Fungizone Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

FUNGIZONE IV nedir ve ne için kullanılır?

FUNGIZONE sİstemik kullanılan antüungaller olarak adlandırılan, mantar hastalıklarına karşı etkili bir ilaç grubuna dahildir.

FUNGIZONE, 1 adet renksiz cam flakon (küçük şişe) ambalaj ile kullanıma sunulmaktadır. Her bir flakonda susuz topaklar halindedir, enjeksiyonluk steril su ile çözündürüldükten sonra çözelti oluşur,

FUNGIZONE, bazı mantar türlerinin neden olduğu ciddi enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.

FUNGIZONE, bakterilere karşı uygulanan etkili tedaviye cevap vermeyen, inatçı bağışık bozukluğu olan ateşli hastalara uygulanabil ir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUNGIZONE IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUNGIZONE’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyonlar (yüzde, dilde veya dudakta şişme, ciltte şiddetli kaşıntı veya döküntü,

. nefes almada güçlük)

Kalp durması, kalp ritm bozukluğu, ventriküler fibrilasyon (kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu) dahil kalp yetmezliği Kanın pıhtılaşmasında bozukluklar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUNGIZONE*a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaldlerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kansızlık

Böbrekle ilgili işlevlerde azalma dahil bazı kusurlar

Enjeksiyon yerinde toplardamar iltihabı ya da toplardamarıarm iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu ile birlikte ya da tek başına ağrı

Geçici denge kaybı

Yüksek veya düşük tansiyon Konvülsiyonlar (bayılma, sara benzeri nöbet)

El ve ayaklarda hissizlik, ağrı veya titreme İşitme kaybı

Bulanık ya da çift görme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdaldlerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

İştahsızlık Bulantı, kusma İshal

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu Karın ağnsı (kramplı epıgastrik ağrı)

Ateş (bazen tedaviye başlandıktan sonra 15 ila 20 dakika içinde ortaya çıkan titremeler ile beraber)

Keyifsizlik Kilo kaybı Kulak çınlaması Başağrısı

Kaslarda ve eklemlerde ağrı Azalmış zihinsel durum Sıcak basması

Bunlar Fungizone’un hafif yan etkileridir.

FUNGIZONE IV Nasıl Kullanılır?

Günlük doz vücut ağırlığına göre belirlenir ve 0,25-1,5 nıg/kg aralığında değişir. Doktorunuz hastalığınız ve vücut ağırlığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz, ilaca bağlı yan etkileri azaltmak için size aşağıdaki ilaçlardan verebilir.

-mide bulantısı veya kusmayı durdurucu ilaçlar -aspirin

-alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (aııtihistaminik)

-koıtikosteroid leı*

-kan pıhtılaşmasını Önleyen ilaçlar (antikoagülan)

Daha fazla bilgi için bu kullanma talimatının sonunda yer alan ve sağlık personeli için hazırlanmış olan açıklamaları okuyabilirsiniz.

Uygulama sildiği ve süresi:

Bu ilaçla tedaviye başlamadan önce size bir deneme dozu verilebilir.

Enfeksiyonun tamamen ortadan kaldırılabilmesi için tedaviniz birkaç ay sürebilir. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Yavaş (2-4 saat) damar içine uygulama yöntemiyle kullanılmalıdır.

FUNGIZONE, sadece damar içine ve sağlık eğitimi olan personelin yakın gözlemi altında uygulanmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Amfoterisin B’ııin çocuklarda güvenlüiği ve etkililiği, uygun kontrollü araştırmalarla saptanmamıştır,

Yaşlılarda Kullanımı

FUNGIZONE’un 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer FUNG1ZONE ‘un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FUNGIZONE IV

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dozaj programı hastalığınıza ve vücut ağırlığınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ancak size çok fazla dozda FUNGIZONB verildiğini düşünüyorsanız doktorunuzla veya diğer sağlık personeliyle temasa geçiniz.

FUNGIZONB doz aşımı, ölümcül ani kalp duması ile sonuçlanabilir,

FUNGIZONE IV Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

FUNGIZONE sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUNGIZONE ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler Tedavi sonlaııdırıldığmda oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

FUNGIZONE IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNGIZONE IV Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

« Amfoterisin B’ye veya ilacın, diğer bileşenlerine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

FUNGIZONE IV Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

« Böbrek veya karaciğer ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özellikle ön uygulamada» reçete edilen dozun 1.5 mg/kgh geçtiği durumlarda ürün ismini ve dozunu kontrol ediniz.

« PUNGIZONE ile tedaviniz süresince böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınız düzenli olarak takip edilmelidir.

FUNGIZONE IV İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FUNGIZONE IV İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz; ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse PUNGIZONE kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktonmuza veya eczacınıza danışınız.

FUNGIZONE’un etkin maddesinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

Araç ve makina kullanımı

FUNGIZONE’un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak bazı kişilerde bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bu nedenle, bulantı ve kusma olması durumunda araç veya herhangi bir makina kullanmayınız.

FUNGIZONE’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol ( 23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder, yani esasında "sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer,

* Böbrek üzerinde etkisi olan ilaçlar (sisplatiıı, pentamidin, aminoglikozitler, siklosporin gibi) alıyorsanız

« Kortikosteroidler (beki ametazon) ve kortikotropin kullanıyorsanız o Kandaki potasyum eksikliğinin toksısiteye neden olabileceği ilaçlar; (kas gevşeticiler (baklofen, daııtrolen, diazepam), dijital glikozitler ( digoksin) ve antiaritmik ilaçlar gibi) alıyorsanız

« Flusitosin (mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) alıyorsanız Kansere karşı etkili bir ilaç kullanıyorsanız ( metotreksat, sisplatin, siklofosfamid)

» Eğer lökosit (akyuvar) traıısfüzyonu (tüm kan veya kan bileşenlerinin damardan verilmesi) adı verilen özel bir transfuzyon size yakın bir zamanda verilmişse lütfen doktorunuza danışın.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FUNGIZONE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.