Gemuda Nedir ve Ne İşe Yarar?

Gemuda film tabletler, beyaz-krem beyaz renkte 50 adet tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. Etkin maddesi gabapentindir.

Gemuda aşağıdaki sebeplerle ilgili durumlarda kullanılmaktadır:

Çeşitli epilepsi (sara) tiplerinin tedavisinde ve aksi belirtilmedikçe mevcut tedaviye ek olarak

Ağrılı diyabetik nöropati (çoğunlukla şeker hastalarında görülen, duyusal ve motor sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu ağrı), postherpetik nöralji (zonanın bir sonucu olarak sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu uzun süreli ağrı) ve spinal kord haşan (omurilikte yer alan sinirlerin haşan) sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde

Gemuda Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Gemuda’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Gemuda’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi deri döküntüsü
 • Dudaklar ve yüzde şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Gemuda1ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Açıklanamayan morarma/kanama
 • Aleıjik reaksiyonlar (ürtiker)
 • Halüsinasyon (hayal görme)
 • Hareket bozuklukları
 • Kulak çınlaması
 • Çarpıntı
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, sanlık
 • Saç dökülmesi
 • Akut böbrek yetmezliği

İlacın aniden kesilmesini takiben oluşan yan etkiler (endişe, uykusuzluk, bulantı, ağn, terleme), göğüs ağnsı

Şeker hastalanndaki kan şekeri seviyelerinde dalgalanma, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın Yan Etkiler

 • Viral enfeksiyonlar
 • Uykuya eğilim, baş dönmesi, yürüme bozukluğu
 • Yorgunluk, ateş
 • Zatürre, solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, orta kulakta iltihaplanma
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma
 • İştahsızlık, iştah artışı
 • Başkalanna karşı kızgınlık, zihin karışıklığı, duygusal değişkenlik, depresyon, endişe, sinirlilik, düşünce bozukluğu
 • Çırpınma, aşın hareketlilik, konuşma güçlüğü, hafıza kaybı, titreme, uykusuzluk, baş ağnsı, uyuşma, duyarlıkta azalma, koordinasyon bozukluğu, göz titremesi, reflekslerin artması, azalması veya kaybolması
 • Bulanık görme, çift görme
 • Baş dönmesi
 • Yüksek tansiyon, kan damarlarında genişleme
 • Nefes darlığı, bronşit, boğaz ağnsı, öksürük, nezle
 • Kusma, bulantı, dişlerde anormallik, dişeti iltihabı, ishal, kann ağnsı, hazımsızlık, kabızlık, ağız veya boğaz kuruluğu, midede gaz
 • Yüzde şişme, kaşıntı, döküntü, akne
 • Eklem ağrısı, kas ağnsı, sırt ağrısı, seğirme
 • İdrar tutamama
 • Sertleşme güçlüğü
 • Bacaklar, kollar veya yüzde görülebilen şişme, yürüme güçlüğü, kuvvetsizlik, ağrı, keyifsizlik, grip benzeri belirtiler
 • Beyaz kan hücrelerinde azalma, kilo alma
 • Kazara oluşan hasar, kırık, aşınma

Ayrıca çocuklarda yapılan klinik çalışmalarda, yaygın olarak saldırgan davranışlar ve aşırı hareketlilik bildirilmiştir.

Bunlar Gemuda’mn hafif yan etkileridir.

Gemuda Nasıl Kullanılır?

Hastaya özel başlangıç dozları: 100 mg, 300 mg ve 400 mg gabapentindir.

İdame safhasında, 600 mg ve 800 mg film tabletlerin yanısıra 300 mg ve 400 mg’lık gabapentin dozları kullanılmaktadır.

Epilepsi

Gabapentinin etkin dozu günde 900 3600 mg’dır.

Doktor tarafından başka şekilde Önerilmediği takdirde;

Gabapentin tedavisine 300 mg gabapentin ile başlanmalıdır.

Doz ilk üç gün içinde kademeli olarak yükseltilerek, günde 900 mg’lık doza kadar ulaşılır. Daha yüksek günlük dozlara ihtiyaç duyuluyorsa günde 1800 mg’lık doza ulaşmak için üç defa tek 600 mg’lık film tablet veya günde 2400 mg’lık doza ulaşmak için üç defa tek 800 mg’lık film tablet alınması önerilir. Toplam günlük doz, üç defada uygulanan 3600 mg gabapentin dozunu aşmamalıdır.

Günlük toplam doz, üç doza bölünerek uygulanmalıdır, (ör: sabah, öğle ve akşam olacak şekilde)

Nöropatik ağrı:

Başlangıç dozu günde 900 mg’dır. Bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir (günde üç defa 300 mg’lık bir tablet ya da günde üç defa 100 mg’lık üç tablet). Gerekli olduğu durumlarda doz maksimum günde 3600 mg’a kadar yükseltilebilir.

Genel durumu kötü olan hastalarda, vücut ağırlığı düşük olanlarda ya da transplantasyon sonrası dönemlerde, 100 mg’lık doz kullanılarak 100 mg’lık basamaklar şeklinde yükseltilmelidir.

Gemuda sadece ağızdan kullanım içindir. Yiyeceklerden bağımsız olarak yeterli miktarda sıvı ile (örneğin, bir bardak su) yutarak alınız.

3-12 yaşlarındaki çocuklar

Gabapentin başlangıç dozu 10-15 mg/kg/gün’dür. 5 yaş ve üzeri çocuklarda etkili gabapentin dozu 25-35 mg/kg/gün’dür. 3-5 yaş çocuklarda etkili gabapentin dozu 40 mg/kg/gün’dür.

Gemuda günde üç defa (sabah, öğle ve akşam olacak şekilde) üç eşit doza bölünerek verilmelidir. Dozlar arası maksimum zaman aralığı 12 saati geçmemelidir.

Yaşlı hastalarda yaş ile birlikte azalan böbrek fonksiyonu nedeniyle doz ayarlaması gerekebilir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Gemuda Kullanımı

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Gemuda kullanımı

Gemuda’mn dozu böbrek yetmezliği durumlarında doktorunuz tarafından hastalığın şiddetine göre düzenlenir.

Eğer Gemuda’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Gemuda’dan fazla miktarda yutmanız durumunda, derhal size en yakın hastanenin acil servis bölümüyle veya doktorunuzla temasa geçiniz. Doz aşımı belirtileri şunlardır: Baş dönmesi, çift görme, konuşurken kelimeleri yutma, uyuşukluk, çevresel uyanlara ilgisiz kalma ve hafif isha1.

Gemuda ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gemuda Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer tek tableti almayı unuttuysanız ve bir sonraki tableti alma zamanına yakın bir zaman değilse, hatırlar hatırlamaz alınız. Geri kalan dozlan doğru zamanda alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Gemuda Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Nöbetleriniz tekrarlayabileceğinden tabletlerinizi almayı aniden bırakmayınız. Her zaman öncelikle doktorunuza danışınız. Eğer gerekliyse doktorunuz belirli bir zaman aralığında dozu aşamalı olarak azaltacaktır.

Gemuda Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Gabapentin veya ilacın içeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjik iseniz (aşın duyarlılık)

Yeni başlayan, ani pankreas iltihabı durumunuz var ise

Gemuda Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek rahatsızlığınız var ise

Ciddi zihinsel rahatsızlık geçirmiş iseniz

Epilepsi tiplerinden absans nöbeti ile karma epilepsi nöbetleri geçirdiyseniz

Psikotik hastalık öyküsü var ise

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar alıyorsanız

Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, DOKTORUNUZA DANIŞINIZ

Antiasitler (hazımsızlık tedavisinde kullanılır) gabapentinin etkisini azaltabileceğinden, gabapentinin bir antiasit alındıktan yaklaşık 2 saat sonra kullanılması tavsiye edilir.

Gabapentin diğer epilepsi ilaçlan ile birlikte kullanıldığında oral kontraseptiflerin (doğum kontrol haplan) etkilerini azaltabilir.

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Gemuda İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Gemuda’yı yemeklerle birlikte veya yemekler arasında alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Gemuda Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda beklenen yararlar risklerden daha fazla değilse, Gemuda’yı hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Gemuda Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gabapentin anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alan bebekler üzerindeki etkisi bilinmediğinden, emzirme süresince Gemuda kullanımından kaçınılmalıdır.

Gemuda Etken Maddesi Nedir?

Gemuda’nın içeriğinde özel durumu olan yardımcı maddeler bulunmadığı için herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Gemuda Kullanılır mı?

Eğer morfin içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız, morfin Gemuda’nın etkisini artırabileceği için lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir.

Gabapentin, noretindiron ve/veya etini 1 estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz.

Simetidin ile birlikte kullanımı, Gabapentin’in renal atılımmda klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

Gabapentini kediotu, san kantaron, kava biberi, gotu kola ve çuha çiçeği gibi bitkisel ürünler ile birlikte kullanmayınız.

Hazımsızlık veya mide yanması nedeniyle mide asidi giderici ilaç (antiasit) kullanımından iki saat sonra Gemuda kullanılabilir.

Gabapentin bazı laboratuar testlerini etkileyebilir. Eğer idrar testi yapılması gerekirse, Gemuda kullanıldığı belirtilmelidir.

Gabapentin, alkol ile birlikte alınmamalıdır. Sinir sistemi baskılanması şiddetlenebilir.

Araç ve makina kullanımı

Gemuda, araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir. Santral sinir sistemine etki ettiğinden, uyuşukluk, baş dönmesi veya benzer belirtilere neden olabilir ve bu durum araç ve makine kullananlar için tehlikeli olabilir.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmemeniz tavsiye edilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.