Fluad Ne Aşısıdır?

Fluad bir aşıdır.

Fluad, tek kullanımlık 0.5 mL enjeksiyon için süspansiyon içeren ve iğne ile takdim edilen kullanıma hazır enjektörlerde kullanıma sunulmuştur.

Fluad, influenza aşılan olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir. Fluad, yaşlılarda (65 yaş ve üzeri), özellikle gribe (influenza) bağlı komplikasyon riski yüksek kişilerin (yani, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıklan ve solunum hastalıklannı içeren altta yatan kronik hastalıklardan etkilenen hastalar) gribe karşı korunmasına yardımcı olur.

Fluad uygulandığında, bağışıklık sistemi (vücudun doğal savunma sistemi) grip enfeksiyonuna karşı koruma (antikor) geliştirecektir. Aşının içeriğindeki maddelerin hiçbirisi grip enfeksiyonuna neden olmaz.

Fluad, enjeksiyonu izleyen 2 ila 3 haftadan itibaren sizi aşının içerdiği üç grip virüsü suşunun neden olacağı grip enfeksiyonuna karsı koruyacaktır.

Grip, her yıl değişebilen farklı tiplerdeki virüslerin neden olduğu hızla yayılabilen bir hastalıktır. Bu nedenden dolayı her yıl aşılanmanız gereklidir. Özellikle ev veya kamuya açık alanlar gibi enfeksiyona yakalanmanın ve yayılmanın çok kolay olduğu ortamlarda hızla yayılabilmektedir.

Gribin kuluçka süresi (hastalığa neden olan mikrop ile temas etme ve ilk belirtilerin ortaya çıkması arasındaki zaman) birkaç gündür, eğer aşılanmanın hemen öncesinde veya sonrasında gribe maruz kalırsanız, yine de hastalığa yakalanabilirsiniz.

Fluad yetkili tavsiyelerle uyumlu olarak kullanılmalıdır.

Fluad Nasıl Kullanılır?

0.5 mL’lik tek doz

Doktorunuz Fluad’ı üst kol kası (deltoid) içine enjeksiyonla uygulamalıdır.

Fluad’m yaşlılardaki güvenliliği ve uygunluğu incelenmiştir. Talimatlara uygun olarak yaşlı kişilere uygulanması tavsiye edilmektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Fluad Kullanımı:

Fluad’m böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenliliği ve immünojenisitesi incelenmiştir.

Talimatlara uygun olarak uygulanması tavsiye edilmektedir.

Eğer Fluad’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fluad ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fluad Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Fluad Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Fluad ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki bilinmemektedir.

Fluad Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Fluad’m bileşiminde bulunan etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

Yumurtaya veya ovalbümin gibi tavuk proteinlerine karşı alerjiniz varsa,

Kanamisin ve neomisin sülfat (antibiyotikler), formaldehit, setiltrimetilamonyum bromüre (STAB) ve baryum sülfata alerjiniz varsa.

Yüksek ateş (38°C üzeri) veya akut enfeksiyon ile seyreden bir hastalığınız varsa, aşılanmanız genellikle siz kendinizi iyi hissedene kadar ertelenecektir.

Fluad Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizde aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz:

Bağışıklık sisteminiz bağışıklık sistem yetmezliği veya bağışıklık sistemini etkileyen ilaçların alınması sebebiyle zayıf ise,

Bir enfeksiyon tespit etmek için kan testi yaptırıyorsanız, Fluad ile aşılamanın ilk birkaç günü süresince bu testlerin bulguları pozitif çıkabilir. Bu testleri talep eden doktora, kısa bir süre önce Fluad kullandığınızı söyleyiniz.

Önceki aşı uygulamasını takiben alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz, doktorunuz size Fluad’ın uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir.

Tüm aşılarda olduğu gibi Fluad da aşılanan herkesi korumayabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Fluad İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluad Etken Maddesi Nedir?

Fluad 0.5 mL’lik dozunda 23 mg’dan daha az sodyum (sodyum klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum sitrat halinde) ihtiva eder; yani esasen “sodyum içermez”.

Fluad 0.5 mL’lik dozunda 39 mg’dan daha az potasyum (potasyum klorür, potasyum dihidrojen fosfat halinde) ihtiva eder; yani esasen “potasyum içermez”.

Fluad, mL başına 0.2 mikrogramdan fazla ovalbumin içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Fluad Kullanılır mı?

Fluad diğer ilaçlarla birlikte aynı enjektör içinde karıştırılmamalıdır.

Fluad diğer aşılarla birlikte uygulanacaksa farklı uzuvlar kullanılmalıdır. Eşzamanlı aşılamaların yan etkilerin şiddetini arttırabileceği dikkate alınmalıdır.

Kortikosteroidler, sitotoksik ilaçlar veya radyoterapi gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan hastalarda aşıya karşı bağışıklık yanıt azalabilir.

Fluad Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fluad’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Klinik çalışmalarda görülen yan etkiler:

Fluad’ın güvenliliği 65 yaş ve üzeri en az 50 yaşlıyı içeren açık etiketli, kontrollü olmayan, yıllık güncelleme gerekliliği olarak yürütülen klinik çalışmalarda değerlendirilmektedir. Güvenlilik değerlendirmesi aşılamayı takiben ilk 3 gün boyunca yapılır.

Sinir sistemi hastalıkları

 • Baş ağrısı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

 • Terleme

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

 • Kas ağrısı, eklem ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • Sistemik reaksiyonlar: Ateş, halsizlik, titreme, yorgunluk
 • Bölgesel reaksiyonlar: Kızarıklık, şişlik, enjeksiyon bölgesinde ağrı, morarma, sertlik*
 • Bu reaksiyonlar genellikle tedaviye gerek kalmaksızın 1-2 gün içerisinde kaybolmaktadır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

 • Kanda kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma, lenf bezlerinde-şişkinlik Bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Seyrek durumlarda şoka neden olan aleıjik reaksiyonlar, alleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)

Sinir sistemi hastalıkları

 • Sinir ağrısı (nöralji), uyuşma, havale
 • Beyin-omurilik iltihabı (Ensefalomiyelit), sinir iltihabı (nörit) ve viral enfeksiyon sonrası gelişen bir tür felç durumu (Guillain Barre sendromu) gibi nörolojik bozukluklar

Vasküler hastalıklar

 • Geçici böbrek problemleri ve genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşın duyarlılık durumu (eksüdatif ertiema multiforma) ile seyreden kan damarlan iltihabı (vaskülit)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

 • Kaşıntı, kurdeşen (ürtiker) veya spesifik olmayan döküntüyü içeren genel cilt reaksiyonları.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

 • Kol ve bacaklarda ağrı, kas zayıflığı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • Kuvvetsizlik, grip benzeri hastalık

Eğer bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Araç ve makina kullanımı

Aşının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etki oluşturması muhtemel değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.