Gelofusine İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

GELOFUSINE nedir ve ne için kullanılır?

• GELOFUSİNE bir plazma hacmi tamamlayıcısıdır. Ürün içerisinde bir tür jelatin etken madde olarak bulunur. Bu da, kan dolaşımından kaybolan sıvı kayıplarının yerine konması anlamına gelmektedir.

• Berrak, renksiz veya hafif sarımtırak, steril (mikropsuz) bir çözeltidir.

• 500 ml’lik polietilen şişeler içinde kullanıma sunulmaktadır.

• GELOFUSİNE örneğin ameliyat, kaza veya yanıklar sonucunda gelişen kan ve vücut sıvısı kaybı durumlarında bunları yerine koymak için kullanılır.

• Ayrıca, kalp-akciğer makinesi veya diyaliz kullanımı sırasında dolaşan kan hacmini tamamlamak için infüzyonluk diğer sıvılarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

• Düşük kan hacminin (hipovolemi), düşük kan basıncı ve şokun tedavisinde ve önlenmesinde de kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GELOFUSINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.

Seyrek:

• Kurdeşen, ürtiker gibi hafif alerjik deri reaksiyonları

• Nefes almada zorluk, hırıltılı soluma, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, terleme, göğüs veya boğaz darlığı, karın ağrısı, yüzde ve boyunda şişlik içeren diğer alerjik (anafılaktoid) reaksiyonlar

Çok seyrek:

• Kalp atışının hızlanması

Kan basıncının düşmesi, sersemlik, istemsiz idrar kaçırma, ciltte ve mukoz membranlarda (Vücudun ağız, burnun içi, mide, barsak, vajina, akciğerler gibi alanlarını döşeyen zar) mavi renk oluşumu (siyanoz diye adlandırılan) ve son derece seyrek durumlarda bilinç kaybı ve kollaps gibi şiddetli alerjik reaksiyonlar

Diğer yan etkiler:

Yaygın olmayan:

• Kısa süren hafif ateş

Çok seyrek:

• Ateş, titreme

GELOFUSINE Nasıl Kullanılır?

Uygulanan doz başlangıçta ortalama 500 ila 1000 ml’dir, şiddetli kan kaybı durumunda daha yüksek dozlar uygulanmalıdır.

Ne kadar sürede ne kadar çözeltiye ihtiyacınız olduğu, kan veya sıvı kayıbınıza ve genel durumunuza bağlıdır.

Tedaviniz sırasında doktorunuz testler yapacaktır (örn. kanınızda ve kan basıncınızda) ve GELOFUSİNE dozu ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. Gerektiğinde size kan veya kırmızı kan hücreleri verilebilir.

Doktorunuz alerjik reaksiyonu mümkün olduğu kadar erken fark etmek için, çözeltinin ilk 20 30 mİ’sini yavaş verecektir.

GELOFUSİNE damar içine yerleştirilen küçük bir borudan damla yolu ile uygulanır.

Basınçlı infüzyon durumunda, ambalajdaki ve serum setindeki tüm hava, çözelti uygulanmadan önce çıkartılmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

■ (r) •

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

GELOFUSİNE yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

GELOFUSİNE böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer GELOFUSİNE in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GELOFUSINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer çok fazla GELOFUSİNE aldıysanız, yüksek kan hacmi(hipervolemi), dolaşım yüklemesi ve kan bileşenlerinin dengesizliğine neden olabilir.Aşağıdaki belirtileri fark edebilirsiniz:

• Kalp ve akciğer fonksiyon bozukluğu

• Başağrısı, solunum güçlüğü, şahdamarında kan birikimi

Eğer doz aşımı görülürse, doktorunuz size gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

GELOFUSİNE ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GELOFUSINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

GELOFUSİNE doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.

* CSi

GELOFUSİNE ile tedavi sonlandırıldığındakı oluşabilecek etkiler

Tedavi sadece doktor kontrolü altında sonlandırılacağından, istenmeyen etkilerin oluşması beklenmez.

GELOFUSINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GELOFUSINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer

• Jelatine veya bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

• Dolaşan kan hacminiz çok fazla ise.

• Vücudunuzda sıvı fazlalığı var ise,

GELOFUSİNE i kullanmayınız.

GELOFUSINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Astım gibi alerjik hastalığınız varsa, alerjik reaksiyon yaşama riskiniz artabilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz durumunuza özellikle dikkat edecektir:

• Kalp problemleri,

• Yüksek kan basıncı,

• Akciğerlerde sıvı toplanması,

• Şiddetli böbrek problemleri varsa,

büyük miktarda sıvının damar içine infüzyon olarak verilmesi, durumunuzu olumsuz yönde etkileyebilir.

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda da özellikle dikkatli olacaktır:

• Kanınızın pıhtılaşması şiddetli bir şekilde zarar gördüyse

• Vücudunuzda doku şişmesi ile birleşen, su ve tuz tutuluması varsa

Çocuklarda

Çocuklarda GELOFUSİNE ‘in kullanımı hakkında deneyim azdır. Doktorunuz bu ilacı çocuğunuza sadece çocuğunuzun iyileşmesi için mutlaka gerekli olduğunu düşündüğünde verecektir.

Tüm plazma tamamlayıcılar alerjik reaksiyon oluşturmak için hafif bir risk taşımaktadır. Bu alerjik reaksiyonlar, genellikle hafif veya orta derecede olup, çok nadir durumlarda şiddetli olabilmektedir. Astım gibi bilinen alerjik durumları olan hastalarda böyle reaksiyonların görülme sıklığının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, özellikle infüzyonun başlangıcında, sağlık personeli tarafından yakından izleneceksiniz.

Siz GELOFUSİNE’i alırken, kan değerleriniz izlenecektir.

GELOFUSINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GELOFUSINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyor ya da hamileliği planlıyorsanız, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz. Olası alerjik reaksiyonlara bağlı olarak, hamilelik sırasında bu ilacın kullanımından sakımlmalıdır.Yine de doktorunuz, klinik durumunuz GELOFUSİNE almanızı gerektiriyorsa bu ilacı size verecektir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

’ (R)

Geçerli deği1. GELOFUSİNE yatan hastaya doktor kontrolü ve gözleminde verilmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araç ve makine kullanması mümkün değildir.

*

GELOFUSINE Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak her 500 ml’sinde 680 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer belirli su giderici ilaçlar (diüretikler) veya kortizon gibi sodyum tutulmasına neden olan ilaçları kullanıyorsanız veya size bu ilaçlar veriliyorsa (örneğin spironolakton, triamteren, amilorid; captopril veya enalapril gibi ACE-inhibitörleri), doktorunuzu özellikle bilgilendirmelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GELOFUSINE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.