Gemko Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

GEMKO nedir ve ne için kullanılır?

• GEMKO etkin madde olarak gemsitabin içeren bir ilaçtır

• GEMKO infüzyon için toz içeren, ağzı gri renk tıpa ve alüminyum kapak ile kapalı bir flakon ve çözücü olarak 5 ml %0.9 sodyum klorür içeren cam bir ampul ile kullanıma sunulmaktadır.

• GEMKO sitotoksik bir ilaçtır. Sitotoksik ilaçlar, kanser hücreleri de dahil, bölünme özelliğine sahip hücreleri öldüren ilaçlardır. GEMKO da kanserli hücrelerin bölünmesini engelleyerek etki gösterir.

• GEMKO ileri seviye küçük hücreli dışı akciğer kanseri, ilerlemiş meme, yumurtalık, mesane ve pankreas kanseri tedavilerinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GEMKO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın

Kan hücre sayısında azalma (bu durum, ateş, boğaz ağrısı, döküntü, burun kanaması ya da morarma gibi belirtilere neden olabilir.), kısa kısa soluk alma, hasta olma ya da hasta hissetme, saç dökülmesi (genellikle az ile orta arası saç kaybı), ciltte kızarıklık (bazen kaşıntı olabilir, fakat genellikle orta şiddettedir daha ciddi alerjik reaksiyonlar çok seyrektir.), böbrek testlerinde değişiklikler (idrarda kan ya da protein olabilir fakat böbrek yetmezliği, seyrektir.), sıvı tutulması (ellerde, ayaklarda, kollarda şişme), uzun sürmeyen gribe benzer koşullar (ateş, baş ağrısı, ağrı ve vb.), karaciğer test sonuçlarında değişiklikler.

Yaygın

Yorgun ya da uykulu hissetme, ateşli ya da titreme hissetme, diyare, kabızlık, ağızda, dudaklarda ya da dilde yara, ağız ülserleri, ateş.

Yaygın olmayan

Hırıltılı nefes alma

Seyrek

Solunum üzerine daha ciddi etkiler, deri döküntüleri/ülserleri, kızarıklık, enjeksiyon yerinde şişme ya da kaşıntı, böbrek yetmezliği, karaciğer enzim testlerinde değişiklikler (karaciğer enzim düzeylerinde artış), kan basıncında düşme (baygınlık geçirme).

Çok seyrek

Ciltte ciddi soyulma ya da yangı, ciddi alerjik reaksiyonlar (alerjik reaksiyon belirtileri, döküntü, kan basıncında değişiklik, dokularda sıvı artışı ve şişme, nabızda artış, zor nefes alma ve kollaps dahildir.), karaciğer yetmezliği, trombosit sayısında artış, kalp yetmezliği, hızlı ya da düzensiz nabız, kalp krizi, kollara doğru kan akışında problemler (hissizlik, karıncalanma, ya da soğukluk hissetme ya da his kaybı). Eğer bu durum özelikle kötüleşirse ya da uzun sürerse kalıcı doku hasarına neden olabilir.

GEMKO Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel dozu, vücut yüzey alanınızın her metre karesi için 800-1250 mg’dır.

Bir hemşire sizin boyunuzu ve kilonuzu ölçecek ve bu ölçümlerden vücut yüzey alanınızı

hesaplayacaktır. Doktorunuz bu vücut alanını kullanarak sizin için doğru doz ayarlamasını

yapacaktır.

Ardından doktor ya da hemşire, doğru miktardaki GEMKO çözeltisini, 30 dk ile 1 saat arasında, damar yolu ile size enjekte edecektir. Enjeksiyon zamanı ve uzunluğu hangi hastalık için tedavi gördüğünüze bağlıdır. Tedaviniz, haftada bir enjeksiyon içeren "tedavi periyotları" ile yapılacaktır ve tedaviniz sırasında bu periyodu takip eden aralar verilecektir.

Küçük hücreli dışı akciğer yada mesane kanserinde; ortalama 2-3 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda sisplatin isimli başka bir ilaç daha verilebilir.

Pankreas kanserinde, 7 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 1 hafta ara verilir. Ardından 3 hafta boyunca, haftada 1 enjeksiyon yapılır ve 1 hafta ara verilir.

Meme kanserinde, 2 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda paklitaksel isimli başka bir ilaç daha verilebilir.

Over kanserinde, 2 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda karboplatin isimli başka bir ilaç daha verilebilir.

Aşağıdaki tablo takip eden iki "tedavi periyodunu" göstermektedir ve her bir periyod 3 enjeksiyon ve 1 hafta ara içermektedir.

İlk Enjeksiyon İkinci Enjeksiyon

■ Üçüncü enjeksiyon Ara

İlk enjeksiyon

■ İkinci Enjeksiyon

‘ Üçüncü enjeksiyon Ara

1.

Hafta

2.

Hafta

3.

Hafta

4.

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

Hafta

İlk tedavi periyodu

İkinci tedavi periyodu

Size hastalığınıza bağlı olarak, ikiden daha fazla tedavi periyodu uygulanabilir.

Bu ilaç size yalnızca eğitimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır (Bkz. İlacı uygulayacak sağlık personeli için bilgiler). GEMKO sadece damar içi uygulama içindir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer hastanede yatan hasta değilseniz, ilacınızı zamanında uygulatmayı unutmayınız. Doktorunuz GEMKO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş özel "tedavi periyotları" ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir.

Eğer GEMKO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GEMKO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GEMKO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GEMKO ile doz aşımı durumunda kemik iliği baskılanması (miyelosupresyon), el ve parmaklarda özellikle geceleri ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma ve ağrı (parestezi) ve şiddetli kızartı, kaşıntı (raş) gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Bu gibi belirtilerde, doktorunuz tarafından kan sayımlarınız izlenmeli, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

GEMKO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulattırmayınız.

GEMKO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş, hastalığınıza özel "tedavi periyotları" ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir. Bu nedenle doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, GEMKO tedavisini durdurmayınız. GEMKO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.

GEMKO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GEMKO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

GEMKO’nun içeriğindeki yardımcı maddelere ve gemsitabine karşı alerjiniz var ise;

Son bir hafta içerisinde radyoterapi gördüyseniz,

GEMKO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek yetmezliğiniz veya bir böbrek hastalığınız var ise

Karaciğer yetmezliğiniz, sarılık, alkolizm veya siroz hastalığınız var ise

Kemik iliği fonksiyon bozukluğunuz var ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GEMKO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GEMKO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• GEMKO gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• GEMKO ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

GEMKO’nun hafif ve orta derecede yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Bu tür şikayetleriniz var ise araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz.

GEMKO Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 200 mg’lık dozunda yaklaşık 27 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Gemsitabin fluorourasilin etki ve/veya seviyesini arttırabilir. Fluorouasil içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Gemsitabin bleomisinin akciğer yan etkilerini arttırabilir. Bleomisin içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Gemsitabin ile radyoterapi tedavisinin birlikte (kombine) kullanımında zehirleyici (toksik) yan etkiler oluşmuştur. GEMKO tedavisine radyoterapiden en az 1 hafta sonra veya radyoterapinin etkisi tamamen geçtikten sonra başlanılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GEMKO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.