Forza İlaç Ne İçin Kullanılır?

Forza, şurup formunda bir ilaçtır. Forza şurup sütlü vanilya kokulu, berrak ve koyu pembe renklidir.

Forza, bir ağrı kesici, ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin HCl) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

Forza, 100 ml’lik çocuk korumalı polietilen kapaklı, amber renkli cam şişede 5 ml’lik dereceli ölçeği ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

Forza, grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtileri azaltır.

Forza’nın Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Forza’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Forza’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • Deri döküntüleri gibi alerjik cilt reaksiyonları
 • Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 • Eritem multiform (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
 • Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) veya hızlanma, çarpıntı
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)
 • Karaciğer işlev bozuklukları
 • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
 • Astım ve nefes darlığı
 • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri ortaya çıkarsa, çocuğunuzun Forza’ya karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
 • Üst solunum yolu hastalık belirtileri
 • Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, ishal, ağız kuruluğu
 • Sinirlilik, uykusuzluk
 • Kas zayıflığı ve titremesi

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Mide-bağırsak kanaması, mide-bağırsak bozuklukları
 • Uyuşukluk, sersemlik
 • Yorgunluk, telaş hali, huzursuzluk
 • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı
 • İdrar yapmada zorlanma
 • Erkek hastalarda idrar yapamama (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu hazırlayıcı faktör olabilir)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayım değişiklikleri
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)
 • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma
 • İştahsızlık
 • Depresyon, kabuslar
 • Baş dönmesi, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), konsantre olamama
 • Hayal görme (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi uyarım belirtileri
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması
 • Halsizlik, göğüs sıkışması
 • Kan basıncı artışı
 • Sarılık dahil hepatit
 • Anksiyete (endişe)

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), uykusuzluk, titreme
 • Baş ağrısı
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen yatışma hali, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker
 • Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
 • Metabolik fonksiyonun endokrin ve diğer düzenleyicileri üzerindeki etkileri
 • Sinirlilik, irritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk ve heyecanlanma
 • İnsomnia (uykusuzluk)
 • Kan basıncının (özellikle hipertansif hastalıklarda) yükselmesi, refleks bradikardi (kan basıncındaki anormal yükselişi önlemek için kalp atım hızının yavaşlaması)
 • Bulantı, kusma
 • Miksiyon (idrar yapma) başlangıcında zorlanma ve damla, ağrılı idrar yapma bildirilmiştir.
 • Midriyazis (göz bebeğinin aşırı derecede genişlemesi), akut açılı glokom (kapalı açılı göz tansiyonu) olanlarda görülmesi daha olasıdır.
 • Alerjik reaksiyonlar (ör: raş (deri döküntüsü), ürtiker (kurdeşen), alerjik dermatit (cilt döküntüsü)), diğer sempatomimetiklerle (sempatik sinir sisteminin yaptığına benzer etkiler meydana getiren ilaçlar) oluşabilecek çapraz duyarlılığın dahil olduğu hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonlarıdır.
 • Dizüri (güçlükle veya ağrıyla idrar yapma), üriner retansiyon (idrar yapamama), bu daha çok mesane çıkış obstrüksiyonuyla (tıkanmasıyla) meydana gelir, prostatik hipertrofi (prostat bezi büyümesi) gibi fenilefrin kalp atım hızında hafif bir artışa yol açabilir. Nadiren baş dönmesi, baş ağrısı, hipertansiyon ( yüksek tansiyon; kan basıncının normal değerlerin üstünde olması) ve huzursuzluk bildirilmiştir.

Forza Nasıl Kullanılır?

Forza’yı 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Forza ağız yoluyla kullanılır.

Forza’yı yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Eğer Forza ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

Forza ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Forza Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer Forza’nın bir dozunu çocuğunuza vermeyi unutursanız, hatırladığınız anda dozu veriniz ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Forza kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Forza Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya Forza’nın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjisi varsa,

Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı varsa,

Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığı varsa,

Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığı varsa,

Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi görüyorsa veya bu ilaçlarda gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

Mesane ya da bağırsaklarında tıkanıklık varsa,

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseri varsa,

Şeker hastalığı (diabetes mellitus)

Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi)

Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığı varsa,

Sara (epilepsi) hastasıysa,

Göz tansiyonu (glokom) varsa,

Feokromasitoma hastalarında,

6 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Forza Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer kullanan kişide

Kalp ritim bozuklukları, kalp-damar hastalıkları, kalp yetmezliği

Yüksek tansiyon,

Prostat büyümesi,

Böbrek yetmezliği,

Tiroid fonksiyon bozukluğu,

Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu veya Torsades de Pointes),

60 yaş üzerindeyseniz

Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyor ya da son 2 hafta içinde kullanılmışsa,

Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

Ameliyat durumunda Forza kullanımdan kaçınılmalıdır.

Forza kansızlık, akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamol ilk kez kullanılıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen bir kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Parasetamol, klorfeniramin maleat ve fenilefrin HCl içeren diğer ilaçların Forza şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromu varsa,

Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

Kemik iliğinde işlev bozukluğu varsa

Forza etkin maddelerinden parasetamol akut yüksek dozda karaciğer üzerine ciddi zehirli (toksik) etki gösterir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Günlük alınan parasetamol dozunun 2 g’ı aşmaması gerekir.

Forza’yı kullanımı sırasında çarpıntı ya da kalp atışının hızlanması gelişirse, tedavi durdurulmalıdır.

Forza’yı önerilenden daha uzun ya da daha yüksek dozda kullanmayınız. Forza’yı önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde Forza kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.

Fenilefrinin de dahil olduğu sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlarda seyrek olarak beyinde iltihaplanma (ensefelopati)/ beyin damarlarının geçici daralması sendromu bildirilmiştir. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma ve görme bozukluğu gibi belirtileri olan bu durumda, Forza kullanımı hemen kesilmelidir.

Karın ağrısı, rektal kanama (dışkı bölgesinde kanama) gibi basur (hemoroid) gelişirse Forza kullanımı derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini farkederseniz doktorunuza danışınız:

Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

Çok fazla balgam oluşumu varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Forza İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Forza alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı
Forza uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

Forza Etken Maddesi Nedir?

Forza sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktor tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı intoleransı (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Forza 5 ml’sinde 3 mg sodyum ihtiva eder. Yani esasında sodyum içermez.

Forza, Ponceau 4 R Lake (E124) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Forza, propilen glikol içerir. Alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

Bu tıbbi ürün az miktarda -her 5 m1. de 100 mg’dan daha azetanol (alkol) içerir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Forza Kullanılır mı?

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Forza PEDİATRİK’in etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktora söyleyiniz:

Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa, Forza kullanılmamalıdır.

Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. metoklopramid gibi)

Antidepresan ilaçlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. rifampisin)

Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçları

Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır.)

Alkol

Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

Forza’yı burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Ör.maklobemid) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir.

Sarı kantaron (St. John’s Wort-Hypericum perforatum, hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılır)

Kardiyak glikozitlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergo alkoloitleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır.) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Forza sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını engeller, bu nedenle fenitoin zehirlenmesine neden olabilir.

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.