Fortum Nedir ve Yan Etkileri Nelerdir?

Fortum bir flakonluk ambalajlar halindedir.

Fortum, bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren bir ilaçtır.

Duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde tek başma veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılır. Bu enfeksiyonlar; şiddetli enfeksiyonlar (öm; menenjit-beyin zarı iltihabı, septisemi-bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan bir hastalık, bakteriyemi-bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi, karın zarı iltihabı, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki enfeksiyonlar ve yoğun bakım hastalannın enfeksiyonları), solunum yolları enfeksiyonları, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, idrar yollan enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan, sindirim sistemi enfeksiyonlan, kemik ve eklem enfeksiyonlan, diyaliz ile ilgili enfeksiyonlardır. Koruma amaçlı (ameliyatlardan sonra) olarak da kullanılır.

Fortum Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Fortum’u kendi kendinize uygulayamazsınız. Sağlık personelleri tarafından uygulanmalıdır.

Bu ilaç sağlık personeli tarafından damar içine ya da kas içine enjeksiyon ile uygulanır.

Çocuğun yaşına ve kilosuna göre doz ayarlanmalıdır.

80 yaşından büyük hastalar için günlük doz 3 mg’ı (3 adet Fortum) geçmemelidir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz varsa veya diyalize giriyorsanız doz ayarlanmasına gerek vardır.

Eğer Fortum’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yüksek dozlarda, ensefalopati (beyin hastalıklan), nöbet ve komaya neden olabilir. Kanınızdaki ilaç miktarı diyaliz ile azaltılabilir.

Fortum’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fortum Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fortum Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Fortum kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

Fortum kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fortum Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Seftazidim veya Fortum’un içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlı iseniz,

Fortum Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer, penisilin ve diğer beta laktamlara (antibiyotik çeşidi) karşı alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz,

Aminoglikozidler (antibiyotik çeşidi) veya etkin idrar söktürücüler (örneğin furosemid) gibi böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanırsanız böbrek fonksiyonlarınızı olumsuz etkileyebilir.

Eğer, böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,

Uzun süreli kullanımlarda mantar enfeksiyonları oluşturabilir, bu da ilacm kesilmesi veya gerekli önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Bu durumu düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fortum İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Bilinmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Fortum Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fortum gebeliğin ilk aylarında dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Fortum Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fortum anne sütüyle küçük miktarlarda atılır, bu yüzden emzirme dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Fortum Etken Maddesi Nedir?

Her bir flakon Fortum’da 118 mg sodyum karbonat vardır. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Fortum Kullanılır mı?

Böbrekler üzerinde zararlı etki gösteren bir ilaç kullanıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız olumsuz etkilenebilir.

Kloramfenikol (antibiyotik çeşidi) Fortum ile karşıt etki gösterir, etkinlikleri azalır.

Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Fortum Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fortum’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Fortum’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (yüzde, dilde, dudaklarda ya da vücudun diğer yerlerinde şişme, solunum güçlüğü, döküntü, kaşıntı)
 • Koma (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz Fortum almamış hastalarda)
 • Nöbet (böbrek bozukluğu olan ve uygun-düşük doz Fortum almamış hastalarda)
 • Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • İshal
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Enjeksiyon sonrası ağrı
 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • Mantar oluşumu
 • Baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı
 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Ateş

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kan hücresi sayısında azalmaya bağlı kansızlık, ateş, sık enfeksiyon gelişmesi
 • Ağızda kötü tat hissi
 • Ani alerjik reaksiyonlar (anafılaksi) (bronkospazm ve /veya hipotansiyon dahil)
 • Uyuşma
 • Sarılık
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde şişlik ve kızarıklıkla seyreden aşırı alerjik reaksiyon)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı
 • Toplardamar iltihabı veya toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 • Baş ağrısı, baş dönmesi

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.