Gadotu İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

GADOTU nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilaç sadece tanı içindir.

GADOTU, beyin veya omurganın, ayrıca, tüm vücudun (baş ve boyun bölgesi, kalp dahil toraks boşluğu, kollar ve bacaklar, karın boşluğundaki prostat, mesane, pankreas ve karaciğer organları, böbrekler, kadınlarda meme, kas-iskelet sistemi ve kan damarları gibi) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği ile tetkiki için kullanılan bir üründür.

GADOTU bazı tıbbi durumların daha açık şekilde görülmesine yardımcı olabilir. Bu, doktorun bu durumları daha kolay anlamasına ve incelemesine yardımcı olur. Böylece tanı koymak için daha fazla bilgi sağlanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar için olduğu gibi, GADOTU da yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler tüm hastalarda ortaya çıkmaz.

Yaygın (100’de birden daha fazla, 10’da birden daha az kişide görülen yan etkiler):

 • Sıcaklık, soğukluk veya lokal basınç şeklinde hissedilen, enjeksiyon ile bağlantılı geçici rahatsızlık
 • Enjeksiyon yerinde geçici ağrı hissi
 • Başağrısı
 • Bulantı

Yaygın olmayan (1000’de birden daha fazla, 100’de birden daha az kişide görülen yan etkiler):

 • Alerji benzeri cilt ve muköz membran etkileri, aşırı duyarlılık
 • Baş dönmesi
 • Karıncalanma duyusu
 • Tat duyusunda geçici değişiklik
 • Kusma
 • İshal
 • Yüz bölgesinde ani kızarma (albasması)
 • Kaşıntı

Seyrek (10.000’de birden daha fazla, 1.000’de birden daha az kişide görülen yan etkiler):

 • Koku duyusunda geçici değişiklik
 • Kramplar
 • Uykulu dalgınlık hali
 • Solunum güçlüğü
 • Eklemlerde ağrı
 • Bazı kaslarda sarsıntılı kasılmalar
 • Anksiyete (kaygı)
 • Görme bozuklukları
 • Göğüs ağrısı.
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Öksürük
 • Döküntü ve ürtiker
 • Yüzde şişme dahil şişlikler
 • Ateş
 • Titreme

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen):

 • Nefrojenik sistemik fıbrozis bildirimleri mevcuttur (ciltte kalınlaşmaya yol açar ve yumuşak dokuları ve iç organları etkileyebilir)
 • Anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar
 • Hızlı nabız
 • Hapşırma
 • Boğazda irritasyon
 • Şiddetli solunum güçlüğü

Anjiyoödem denilen tıbbi duruma ait aşağıdaki belirtiler oluşursa hemen doktorunuza başvurunuz:

 • Yüzde, dilde veya boğazda (farinkste) şişlik
 • Yutma güçlüğü
 • Döküntü ve nefes almakta güçlük

Aleıjik reaksiyonların çoğunluğu enjeksiyondan sonraki yarım saat içinde ortaya çıkar. Seyrek olarak yan etkiler saatler veya günler sonra ortaya çıkabilir.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GADOTU Nasıl Kullanılır?

Enjekte edilen miktar, kilonuza ve vücudunuzun hangi bölümünün inceleneceğine göre değişir. Normal doz 0.2 ml/kg vücut ağırlığı veya bazen 0.6 ml/kg vücut ağırlığına kadardır. 100 kg’dan daha ağır olsanız bile, normal koşullarda, 20 nakden ve bazı durumlarda 60 mİ’den fazla doz almanız söz konusu olmayacaktır.

Özel hasta gruplarında doz belirlenmesi:

Eğer ağır böbrek rahatsızlığınız varsa veya karaciğer nakli olan veya karaciğer nakli olmak üzere bir hasta iseniz, size GADOTU uygulanmamalıdır. GADOTU, 4 haftalıktan daha küçük bebeklere de uygulanmamalıdır.

Orta derecede böbrek sorunlarınız varsa, size tetkik sırasında, sadece bir doz GADOTU uygulanmalıdır. Bu durumda, eğer gerekiyorsa, size ikinci bir enjeksiyon en az 7 gün sonra yapılabilir.

1 yaşma kadar olan bebeklerde böbrek işlevleri tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu nedenle bu yaş grubundaki bebeklere sadece tek doz enjekte edilmelidir. İkinci bir enjeksiyon gerekiyorsa, ilk enjeksiyondan sonra en az 7 gün geçmiş olmalıdır.

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

65 yaşında veya daha yaşlı bir hasta iseniz, dozunuzda ayarlama yapılması gerekmez, ancak, böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için size bir kan testi yapılacaktır.

GADOTU MR tetkiki öncesinde veya sırasında, genellikle tek bir enjeksiyon şeklinde venlerinizden birine uygulanacaktır. Ek teşhis bilgilerine ulaşmak için bazen ikinci bir enjeksiyonun daha uygulanması gerekebilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GADOTU

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaç doktor kontrolünde ve klinikte uygulanacaktır.

GADOTU Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

GADOTU uygulamasının ne zaman yapılacağı konusunda doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Bu ilaç size doktor kontrolünde, bir klinikte uygulanacaktır.

GADOTU Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

GADOTU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GADOTU Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelik sırasında GADOTU kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren bir anne iseniz veya emzirmeye başlamak üzereyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz. İlacın verilmesinden önce meme vermeye ara veriniz ve GADOTU’nun verilmesinden en az 24 saat sonrasına kadar yeniden meme vermeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Görüntüleme işleminden sonra mide bulantısı meydana gelebileceğinden, araba kullanmayınız.

GADOTU Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 1 mLTik dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

GADOTU enjeksiyonu ile aynı gün veya enjeksiyon sonrasındaki 1224 saat içinde kan numunesi verecekseniz bunu doktorunuza bildiriniz. GADOTU, kandaki elektrolitlerin (örn. demir ve kalsiyum) ölçülmesi için yaygın olarak kullanılan bazı yöntemlerle etkileşir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.