Forast Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

FORAST nedir ve ne için kullanılır?

FORAST solunum yollarını genişletici (bronkodilatör) ilaç grubundandır.

FORAST 12 mikrogram, 60 inhaler kapsül içeren ambalajlarda bulunur ve 1 inhaler içermektedir.

Astım ve Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılır.

Astımın tedavisinde, solunum yollarındaki daralmanın (bronkokonstriksiyonun) önlenmesinde ve tedavisinde, egzersize veya alerjen maddelere bağlı solunum yollarındaki kasılmanın (bronkospazmın) önlenmesinde kullanılır. Astım tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Amfizem (akciğerlerin, hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi) ve kronik bronşit de (bronşların iç yüzeyini örten mukozanın kronik

iltihabı) dahil, kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde, geri dönüşümlü tıkanmayla ilgili (obstrüktif) belirtilerin tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FORAST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, FORAST’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Göğüste spazm şeklindeki şiddetli ağrı (anjina pektoris) Kan basıncında dalgalanma

Solunum yollarında beklenmeyen kasılma (paradoksik bronkospazm) Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kan basıncında düşme, anjiyoödem)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Vücutta şişlik

Kandaki potasyum seviyelerindeki düşüş/artış (hipokalemi) Kan şeker düzeyinin normalin üzerine çıkması (hiperglisemi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür..

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Huzursuzluk (ajitasyon) Baş dönmesi Endişe-kaygı (anksiyete) Sinirlilik

Kalbin dakikadaki atım sayısının 100’ün üzerine çıkması (taşikardi)

Uykusuzluk

Kaşıntı

Kızarıklık

Cilt döküntüsü (ekzantem)

Ağız yutak yolu irritasyonu (orofaringeal iritasyon) Kas krampları Kas ağrısı

Tat duyusu bozuklukları

Baş ağrısı

Çarpıntı

Titreme (tremor)

Bunlar FORAST’ın hafif yan etkileridir.

FORAST Nasıl Kullanılır?

FORAST yutularak kullanılmaz, ağızdan soluma cihazı ile solunarak alınır.

FORAST her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Nasıl

kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurmalısınız.

Solunum yollarındaki akut kasılmanın semptomatik tedavisi:

FORAST’ın bronkodilatör etkisi solumadan 12 saat sonra bile belirgindir. Bu nedenle, günde iki kez uygulanması çoğu olguda kronik hastalıklara bağlı olarak gerek gündüz gerekse gece ortaya çıkan bronkokonstriksiyonun yeterli kontrolünü sağlar.

Erişkinler:

Bronşiyal astımda ve amfizemle birlikte veya tek başına olan kronik bronşit gibi diğer solunum yolu hastalıklarındaki geri dönüşümlü tıkanma (obstrüktif) belirtilerinin tedavisinde: Normal idame dozu, günde iki kez alınan 1 kapsüldür (12 mikrogram). Gerektiğinde günde 1-2 kapsül daha kullanılabilir. Haftada iki kereden daha sık ek doz alma ihtiyacınızın olması durumunda, klinik durumda bozulma olasılığı nedeniyle, doktorunuza tedavinizin gözden geçirilmesi konusunda bilgilendirilmek üzere başvurmalısınız.

Egzersize bağlı solunum yollarındaki daralmanın önlenmesinde (bronkospazm profilaksisinde) veya bilinen bir alerjene maruziyet öncesi:

Egzersizden veya alerjen maruziyetinden 15 dakika önce 12 mikrogram kapsül solunmalıdır. Ağır astımı olan erişkin hastaların 2 kapsül (24 mikrogram) kullanması gerekebilir.

Egzersize bağlı solunum yollarındaki daralmanın önlenmesinde (bronkospazm profilaksisinde) veya bilinen bir alerjene maruziyet öncesi:

Egzersizden veya alerjen maruziyetinden 15 dakika önce 12 mikrogram kapsül solunmalıdır. Doktorunuz ya da eczacınız soluma cihazının kullanımı hakkında sizi bilgilendirmelidir. Kapsüller kullanılmadan önce blister ambalajlarında saklanmalıdır.

Kapsülü, kullanmadan hemen önce ambalaj ından çıkarınız. Cihazın tabanındaki kapsül şeklindeki hazneye bir kapsülü yerleştirin.

Cihazı dik tutun (ağız parçası yukarıda olacak şekilde) ve kenardaki çıkıntılara eş zamanlı olarak SADECE BİR KEZ basın. Bu şekilde kapsül delindikten sonra kenar çıkıntılarını bırakın.

Not: FORAST yutulmaz. Ağızdan solunarak kullanılır. Jelatin kapsülün parçalanması durumunda ufak parçacıkların solunması sırasında ağız ve boğaza kaçma olasılığı vardır. Jelatin parçaları zararsızdır ve yutulduktan sonra hazmedilir. Jelatin kapsülün parçalanma riski, kapsülün kullanımdan hemen önce blister ambalajından çıkarılması ve kapsülü patlatmak için kenar çıkıntılarına sadece bir kez basılması ile en aza indirilir.

Kapağı çıkartın.

2. Cihazın alt kısmını sıkıca tutarken ağız parçasını ok yönünde çevirerek açın.

4. Ağız parçasını kapalı konuma getirmek için çevirin.

8. Cihazı ağzınızdan çıkarırken nefesinizi olabildiğince içinizde tutun. Daha sonra normal şekilde nefes almaya devam edin. Cihazı açarak kapsülün içinde toz kalıp kalmadığını kontrol edin. Kapsülün içinde toz kalmışsa, 6, 7 ve 8. basamakları tekrarlayın.

9. Kullandıktan sonra boş kapsülü atın ve ağız parçasını kapatın. Cihazın temizlenmesi:

Toz kalıntılarını temizlemek için ağız parçasını ve kapsül haznesini kuru ve temiz bir bezle silin. Temiz yumuşak bir fırça da bu amaçla kullanılabilir.

Çocuklarda Kullanımı

5 yaş üzeri çocuklar ile adolesanlar (<18 yaş):

Bronşiyal astımda ve amfizemle birlikte veya tek başına olan kronik bronşit gibi diğer hava yolu hastalıklarındaki geri dönüşümlü obstrüktif belirtilerin tedavisinde: Normal idame dozu günde iki kez alınan 1 kapsüldür (12 mikrogram).

Yaşlılarda Kullanımı

Herhangi bir doz ayarlanmasına gerek yoktur.

6. Nefesinizi kuvvetlice dışarı verin.

7. Ağız parçasını ağzınıza yerleştirin ve başınızı hafifçe geriye eğin. Ağız parçası etrafında dudaklarınızı sıkıca kapatın ve olabildiğince hızlı ve derin bir nefes alın.

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer FORAST’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FORAST

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

FORAST’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FORAST Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse hemen unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FORAST Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksmasına neden olabilir.

FORAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FORAST Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Etkin madde ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Taşiaritmiler (kalp ritminde dakikada 100 atımı aşan ritm bozuklukları) ve üçüncü derece atriyoventriküler blok

Kalp kapak kusuru (idiyopatik subvalvular aort stenozu) Kalp kası genişlemesi (hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) Tiroid bozukluğu (tirotoksikoz)

EKG’de bir değişiklik görüldüğünde (QT-aralığının uzaması)

FORAST Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İskemik kalp hastalığı (Kalbin kanla beslenmesinin bozulmasıyla oluşan hastalığı)

Ağır kalp yetmezliği

Kan damarlarında daralma (ateroskleroz)

Yüksek tansiyon

Tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm) Böbrek üstü bezi tümörü

Kandaki potasyum seviyelerindeki düşüş (hipokalemi)

Anestezi uygulanacaksa, hekiminizi önceden bilgilendiriniz.

Diyabet gibi kronik hastalıklarınızın olması durumunda hekiminizi bilgilendiriniz.

Bu grup ilaçlarla tedavi kanda ciddi potasyum düşüklüğü (hipokalemi) neden olabilir. Kanda

oksijen düşüklüğü (hipoksi), kanda potasyum seviyelerindeki düşüş (hipokalemi) riskini

arttırdığından dolayı ağır astım atağında daha dikkatli olunmalıdır.

Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi solunum yollarının beklenmeyen kasılması (paradoksik bronkospazm) riski vardır.

Böyle bir durum gelişirse tedavinin hemen sonlandırılması önerilmektedir. Erken doğum veya düşük tehdidi varlığında tedavi edici amaçla kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahil sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FORAST İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

FORAST’ın gıdalarla birlikte alındığında etkileşim konusunda bilgi yoktur. Solunum yolu ve beslenme yolunun farklı olması nedeniyle etkinliğinde bir azalma veya artma beklenmemelidir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Formoterol hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Formoterol emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmesi veya benzer istenmeyen etkiler görüldüğünde araç ve makine kullanılmamalıdır.

FORAST Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç içerisinde laktoz monohidrat bulunmaktadır. Eğer bazı şekerlere karşı tahammül edememe durumunuz teşhis edildiyse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Beta-adrenerjik maddeler:

Gerek etkisi ve gerekse istenmeyen etkiler, kalp damar sistemini etkileyen sempatomimetik maddelerle eşzamanlı olarak alındığında artabilir.

Antikolinerjikler:

Antikolinerjik ürünler formoterolün etkisini artırabilir. Beta blokerler:

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik reseptör blokerler, özellikle selektif olmayanlar (göz damlaları da dahil), etkiyi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir.

Kardiyak glikozidler:

Formoterole bağlı hipokalemi nedeniyle eş zamanlı olarak kalp yetmezliğinin tedavisinde kardiyak glikozid kullanan hastalarda kalpte ritm bozukluğu (aritmi) riski artabilir.

Monoamin oksidaz inhibitörleri:

Formoterol, depresyon gibi ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri ile etkileşebildiğinden, bunları kullanmakta olan veya tedavinin kesilmesinden 14 günden daha az süre geçmiş hastalara önerilmemektedir.

Antidepresanlar:

Eş zamanlı olarak trisiklik antidepresan kullanan hastalarda aritmi riski artabilir. Kortikosteroidler:

Kortikosteroidlerin kan potasyumunu azaltıcı ve kan şekerini artırıcı etkisi, eş zamanlı formoterol kullanımı ile artabilir. Kortikosteroidler formoterolün solunum yollarını genişletici (bronkodilatör) etkisini artırabilir.

Diüretikler:

Formoterolle potasyum seviyelerindeki düşme riski (hipokalemi), eşzamanlı olarak potasyum tutucu özelliği olmayan idrar söktürücülerin (diüretiklerin) kullanıldığı durumlarda belirginleşebilir. Bu durumda, aritmi riski özellikle iskemik kalp hastalığı olan hastalarda artabilir.

Ksantinler:

Aminofilin, teofilin ve diğer ksantinlerle birlikte kullanıldığında formoterolün hipokalemik etkisi artar. Ksantin türevleri formoterolün solunum yollarını genişletici (bronkodilatör) etkisini artırabilir.

Diğer:

Kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiyazidler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanılması EKG’de değişikliklere (QT aralığının uzamasına) ve ve kalp ritm bozukluklarına (ventriküler aritmi) riskinin artmasına neden olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetsiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

FORAST prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.