Forsteo Mcl Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

FORSTEO nedir ve ne için kullanılır?

FORSTEO kemikleri güçlendirmek ve kemik yapımını uyararak kırık riskini azaltmak için kullanılan teriparatid etkin maddesini içermektedir.

FORSTEO cilt altına uygulanan (subkütan kullanım) berrak ve renksiz bir çözeltidir. Kullanıma hazır, kullandıktan sonra atılabilir kalemin içindeki kartuşta 28 doz için yeterli olan 2,4 mililitre çözelti içerir.

Bu ürün osteoporoz tedavisinde kullanılır. Osteoporoz, kemiklerinizin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine neden olan bir hastalıktır. Bu hastalık menopoz sonrası kadınlarda özellikle sık görülür ama erkeklerde de gelişebilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FORSTEO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FORSTEO’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Enjeksiyondan hemen sonra:

 • Nefes darlığı
 • Yüzde şişme
 • Döküntü
 • Göğüs ağrısı
 • Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (Anafilaksi)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin FORSTEO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir):

 • Kolda ağrı
 • Yaygın yan etkiler (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir):

 • Hasta hissetme
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kanda kolesterol düzeylerinde artış
 • Depresyon
 • Bacakta ağrı
 • Baygınlık geçirmek
 • Kalp atışlarında düzensizlik
 • Nefes almada zorluk
 • Terlemede artış
 • Kas krampı
 • Enerji kaybı
 • Yorgunluk
 • Göğüs ağrısı
 • Düşük tansiyon
 • Mide ekşimesi (ağrılı veya göğüs kemiğinin hemen altında yanma hissi)
 • Düşük hemoglobin veya alyuvar sayımı (anemi)
 • Yemek borusunda fıtık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir):

 • Kalp atışlarında hızlanma
 • Anormal kalp sesi
 • Nefes darlığı
 • Hemoroid (basur)
 • Kazara idrar kaçırma veya sızdırma
 • İdrara gitme ihtiyacında artış
 • Kiloda artış
 • Böbrek taşı
 • Kaslarda ve eklemlerde ağrı. Bazı hastalar hastaneye yatmalarına neden olan şiddetli sırt krampları veya ağrıları yaşamıştır.
 • Kan kalsiyum seviyesinde artış
 • Kan ürik asit seviyesinde artış
 • Alkalen fosfataz enziminde artış
 • Bazı insanlar enjeksiyon yerinin çevresinde deride kızarma, ağrı, şişme, kaşıntı, çürüme ve az miktarda kanama gibi rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu rahatsızlıklar birkaç gün veya hafta içinde geçmelidir. Aksi takdirde mümkün olan en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

  Eğer enjeksiyondan sonra başınız dönerse (sersemlerseniz), daha iyi hissedene kadar oturmalı veya uzanmalısınız. Eğer iyi hissetmezseniz, tedavinize devam etmeden önce doktorunuzu arayınız. Teriparatid kullanımı ile ilişkili baygınlık vakaları bildirilmiştir.

  Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın 1’inden az fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir):

  Bazı hastalar enjeksiyondan hemen sonra nefes almada zorluk, yüzün şişmesi, döküntü ve göğüste ağrı ile oluşan alerjik reaksiyonlar yaşamıştır. Bazı seyrek durumlarda, anafilaksiyi içeren ciddi ve yaşamı tehdit etme potansiyeli olan alerjk reaksiyonlar meydana gelebilir.

 • Böbrek yetmezliğini de içeren böbrek fonksiyonunun azalması
 • Başlıca el, ayak ve bacaklarda şişme
 • Eğer herhangi bir istenmeyen etki ciddileşirse lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  FORSTEO Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun reçetelediği süre içinde FORSTEO’yu her gün uygulayınız. FORSTEO ile toplam tedavi süresi 24 ayı aşmamalıdır. Yaşamınız boyunca 24 aylık bir tedavi küründen fazlasını almamalısınız. FORSTEO öğünleriniz sırasında enjekte edilebilir.

  Önerilen FORSTEO dozu günde bir defa, uyluk veya karın bölgesine enjeksiyonla cilt altına uygulanan (subkütan enjeksiyon) 20 mikrogramdır. FORSTEO uygulama zamanını hatırlamanıza yardımcı olması için, her gün yaklaşık olarak aynı zamanda enjekte ediniz.

  FORSTEO’yu daima doktorunuzun kesinlikle size söylediği şekilde kullanın. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol edin. FORSTEO kalemin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek için lütfen kutu içindeki kalem kullanım kılavuzunu okuyunuz.

  FORSTEO kaleminizi başkalarıyla asla paylaşmayınız.

  Enjeksiyon iğneleri kalemle birlikte verilmemektedir. İnsülin kalemi enjeksiyon iğneleri ile kullanılabilir.

  FORSTEO enjeksiyonu, kalem kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi, kalemi buzdolabından çıkardıktan kısa bir süre sonra uygulamalısınız. Kullandıktan hemen sonra

  kalemi buzdolabına geri koyunuz. Her enjeksiyon için yeni bir enjeksiyon iğnesi kullanınız ve her kullanımdan sonra iğneyi atınız. Kalemi kesinlikle iğnesi takılı olarak saklamayınız.

  Doktorunuz FORSTEO’yu kalsiyum ve D vitamini ile birlikte kullanmanızı önerebilir. Doktorunuz her gün ne kadar kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz FORSTEO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

  Eğer FORSTEO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  FORSTEO çocuklarda (18 yaşından küçük) veya büyüme çağındaki genç erişkinlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa göre doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Yaşlılarda Kullanımı

  FORSTEO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FORSTEO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FORSTEO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  FORSTEO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  FORSTEO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FORSTEO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  FORSTEO tedavisini bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  FORSTEO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FORSTEO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Forsteo kemik kanseri riski artmış olan hastalarda (kemikte Paget hastalığı veya alkalen fosfataz değerlerinde açıklanamayan yükselişi olan, büyüme kıkırdakları açık çocuk ve genç hastalar ve daha önce iskeleti de içeren ışın tedavisi (radyoterapi) alanlar) kullanılmamalıdır.

  Eğer

 • Teriparatid veya bu kullanma talimatında listelenen FORSTEO’nun içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa
 • Kalsiyum düzeyiniz yüksekse (önceden mevcut hiperkalsemi)
 • Böbrek sorunlarınız varsa (şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu)
 • Hamile veya emziriyorsanız
 • FORSTEO çocuklarda (18 yaşından küçük) veya büyüme çağındaki genç erişkinlerde kullanılmamalıdır.

  FORSTEO kaleminizi asla başkalarıyla paylaşmayınız.

  FORSTEO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  FORSTEO kanınız veya idrarınızdaki kalsiyum düzeyinde artışa sebep olabilir. Devam eden mide bulantısı, kusma, kabızlık, veya kas zayıflığınız varsa doktorunuza danışınız. Bunlar, kanınızda fazla miktarda kalsiyum olmasının belirtileri olabilir.

  Böbrek taşınız veya böbrek taşı öykünüz varsa doktorunuza söylemelisiniz.

  Böbreklerinize ait sorunlarınız varsa doktorunuza söylemelisiniz (orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu).

  Bazı hastalarda ilk birkaç dozdan sonra baş dönmesi veya kalp atışlarında hızlanma olabilir. İlk dozları kullanırken FORSTEO’yu oturarak enjekte edin veya başınız dönerse hemen uzanın.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FORSTEO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  FORSTEO aç veya tok karnına kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz FORSTEO’yu kullanmayınız. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar FORSTEO kullanımı sırasında gebelikten korunma yöntemleri uygulamalıdır. Gebelik oluşursa, FORSTEO kullanımı durdurulmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FORSTEO’nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız FORSTEO kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  FORSTEO’yu enjekte ettikten sonra bazı hastaların başı dönebilir. Başınız dönerse kendinizi iyi hissedene kadar araç veya makine kullanmayınız.

  FORSTEO Etken Maddesi Nedir?

  Sodyum asetat (susuz) FORSTEO her dozda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasen “sodyum içermez”.

  FORSTEO, her 1 mililitrede, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek metakrezol maddesinden 3 miligram içerir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı vakalarda serumda yüksek dozda kalsiyum bulunması digitalis (kalp yetmezliğinin tedavisi için kullanılan ilaç) zehirlenmesine yol açabileceğini düşündürmüştür. O nedenle FORSTEO serum kalsiyumunu geçici olarak artırdığından FORSTEO digitalis alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  FORSTEO MCL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Yorum yapın