Fusidas Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

FUSIDAS nedir ve ne için kullanılır?

FUSİDAS 20 g’lık alüminyum tüplerde sunulan, beyaz veya hemen hemen beyaz, homojen görünüşlü kremdir.

FUSİDAS’ın etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUSIDAS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FUSIDAS’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUSİDAS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Cilt döküntüleri
  • Ciltte yanma, batma hissi
  • İrritasyon
  • Kuruma

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma ‘Bunlar FUSİDAS’ın hafif yan etkileridir.’

FUSIDAS Nasıl Kullanılır?

Yaşlılarda Kullanımı

FUSİDAS lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

FUSİDAS cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

FUSİDAS’ın çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

FUSİDAS’ın yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

Eğer FUSİDAS’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FUSIDAS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FUSİDAS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUSIDAS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

FUSİDAS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

FUSIDAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUSIDAS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
  • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
  • Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUSİDAS kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  • Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında
  • Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FUSIDAS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FUSIDAS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUSİDAS’ın gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUSİDAS’m emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

FUSİDAS merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç ve makine kullanımı konusunda bir etki yaratması olası değildir.

FUSIDAS Etken Maddesi Nedir?

Butilhidroksitoluen ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

FUSİDAS için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.