Fludalym 50 MG İlaç Ne İşe Yarar?

Fludalym, her bir flakonda 50 mg enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti tozu içermektedir.

Fludalym, bazı kanser tiplerindeki kanser hücrelerinin büyümesini engellemek için kullanılan bir ilaçtır.

Fludalym 50 mg IV enjeksiyon/infüzyon için liyofılize toz içeren flakon; daha önce B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) tedavisi almamış hastaların tedavisinde, daha önce en az bir standart kanser tedavisi (alkilleyici ajan tedavisi) almış ancak cevap vermemiş B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde,daha önce en az bir standart kanser tedavisi (alkilleyici ajan tedavisi) aldığı sırada veya sonrasında ilerleme göstermiş B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde kullanılır.

Fludalym Nasıl Kullanılır?

Fludalym, kanser tedavisinde uzman bir hekimin gözetiminde uygulanmalıdır.

Önerilen doz, vücut yüzeyine göre metrekare başma 25 mg fludarabin fosfat’tır.

Alacağınız doz, vücut yüzeyinize bağlıdır. Bu metrekare (m2) olarak ölçülür ve doktorunuz tarafından boy ve kilonuz değerlendirilerek hesaplanır.

Fludalym 50 mg i.v. enjeksiyon flakonu, cam bir flakonda sulandırılmaya hazır toz şeklindedir. Her bir flakon enjeksiyonluk su ile sulandırılarak hazırlanır. Daha sonra vücut yüzeyinize göre hazırlanan gerekli doz, enjektöre çekilir ve sodyum klorür veya glukoz solüsyonu ile seyreltilerek hazırlanır.

Tedavi süresi, tedavinizin başarısına ve Fludalym’i ne kadar iyi tolere ettiğinize bağlıdır. Doktorunuzun gözetiminde 5 gün üst üste bu dozu alacaksınız.

Kronik lenfostik lösemi’de (KLL), doktorunuz en iyi etkiyi elde ettiğine karar verinceye kadar (genellikle ilk 6 kür içinde), bu 5 günlük kür her 28 günde bir tekrarlanacaktır.

Fludalym, doğrudan damarınıza enjeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanarak kan akımınıza geçecektir.

Doktorunuz Fludalym’in damar dışına verilmediğine dikkat edecektir. Bu olayın gerçekleşmesi sonucunda ciddi lokal yan etkiler bildirilmemiştir.

65 yaş ve üstü iseniz tedaviye başlamadan önce böbreklerinizin fonksiyonu değerlendirilecektir. 75 yaş ve üstü hasta ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır, 75 yaş üstü iseniz özellikle yakından takip edileceksiniz.

İlk Fludalym tedavisi sonrasında tekrarlayan tedavi seçenekleri

Daha önceden Fludalym’e iyi cevap veren hastalar, daha sonraki basamaklarda ilacın tekrar kullanımında şanslıdır. Fludalym’e cevap vermeyen hastalar, klorambusil etken maddesi içeren ilaçlarla tedavi edilmemelidir çünkü Fludalym’e resistans gösteren hastaların çoğu klorambusil’e de resistans göstermektedir.

Böbrek Yetmezliği hastalarında Fludalym kullanımı

Eğer böbrek sorunlarınız var ise böbrek fonksiyonlarınızı kontrol etmek için düzenli testler yapılmalıdır. Böbrekleriniz uygun çalışmadığında doktorunuz daha düşük doz uygulayacaktır. Eğer böbrek fonksiyonlarınız şiddetli bir şekilde azaldıysa bu ilacı almayacaksınız.

Fludalym Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fludalym’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fludalym’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes darlığınız, öksürüğünüz, ateşli veya ateşiniz olmadan göğüs ağrınız var ise.

Bunlar akciğer sorunlarını işaret edebilir.

Çarpıntınız (kalbinizin her zamankinden daha hızlı çarptığının farkına varmanızda) veya göğüs ağrınız var ise.

Bunlar kalp sorunlarını işaret edebilir.

Sıra dışı morarmaların farkına vardığınızda, her zamanki yaralanmalara göre daha fazla kanamanız olduğunda veya çok sayıda enfeksiyona yakalanmaya başladığınızda.

Bunlar, ya hastalıktan ya da tedavinin kendisinden dolayı kan hücrelerinin sayısının azalmasının işaretleri olabilir. Kan hücrelerindeki belirgin sayıda düşüşün 1 yıla yakın sürdüğü bildirilmiştir. Fludalym ile tedavi edildiğinizden, düzenli kan testleriniz olacak ve sıkı takip edileceksiniz.

Kan hücre sayısındaki azalma, Herpes zoster gibi virüslerin geç reaktivasyonuna sahip sağlıklı insanlarda genellikle hastalığa sebep olmayan (fırsatçı enfeksiyonlar) organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda artışa sebep olabilir.

Yan ağrısı duyduğunuzda, idrarda kan veya idrar miktarınızda azalmayı fark ettiğinizde.

Bunlar tümör lizis sendromunun işareti olabilir. Hastalığınız çok ciddi ise vücudunuz Fludalym tarafından parçalanan hücrelerin tüm atık maddelerini temizlemeyebilir. Tümör lyzis sendromu tedavinin ilk haftasından itibaren böbrek yetmezliği ve kalp sorunlarına yol açabilir. Doktorunuz bunun farkında olacak ve size belki başka ilaçlar vererek bu durumu önleyecektir.

Kırmızımsı kahverengimsi idrar veya cildinizde kızarıklık veya kabarıklıklar fark ederseniz.

Fludalym tedavisi sırasında veya sonrasında immün sisteminiz vücudunuzun farklı bölümlerine (otoimmun fenomen) ya da kan hücrelerinize (otoimmün hemoliz) saldırabilir. Bu koşullar yaşamı tehdit edici olabilir. Bunlar geliştiğinde doktorunuz tedavinizi durduracaktır. Otoimmün hemoliz ortaya çıkan hastaların birçoğunda tekrar Fludalym kullanıldığında aynı şikayet gözlemlenmiştir.

Sinir sistemine ait herhangi bir olağandışı belirtiyi fark ederseniz.

Bazı nadir vakalarda Fludalym önerilen dozlarda kullanıldığında, koma, nöbet ve ajitasyon gibi santral sinir sisteminin bozukluğuna ait ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. Konfüzyon ancak nadir gelişebilir. Fludalym’in, sinir sistemi üzerine olan uzun dönem (6 kürden daha fazla tedavi) etkileri bilinmemektedir. Ancak 26 kür boyunca önerilen dozlarda tedavi alan hastalar tedaviyi iyi tolere etmişlerdir. Önerilenden 4 kat daha fazla doz alan hastalarda, körlük, koma ve ölüm gibi ciddi olaylar bildirilmiştir. Bu semptomların bazıları tedavi durdurulduktan 60 gün ya da daha sonrasında gecikerek ortaya çıkmıştır.

Sinir sisteminin olağandışı belirtileri yönünden yakından takip edileceksiniz.

Bu ilacı aldığınızda veya sonrasında cildinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz

Fludalym aldığınız sırada veya sonrasında, geçmişte ya da şu anda cilt kanseriniz var ise kötüye gidebilir ya da alevlenebilir. Fludalym tedavisi vücudunuzun savunma sistemini etkilediğinden tedavi sırasında veya sonrasında cilt kanseri gelişebilir.

Cildinizde ve/veya mukozal membranlarda kızarıklık, enflamasyon, kabarıklık ya da doku yıkımı fark ederseniz.

Bunlar belkide ciddi bir alerjik reaksiyonun işaretleridir (Lyell’s sendromu, Stevens-Johnson sendromu).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fludalym’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Yan Etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyin:

 • Enfeksiyonlar
 • Bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle enfeksiyonlar
 • Akciğer enfeksiyonları
 • Trombosit sayısında azalma (trombositopeni) ile birlikte morarma ve kanama
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma
 • Kırmızı kan hücre sayısında azalma
 • Öksürük
 • Kusma, ishal, hasta hissetmek
 • Ateş
 • Yorgun hissetme (yorgunluk)
 • Güçsüzlük
 • Miyelodisplastik sendrom, akut miyeloid lösemi (diğer kan kanserleri; bu durumdaki birçok hasta daha önceden kanser ilaçları (alkilleyici ajan, topoizomeraz inhibitörü) veya radyasyon tedavisi ile tedavi edilmişlerdir)
 • Kemik iliği baskılanması
 • Anoreksia (iştah azalmasına bağlı olarak kilo kaybına neden olan semptomlar)
 • Periferik nöropati (bacaklarda uyuşma veya güçsüzlüğe neden olan semptomlar)
 • Görme kaybı
 • Ağız içi inflamasyon (stomatitis)
 • Ciltte kaşıntı
 • Titreme
 • Genel halsizlik (malaize)
 • Ödem (sıvı birikimine bağlı şişlik)
 • Mukozit (sindirim sistemi mukozasının inflamasyonu)

Sık görülmeyen yan etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Otoimmün hastalıklar
 • Otoimmün hemolitik anemi (hastanın kendi immün sistemi tarafından kırmızı kan hücrelerinin artan yıkımı ile karakterize bir hastalık)
 • Trombositik purpura ( dolaşımdaki trombositlerin azalmasına bağlı olarak, cilt altı kanamayla birlikte, ciltte mor renklenme görülmesi)
 • Pemfıgus (cilt ve mukozayı etkileyen otoimmün büllöz bir hastalık)
 • Evans sendromu (kırmızı kan hücrelerini parçalayan antikorların üretildiği bir otoimmün hastalık)
 • Edinsel hemofili (Plazma koagülasyon faktörlerine (sıklıkla F VIII) karşı otoantikorların geliştiği hayati tehlikesi bulunan bir kanama bozukluğu)
 • Tümör lizis sendromu
 • Konfüzyon
 • Akciğerde skar oluşturabilecek akciğer toksitesi (pulmoner fibrozis, akciğer inflamasyonu (pnömoni), nefes darlığı (dispne)
 • Mide veya barsaklarda kanama
 • Karaciğer ve pankreas enzimlerinde düzensiz seviyeler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Nadir görülen veya bilinmeyen yan etkiler

Aşağıdakilerden biri olursa, Fludalym’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • EBV ilişkili lenfoproliferatif bozukluk (viral bir enfeksiyon sonunda lenf sistemi bozukluğu)
 • Ajitasyon
 • Nöbetler
 • Koma
 • Optik nörit, optik nöropati (optik sinirin infalamasyonu veya harabiyeti)
 • Körlük
 • Kalp yetmezliği
 • Aritmi (düzensiz kalp atışı)
 • Cilt kanseri
 • Lyell sendromu, Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza mebranında reaksiyonla kızarıklık, inflamasyon, kabarma ve harabiyet)
 • Kanama (hemoraji)
 • Beyindeki kan damarlarının rütürü sonucunda kanama (serebral kanama)
 • Akciğer kanaması (pulmoner kanama)
 • Hemorajik sistit (mesanenin kanaması; semptomları idrar yaparken ağrı, idrarda kan)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fludalym’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fludalym ile aşırı doz için bilinen özel bir tedavi yoktur. Aşırı Fludalym verilmesi halinde doktorunuz uygulamayı durdurup, şikayetlerinizi tedavi edecektir.

Yüksek dozlar, kan hücrelerinin sayısında ciddi azalmalara ve merkezi sinir sisteminde (MSS) gecikmiş körlük, koma ve ölümle sonuçlanabilecek semptomlarla eşlik eden geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir.

Fludalym’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış şanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fludalym Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu kaçırdı iseniz lütfen doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fludalym Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Fludarabin fosfat veya Fludalym’in içerdiği katkı maddelerinden birine allerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise

Eğer ağır böbrek sorunlarınız var ise (kreatinin klirensi 30 ml/dak’dan düşük ise)

Bir anemi (dekompanse hemolitik anemi) tipinden dolayı kırmızı hücre sayınız düşük ise.

Bu durumlarda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Fludalym Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Özellikle kemik iliğiniz kötü çalışıyor, kötü çalışan ya da baskılanmış bir immun sisteminiz var ise veya immun sisteminizi baskılayan bir enfeksiyon’dan (fırsatçı enfeksiyon) dolayı sağlık durumunuz kötü ise. Kendinizi kötü hissederseniz ve birçok enfeksiyona yakalanabilecek gibi görünüyorsanız; vücudunuzda olağan dışı morarmalar meydana gelirse ya da yaralanmalar sonrası kanamanız normalden fazla olursa.

Tedavinizden önce bunların olması halinde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size bu ilacı vermeme kararını verebilir veya bazı ek tedaviler verebilir.

Fludalym ile tedavi gördüğünüz sürece düzenli kan testleri ile takip edileceksiniz.

Kan transfüzyonuna ihtiyacınız olduğunda, doktorunuza Fludalym ile tedavi gördüğünüzü veya daha önce tedavi gördüğünüzü söyleyiniz.

Doktorunuz, yalnızca ışınlanmış kan ile tedavi olmanızı sağlayacaktır. İşınlanmamış kanın transfüzyonu ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Erkek ve kadınlar, Fludalym ile tedavi gördükleri süre ve sonraki 6 ay boyunca etkili bir doğum kontrolü uygulamalıdırlar.

Aşılanmaya ihtiyacınız olduğunda doktorunuza danışınız çünkü Fludalym tedavisi sırasında ve sonrasında canlı aşıdan kaçınılmalıdır.

Böbreklerle ilgili sorununuz var ise böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacıyla düzenli olarak kan ve/veya laboratuar testleri yapılacaktır. Böbrekler ile ilgili sorunlarınız kötüleşmiş ise ilacı alamayacaksınız.

Fludalym’in karaciğer fonksiyonları kötü olanlarda kullanımı ile ilgili bir veri bulunmamaktadır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Fludalym Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnsanlardaki sınırlı deneyimler, doğmamış bebeklerde olası anomaliler, erken düşük ve prematüre doğumları gösterdiğinden, Fludalym gerekli olmadıkça hamile kadınlara verilmemelidir.

Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza hemen bildiriniz.

Hamile kalma potansiyeliniz varsa tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız.

Fludalym verilen ve baba olabilecek erkekler tedavi sırasında ve tedavi bitiminden sonra 6 ay boyunca mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır.

Doktorunuz hamile olmanız halinde Fludalym’i, tedavinizin faydalarını ve doğmamış bir bebekteki olası riskini değerlendirerek gerekli olması halinde almanızı sağlayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Fludalym Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ile tedavi sırasında emzirmeye başlamamak veya devam etmemelisiniz. Fludalym ile tedavi gören kadınlarda anne sütüne geçişin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak yapılan hayvan çalışmalarında Fludalym’in aktif bileşen ve /veya metaboliti sütte bulunmuştur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Fludalym Kullanılır mı?

Doktorunuza özellikle bunlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir:

Pentostatin (deoksikoformisin) de B hücreli Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’de kullanılmaktadır. Bu iki ilacın kullanımı ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açabilir. Bundan dolayı Fludalym’nın pentostatin ile kombinasyonu önerilmemektedir.

Dipridamol veya benzeri ilaçlar aşırı kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılmaktadırlar. Bunlar Fludalym’in etkinliğini azaltabilirler.

Sitarabin (Ara-C), kronik lenfotik löseminin tedavisinde kullanılmaktadır. Fludalym sitarabin ile kombine kullanıldığında, sitarabinin lösemi hücrelerindeki aktif formunu arttırabilir. Ancak, sitarabinin kandaki düzeyi ve kandaki eliminasyonu, değiştiğini göstermez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Fludalym Etken Maddesi Nedir?

Enjeksiyon/infüzyon için hazır olan 50 mg toz içeren her bir flakon Fludalym, 1 mmol’den daha az sodyum (23 mg) ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Enjeksiyon/infüzyon için hazır olan 50 mg toz içeren her bir flakon Fludalym, mannitol içerir. Uygulama yolundan dolayı herhangi bir olumsuz etkiye neden olmamaktadır.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişiler Fludalym ile tedavi gördüklerinde yorgun olabilir, halsiz hissedebilir, görme bozukluklukları olabilir, konfüzyon geçirebilir, ajite olabilir veya nöbet geçirebilirler.

Araç kullanmayınız çünkü Fludalym sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.