağlı dokuya enjekte edilmelidir. Doktorunuz, size GENOTROPİN MİNİQUİCK’i nasıl kullanmanız gerektiğini göstermiştir. GENOTROPİN MİNİQUİCK’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde enjekte ediniz. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Lütfen GENOTROPİN MİNİQUİCK kullanımı konusunda daha detaylı bilgi için bu kullanma talimatının sonunda yer alan “Kullanım Kılavuzu”na bakınız. Kalemi kullanım Havuzunda anlatıldığı şekilde kullanmalısınız. Ne yapmanız gerektiğini hatırlayamıyorsanız kendi kendinize enjeksiyon yapmayı denemeyiniz. Doktorunuzdan tekrar göstermesini isteyiniz.

  Enjeksiyondan yarım saat önce GENOTROPİN MİNİQUİCK’ i buzdolabından çıkarabilirsiniz. Böylece yavaşça ısınmasını sağlarsınız, bu da enjeksiyonunuzu daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

  İlk olarak ellerinizi yıkamayı ve derinizi temizlemeyi unutmayınız.

  Büyüme hormonunuzu her gün yaklaşık aynı saatte enjekte ediniz. En uygun zaman uyku zamanıdır, çünkü hatırlaması kolaydır. Aynı zamanda, geceleri büyüme hormonunun daha yüksek seviyede olması doğaldır.

  Çoğu insan uyluk veya kalçaya enjeksiyon yapar. Doktorunuz tarafından gösterilen yere enjeksiyon yapın. Enjeksiyon bölgesinde derinin yağlı dokuları büzülebilir. Bundan kaçınmak için her seferinde enjeksiyon için farklı bir yer seçin. Bu şekilde, enjeksiyon sırası tekrar aynı yere geldiğinde deriniz ve derinizin altındaki bölgenin normale dönmüş olmasını sağlamış olursunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği: Kronik renal (böbrek) yetmezliği olan çocuklar ile ilgili bilgi yukarıda verilmiştir. Karaciğer yetmezliğine ilişkin mevcut veri bulunmamaktadır.

  Eğer GENOTROPIN MINIQUICK’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GENOTROPIN MINIQUICK SC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  GENOTROPIN MINIQUICK SC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Enjekte etmeniz gerekenden fazlasını enjekte ettiyseniz, en kısa sürede doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz. Kan şekeri düzeyiniz çok düşebilir ve ardından çok yükselebilir. Güçsüz, ağır, uykulu ya da “kendinizde değilmiş gibi” hissedebilirsiniz ve bayılabilirsiniz.

  GENOTROPIN MINIQUICK SC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  En iyisi, büyüme hormonunuzu düzenli şekilde kullanmanızdır. Bir dozu almayı unutursanız, sonraki enjeksiyonu ertesi gün normal saatinde yapınız. Atladığınız enjeksiyonları kaydediniz ve sonraki kontrolünüzde doktorunuza bildiriniz.

  GENOTROPIN MINIQUICK SC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  GENOTROPİN MİNİQUİCK kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza danışınız.

  GENOTROPIN MINIQUICK SC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GENOTROPIN MINIQUICK SC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  GENOTROPIN MINIQUICK SC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  GENOTROPIN MINIQUICK SC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız, GENOTROPİN MİNİÇUİCK’i kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  GENOTROPIN MINIQUICK SC Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu tibbi ürün, doz başına 13.8 mg mannitol ihtiva etse de, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Diyabet tedavisine yönelik ilaçlar,
 • Tiroid hormonları,
 • Sentetik adrenal hormonlar (kortikosteroidler),
 • Cinsiyet hormonları (örn. östroj enler),
 • Siklosporin (nakilden sonra bağışıklık sistemini zayıflatan bir ilaç)
 • Epilepsinin kontrol altına alınmasına yönelik ilaçlar (antikonvülzanlar) kullanıyorsanız, doktorunuza bildirmelisiniz.
 • GENOTROPIN MINIQUICK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.