Flumen Nedir ve Ne İşe Yarar?

Daha önce B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) tedavisi almamış hastaların tedavisinde,

Daha önce en az bir standart kanser tedavisi (alkilleyici ajan tedavisi) almış ancak cevap vermemiş B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde,

Flumen Nasıl Kullanılır?

Flumen, kanser tedavisinde uzman bir hekimin gözetiminde uygulanmalıdır.

Önerilen doz, vücut yüzeyine göre metrekare başına 25 mg fludarabin fosfat önerilmektedir.

Alacağınız doz, vücut yüzeyinize bağlıdır. Bu metrekare (m ) olarak ölçülür ve doktorunuz tarafından boy ve kilonuz değerlendirilerek hesaplanır.

Gerekli doz, sodyum klorür çözeltisi ile sulandırılarak hazırlanır.

Tedavi süresi, tedavinizin başarısına ve Flumen’i ne kadar iyi tolere ettiğinize bağlıdır.

Doktorunuzun gözetiminde 5 gün üst üste bu dozu alacaksınız.

Kronik lenfostik lösemi’de (KLL), doktorunuz en iyi etkiyi elde ettiğine karar verinceye kadar (genellikle ilk 6 kür içinde), bu 5 günlük kür her 28 günde bir tekrarlanacaktır.

Flumen, doğrudan damarınıza enjeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanarak kan akımınıza geçecektir.

Doktorunuz Flumen’in damar dışına verilmediğine dikkat edecektir. Bu olayın gerçekleşmesi sonucunda ciddi lokal yan etkiler bildirilmemiştir.

65 yaş ve üstü iseniz tedaviye başlamadan önce böbreklerinizin fonksiyonu değerlendirilecektir. 75 yaş ve üstü hasta ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır, 75 yaş üstü iseniz özellikle yakından takip edileceksiniz.

Özel Kullanım Durumları

İlk Flumen tedavisi sonrasında tekrarlayan tedavi seçenekleri

Daha önceden Flumen’e iyi cevap veren hastalar, daha sonraki basamaklarda tekrar kullanımında şanslıdır. Flumen’e cevap vermeyen hastalar, klorambusil etken maddesi içeren ilaçlarla tedavi edilmemelidir çünkü Flumen’e resistans gösteren hastaların çoğu klorambusile de resistans göstermektedir.

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek sorunlarınız var ise böbrek fonksiyonlarınızı kontrol etmek için düzenli testler yapılmalıdır. Böbrekleriniz uygun çalışmadığında doktorunuz daha düşük doz uygulayacaktır.

Eğer böbrek fonksiyonlarınız şiddetli bir şekilde azaldıysa bu ilacı almayacaksınız.

Eğer Flumen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Flumen ile aşırı doz için bilinen özel bir tedavi yoktur. Aşırı Flumen verilmesi halinde doktorunuz uygulamayı durdurup, şikayetlerinizi tedavi edecektir.

Yüksek dozlar, kan hücrelerinin sayısında ciddi azalmalara ve merkezi sinir sisteminde (MSS) geçikmiş körlük, koma ve ölümle sonuçlanabilecek semptomlarla eşlik eden geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir.

Flumen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Flumen Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu kaçırdı iseniz lütfen doktorunuza danışınız.

Flumen Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Fludarabin fosfat veya Flumen’in içerdiği katkı maddelerinden birine alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise,

Eğer ağır böbrek sorunlarınız var ise (kreatinin klerensi 30 ml/dak.’dan düşük ise),

Bir anemi (dekompanse hemolitik anemi) tipinden dolayı kırmızı hücre sayınız düşük ise.

Bu durumda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Flumen Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Özellikle kemik iliğiniz kötü çalışıyor ise, kötü çalışan ya da baskılanmış bir immun sisteminiz var ise veya immun sisteminizi baskılayan bir enfeksiyondan (fırsatçı enfeksiyon) dolayı sağlık durumunuz kötü ise. Olağan dışı morarma, her zamanki yaralanmalar sonrası daha fazla kanama ya da birçok enfeksiyona yakalanma gibi olan semptomlar kendinizi daha az sağlıklı hissetmenize neden ise.

Tedavinizden önce bunların olması halinde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size bu ilacı vermeme kararını verebilir veya bazı ek tedaviler verebilir.

Flumen ile tedavi gördüğünüz sürece düzenli kan testleri ile takip edileceksiniz.

Kan transfüzyonuna ihtiyacınız olduğunda, doktorunuza FLETMEN ile tedavi gördüğünüzü veya daha önce tedavi gördüğünüzü söyleyiniz.

Doktorunuz, yalnızca ışınlanmış kan ile tedavi olmanızı sağlayacaktır. Işınlanmamış kanın transfüzyonu ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Erkek ve kadınlar, Flumen ile tedavi gördükleri süre ve 6 ay sonrası içerisinde etkili bir doğum kontrolü uygulamalıdırlar.

Aşılanmaya ihtiyacınız olduğunda doktorunuza danışınız çünkü Flumen tedavisi sırasında ve sonrasında canlı aşıdan kaçınılmalıdır.

Böbreklerle ilgili sorununuz var ise böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacıyla düzenli olarak kan ve/veya laboratuar testleri yapılacaktır. Böbrekler ile ilgili sorunlarınız kötüleşmiş ise ilacı alamayacaksınız.

Flumen’in karaciğer fonksiyonları kötü olanlarda kullanımı ile ilgili bir veri bulunmamaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lüften doktorunuza danışınız.

Flumen İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Flumen’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasına ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Flumen Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnsanlardaki sınırlı deneyimler, doğmamış bebeklerde olası anomaliler, erken düşük ve prematüre doğumları gösterdiğinden, Flumen gerekli olmadıkça hamile kadınlara verilmemelidir.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza hemen bildiriniz.

Hamile kalma potansiyeliniz varsa tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız.

Flumen verilen ve baba olabilecek erkekler tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalı.

Doktorunuz hamile olmanız halinde Flumen’i, tedavinizin faydalarını ve doğmamış bir bebekteki olası riskini değerlendirerek gerekli olması halinde almanızı sağlayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Flumen Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ile tedavi sırasında emzirmeye başlamamak veya devam etmemelisiniz. Flumen ile tedavi gören kadınlarda anne sütüne geçişin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak yapılan hayvan çalışmalarında Flumen’in aktif bileşen ve/veya metaboliti sütte bulunmuştur.

Flumen Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Flumen Kullanılır mı?

Doktorunuza özellikle bunlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir:

Pentostatin (deoksikoformisin) de B hücreli Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’de kullanılmaktadır. Bu iki ilacın kullanımı ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açabilir.

Bundan dolayı Flumen’in pentostatin ile kombinasyonu önerilmemektedir.

Dipridamol veya benzeri ilaçlar aşırı kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılmaktadırlar.

Bunlar Flumen’in etkinliğini azaltabilirler.

Sitarabin (Ara-C), kronik lenfotik löseminin tedavisinde kullanılmaktadır. Eğer Flumen sitarabin ile kombine kullanıldığında, sitarabinin lösemi hücrelerindeki aktif formunu artırabilir. Ancak, sitarabinin kandaki düzeyi ve kandaki eliminasyonu, değiştiğini göstermez.

Flumen Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Flumen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Flumen’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Nefes darlığınız, öksürüğünüz, ateşli veya ateşiniz olmadan göğüs ağrınız var ise.

Bunlar akciğer sorunlarını işaret edebilir.

Çarpıntınız (eğer kalbinizin her zamankinden daha hızlı çarptığını fark ettiyseniz) veya göğüs ağrınız var ise.

Bunlar kalp sorunlarını işaret edebilir.

Sıra dışı morarmaların farkına vardığınızda, her zamanki yaralanmalara göre daha fazla kanamanız olduğunda veya çok sayıda enfeksiyona yakalanmaya başladığınızda.

Bunlar, ya hastalıktan ya da tedavinin kendisinden dolayı kan hücrelerinin sayısının azalmasının işaretleri olabilir. Kan hücrelerindeki belirgin sayıda düşüşün 1 yıla yakın sürdüğü bildirilmiştir. Flumen ile tedavi edildiğinizden, düzenli kan testleriniz olacak ve sıkı takip edileceksiniz.

Kan hücre sayısındaki azalma, Herpes zoster gibi virüslerin geç reaktivasyonuna sahip sağlıklı insanlarda genellikle hastalığa sebep olmayan (fırsatçı enfeksiyonlar) organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda artışa sebep olabilir.

Yan ağrısı duyduğunuzda, idrarda kan veya idrar miktarınızda azalmayı fark ettiğinizde.

Bunlar tümör lizis sendromunun işareti olabilir. Hastalığınız çok ciddi ise vücudunuz Flumen tarafından parçalanan hücrelerin tüm atık maddelerini temizlemeyebilir. Tümör lizis sendromu tedavinin ilk haftasından itibaren böbrek yetmezliği ve kalp sorunlarına yol açabilir. Doktorunuz bunun farkında olacak ve size belki başka ilaçlar vererek bu durumu önleyecektir.

Kırmızımsı kahverengimsi idrar veya cildinizde kızarıklık veya kabarıklıklar fark ederseniz.

Flumen tedavisi sırasında veya sonrasında immün sisteminiz vücudunuzun farklı bölümlerine (otoimmün fenomen) ya da kan hücrelerinize (otoimmün hemoliz) saldırabilir. Bu koşullar yaşamı tehdit edici olabilir. Bunlar geliştiğinde doktorunuz tedavinizi durduracaktır. Otoimmün hemoliz ortaya çıkan hastaların birçoğunda tekrar Flumen kullanıldığında aynı şikayet gözlemlenmiştir.

Sinir sistemine ait herhangi bir olağandışı belirtiyi fark ederseniz.

Bazı nadir vakalarda Flumen önerilen dozlarda kullanıldığında, koma, nöbet ve ajitasyon gibi santral sinir sisteminin bozukluğuna ait ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. Konfüzyon ancak nadir gelişebilir. Flumen’in, sinir sistemi üzerine olan uzun dönem (6 kürden daha fazla tedavi) etkileri bilinmemektedir. Ancak 26 kür boyunca önerilen dozlarda tedavi alan hastalar tedaviyi iyi tolere etmişlerdir. Önerilenden 4 kat daha fazla doz alan hastalarda, körlük, koma ve ölüm gibi ciddi olaylar bildirilmiştir. Bu semptomların bazıları tedavi durdurulduktan 60 gün ya da daha sonrasında gecikerek ortaya çıkmıştır.

Sinir sisteminin olağandışı belirtileri yönünden yakından takip edileceksiniz.

Bu ilacı aldığınızda veya sonrasında cildinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz.

Flumen aldığınız sırada veya sonrasında, geçmişte ya da şu anda cilt kanseriniz var ise kötüye gidebilir ya da alevlenebilir. Flumen tedavisi vücudunuzun savunma sistemini etkilediğinden tedavi sırasında veya sonrasında cilt kanseri gelişebilir.

Cildinizde ve/veya mukozal membranlarda kızarıklık, enflamasyon, kabarıklık ya da doku yıkımı fark ederseniz.

Bunlar belki de ciddi bir alerjik reaksiyonun işaretleridir (Lyell sendromu, Stevens-Johnson sendromu).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Flumen’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Yan Etkiler

 • Enfeksiyonlar (bazıları ciddi, yukarıya bakınız)
 • Bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle enfeksiyonlar (fırsatçı enfeksiyonlar, yukarıya bakınız)
 • Akciğer enfeksiyonları (pnömoni, yukarıya bakınız)
 • Trombosit sayısında azalma (trombositopeni) ile birlikte morarma ve kanama (yukarıya bakınız)
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (nötropeni, yukarıya bakınız)
 • Kırmızı kan hücre sayısında azalma (anemi, yukarıya bakınız)
 • Öksürük
 • Kusma, ishal, hasta hissetmek (bulantı)
 • Ateş
 • Yorgun hissetme (yorgunluk)
 • Güçsüzlük
 • Miyelodisplastik sendrom, akut miyeloid lösemi (diğer kan kanserleri; bu durumdaki bir çok hasta daha önceden kanser ilaçlan (alkileyici ajan, topoizomeraz inhibitörü) veya radyasyon tedavisi ile tedavi edilmişlerdir)
 • Kemik iliği baskılanması (miyelosupresyon, yukarıya bakınız)
 • Anoreksia (iştah azalmasına bağlı olarak kilo kaybına neden olan semptomlar)
 • Periferik nöropati (bacaklarda uyuşma veya güçsüzlüğe neden olan semptomlar)
 • Görme kaybı
 • Ağız içi inflamasyon (stomatitis)
 • Ciltte kaşıntı
 • Titreme
 • Genel halsizlik (malaize)
 • Ödem (sıvı birikimine bağlı şişlik)
 • Mukozit (sindirim sistemi mukozasının inflamasyonu)

Bunlar Flumen’in hafif yan etkileridir.

Seyrek Yan Etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Otoimmün hastalıklar (yukarıya bakınız)
 • Otoimmün hemolitik anemi (hastanın kendi immün sistemi tarafından kırmızı kan hücrelerinin artan yıkımı ile karekterize bir hastalık)
 • Trombositik purpura (dolaşımdaki trombositlerin azalmasına bağlı olarak, cilt altı kanamayla birlikte, ciltte mor renklenme görülmesi)
 • Pemfıgus (cilt ve mukozayı etkileyen otoimmün büllöz bir hastalık)
 • Evans sendromu (kırmızı kan hücrelerini parçalayan antikorların üretildiği bir otoimmün hastalık)
 • Edinsel hemofili (Plazma koagülasyon faktörlerine (sıklıkla F VIII) karşı otoantikorların geliştiği hayati tehlikesi bulunan bir kanama bozukluğu)
 • Tümör lizis sendromu (yukarıya bakınız)
 • Konfüzyon
 • Akciğerde skar oluşturabilecek akciğer toksitesi (pulmoner fıbrozis, akciğer inflamasyonu (pnömoni), nefes darlığı (dispne)
 • Mide veya barsaklarda kanama
 • Karaciğer ve pankreas enzimlerinde düzensiz seviyeler Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Nadir görülen veya bilinmeyen yan etkilerAşağıdakilerden biri olursa, Flumen’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • EBV ilişkili lenfoproliferatif bozukluk (viral bir enfeksiyon sonunda lenf sistemi bozukluğu)
 • Ajitasyon (yukarıya bakınız)
 • Nöbetler (yukarıya bakınız)
 • Koma (yukarıya bakınız)
 • Optik nörit, optik nöropati (optik sinirin inflamasyonu veya harabiyeti)
 • Körlük (yukarıya bakınız)
 • Kalp yetmezliği (yukarıya bakınız)
 • Aritmi (düzensiz kalp atışı)
 • Cilt kanseri (yukarıya bakınız)
 • Lyell sendromu, Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza membranında reaksiyonla kızarıklık, inflamasyon, kabarma ve harabiyet) (yukarıya bakınız)
 • Kanama (hemoraji)
 • Beyindeki kan damarlarının rüptürü sonucunda kanama (serebral kanama)
 • Akciğer kanaması (pulmoner kanama)
 • Hemorajik sistit (mesanenin kanaması; semptomları idrar yaparken ağrı, idrarda kan)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Flumen’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişiler Flumen ile tedavi gördüklerinde yorgun olabilir, halsiz hissedebilir, görme bozuklukları olabilir, konfüzyon geçirebilir, ajite olabilir veya nöbet geçirebilirler.

Araç kullanmayınız çünkü Flumen sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.