Gastrodex Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

GASTRODEX nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GASTRODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LANSODEX’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalın bağırsak iltihabı

• Ağız iltihabı

• Stevens-Johnson sendromu

• Iyell sendromu

• Anafilaktik şok

• Kolesterol artışı ve trigliserit düzeylerinde artış

• Kanda sodyum düzeyinde artış

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LANSODEX’e karşı ciddi aleminiz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kansızlık

• Uykusuzluk, halisülasyon görme, sersemlik

• Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi

• Şuur bulanıklığı

• Titreme

• Görme bozukluktan

• Dil iltihabı

• Yemek borusunda pamukçuk oluşması

• Pankreas yangısı

• Tat alma bozukluğu

• Karaciğer iltihabı

• Sanlık

• Deri kanaması

• Deri altında kan lekeleri oluşması

• Ağızda ve vücudun diğer alanlannda su toplaması

• Güneş ışığına duyarlılık

• Erkeklerde memelerin normalden daha büyük ölçülerde büyümesi

• Yüksek ateş

• Aşın terleme

• Deri altı aleıjik rahatsızlıklar

• Cinsel güçsüzlük

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Depresyon

Vücutta sıvı toplanması Huzursuzluk Baş dönmesi Tat alma bozukluğu Saç dökülmesi İştahsızlık Baş ağrısı Mide bulantısı Karın ağrısı Kabızlık Kusma Şişkinlik

Ağız veya boğaz kuruluğu Deri döküntüleri Kaşıntı

Güçsüzlük, kırgınlık

LANSODEX kullanımı ile laboratuar testlerinde değişiklikler olabilir. Testleri yapan kişiyi ve doktorunuzu aldığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.

Bunlar LANSODEX’in hafif yan etkileridir.

GASTRODEX Nasıl Kullanılır?

 • Eğer LANSODEX’i günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aym saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer LANSODEX’i günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.
 • Yetişkinler için önerilen dozlar şöyledir:

  Mide ülseri:

 • 4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg On iki parmak bağırsağı ülseri:

 • 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg, idame tedavisi günde 1 defa 15 mg’dır.
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde:

 • 4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg Gastroözefageal reflü hastalığında:

 • 4 ya da 8 hafta boyunca günde bir defa 30 mg Zollinger-Ellison sendromu:

  • Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 2 defa 90 mg uygulanabilmektedir.

 • On iki parmak bağırsağı ülseri tekrarı riskini azaltmak için Helicobacter pylori tedavisinde:

 • Üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat arayla) 30 mg
 • LANSODEX, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. İkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süreyle günde 3 kez (8 saat arayla) 30 mg LANSODEX ile 1 g amoksisilin birlikte uygulanır.

  Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  12-17 yas arası hastalar:

  GastroÖzofageal reflü hastalığında tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde 1 kez 15 mg’dır. Erozif özofajitte tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar günde bir kez 30 mg’dır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

  Özel kullanım durumlan

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

  Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmektedir.

  Eğer LANSODEX’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  GASTRODEX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

  LANSODEDCden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GASTRODEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LANSODEX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  LANSODEX kullanımının sonlandınlması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

  GASTRODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GASTRODEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • LANSODEX içeriğindeki etkin ya da yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa,

  GASTRODEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Tedaviniz sırasında herhangi bir aleıji gelişirse (deri döküntüsünden ciddi solunum

  yetmezliğine kadar değişebilir)

 • Tedavi sırasında herhangi bir ciddi enfeksiyon gelişirse,
 • Tedavi sırasında veya tedavi bittikten sonra uzun süreli kanlı veya kansız ishaliniz
 • olursa,

 • Bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsanız,
 • Tedavi sırasında deri döküntüleri ile birlikte ateşiniz yükseliyorsa,
 • idrar yaparken yanma, ağrı meydana geliyorsa (kum döküyor olabilirsiniz)
 • Karaciğer bozukluğunuz varsa
 • 65 yaşın üzerinde iseniz ve özellikle karaciğer, böbrek işlevlerinizde azalma olduğu söylenmişse
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız

  GASTRODEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  LANSODEX aç kamına alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe emzirme döneminde LANSODEX’i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LANSODEX’in araç ve makine kullanımı gibi dikkat isteyen eylemler üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  GASTRODEX Etken Maddesi Nedir?

  LANSODEX’in içeriğinde şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Mide koruyucusu olan sukralfat ile birlikte alınırsa etkisi azalabileceğinden aralarında en az 30 dakika zaman bırakarak kullanınız.
 • Mantar hastalıklarında kullanılan ketokonazol, antibiyotik olan ampisilin esterleri, kansızlık tedavisinde kullanılan demir tuzlan ve kalp yetmezliğinde kullanılan digoksinin emiliminde azalma meydana getirebilir.
 • Ketokonazol ve itrakonazol gastrointestinal sistemde gastrik asit artmasına sebep olacağından lansoprazol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yapılan çalışmalarda, aids tedavisi için kullanılan atazanavir ile birlikte kullanıldığından ciddi bir indirgenme söz konusu olduğundan atazanavir ile birlikte kullanılmaz.
 • • Lansoprazol, akciğer rahatsızlıklarında kullanılan teofilinin plazma konsantrasyonlarında azalmalara yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.

 • Lansoprazol, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan tacrolimusun plazma konsantrasyonlarında artışa yol açtığından dolayı birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
 • Depresyon tedavisinde kullanılan flovoksamin, lansoprozolün plazma konsantrasyonlarını yükselteceğinden birlikte kullanım durumlarında doz azaltma durumu söz konusu olabilir.
 • Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  GASTRODEX prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.