Gamaflex Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

GAMAFLEX nedir ve ne için kullanılır?

 • GAMAFLEX tablet formunda bir ürün olup, merkezi (beyin ve omurilik sistemi üzerinden) etkili kas gevşeticiler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.
 • Beyaz renkli ve film kaplı her bir tablet etkin madde olarak 400 mg fenprobamat içermektedir. GAMAFLEX 40 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmaktadır.
 • GAMAFLEX, kas spazmının {istemsiz kasılmanın) neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın (istemsiz kasılmanın) giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GAMAFLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa GAMAFLEX’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciddi deri döküntüleri,
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAMAFLEX ‘e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kol ve bacaklarda yanma, karıncalanma, uyuşma ve iğnelenme hissi (parestezi),
 • Sarhoş gibi yürüme (ataksi),
 • Görme bozukluğu,
 • Endişe ve tedirginlik hali (anksiyete),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Deri döküntüleri,
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Uyku hali,
 • Halsizlik,
 • Yorgunluk,
 • Kusma,
 • Bulantı,
 • ishal,

Bunlar GAMAFLEX’in hafif yan etkileridir.

GAMAFLEX Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günde üç kez 1-2 tableti tok kamına alınız.

Tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir. Günlük doz 2,4 g’ı aşmamalıdır.

GAMAFLEX sadece oral yoldan (ağız yolu ile) alınır. GAMAFLEX tabletleri yemeklerden sonra 1 bardak su ile çiğnemeden yutunuz.

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz GAMAFLEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. İlacın dozu ve kullanım süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa GAMAFLEX’i kullanmayınız.

Eğer GAMAFLEJ^’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GAMAFLEX

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

GAMAFLEJa* ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GAMAFLEX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAMAFLEX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

GAMAFLEX ile tedavi sonlandmldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

GAMAFLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAMAFLEX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Fenprobamat ya da türevlerine karşı alerjiniz var ise,
 • Hamileyseniz,

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Doktorunuz sizde myastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) veya porfiri adı

verilen hastalıkların bulunduğunu söylemiş ise,

 • Solunum yetmezliğiniz varsa, GAMAFLEX’i kullanmayınız.

GAMAFLEX tedavisi esnasında alkol kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX çocuklarda kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

Kullandığınız başka bir ilaç var ise (örneğin merkezi sinir sistemim baskılayan ilaçlar ve ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi),

 • Alkol kullanıyor iseniz,
 • Epilepsi (sara) hastalığı geçmişiniz varsa,
 • Aşın üzüntü ya da keder, ilgi kaybı, uyku sorunlan, iştah kaybı, suçluluk düşüncesi ümitsizlik, kendini değersiz hissetme gibi depresyon (ruhsal çökkünlük) belirtileri gösteriyorsanız,
 • Kas zayıflığınız var ise GAMAFLEX i, kullanırken dikkatli olunuz.

Hekim tarafından önerilen dozdan daha uzun süreli veya daha yüksek dozda, kısa süreli kullanıldığında GAMAFLEX’ in bağımlılık yapma riski vardır.

GAMAFLEX mide mukozasını (midenin iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten dokular) tahriş etmediğinden ve midenin asit salgısını arttırmadığından, mide ve on iki parmak bağırsağı ülseri (peptik ülser) olan hastalarda da kullanılabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GAMAFLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

GAMAFLEX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmana planlıyorsanız doktorunuzla konuşmacısınız. Hamile olmanız durumunda GAMAFLEX’i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız GAMAFLEX i kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

GAMAFLEX fiziksel ve zihinsel kabiliyeti etkileyebileceğinden araç ve iş makinesi kullananlar ile yüksekte ve dikkat gerektiren hassas işlerde çalışanlarda kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX Etken Maddesi Nedir?

GAMAFLEX 4.65 mg sodyum lauril sülfat ve 9.0 mg kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle bu yardımcı madde için herhangi bir uyan gerekmemektedir.

GAMAFLEX laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle alkol veya aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

 • Anksiyete (endişe, kaygı ve tedirginlik hali) ve uykusuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (santral sinir sistemi depresanlan)
 • Ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar (psikotropik ilaçlar)
 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi oral antikoagulanlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.