Fucitec Krem Ne İçin Kullanılır?

İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz taralından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 21 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Yetişkinlerde normal doz, günde üç kez bir tablettir. 8 saatte bir kullanılır.

Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yutulmalıdır.

Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek kullanılmalıdır.

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer Fucitec’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fucitec’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fucitec Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fucitec ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Uzun süreli Fucitec kullanımında sarılık görülebilir, tedavi sonlandırıldığında düzjelir.

Fucitec Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıl ığınız varsa kullanmayınız.

Fucitec Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa

Sarılık iseniz dikkatli kullanınız.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Fucitec Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fucitec, hamilelik döneminde, bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Fucitec Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fucitec, emzirme döneminde anne sütüne çok az miktarda geçtiğinden zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Fucitec’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Fucitec Kullanılır mı?

Kaslarda güçsüzlük, ağrıya ve nadiren iskelet kası hastalığına (rabdomiyoliz) yol açabileceğinden kan kolestrolünü düşüren ilaçlar ile,

Linkomisin, rifampisin gibi antibiyotikler ile,

AIDS tedavisinde ve korunmasında kullanılan çeşitli ilaçlar ile,

Kanı sulandıran ilaçlar ile,

Bağışıklık sistemine etki eden siklosporin adlı ilaç ile birlikte kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fucitec’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. yan etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Cildinizde veya gözünüzün akında sarılık
  • Vücudunuzda çürük veya sebepsiz kanamalar
  • Yutma güçlüğü, ciddi döküntü ve yüz-boyun şişmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Hafif mide-bağırsak şikayetleri, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, hazımsızlık.
  • Tekrarlayan ağız aftları, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyonlar
  • Hafif alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık,
  • Baş ağrısı, baş dönmesi
  • Bulanık görme

Bunlar Fucitec’in hafif yan etkileridir.

Fucitec Nasıl Kullanılır?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.